RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Novi element računa koji se izdaju fizičkim osobama

Srijeda, 17.09.2014.

Uz elemente računa koje propisuje Zakon o PDV-u, Zakon o računovodstvu, Zakon o trgovačkim društvima, Zakon o fiskalizaciji, dobili smo još jedan dodatak koji moramo otisnuti na računu kad je primatelj isporuke fizička osoba koja ga treba platiti u određenom roku. U tom slučaju izdavatelj računa mora postupiti prema st. 2. čl. 31. Ovršnoga Zakona, tj. unijeti upozorenje da „vjerovnik može zatražiti ovrhu nad dužnikom na temelju vjerodostojne isprave“ (čl. 31. st. 2. OZ).

Odredbama st. 3. čl. 31. Ovršnoga zakona propisano je da račun koji se izdaje fizičkoj osobi koja ne obavlja registriranu djelatnost mora sadržavati navedeno upozorenje.

To znači da svi računi koji se izdaju fizičkim osobama, a koji se ne naplaćuju u trenutku izdavanja računa trebaju sadržavati upozorenje koje glasi: „vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave“. Taj račun kao vjerodostojna isprava je prihvatljiva za ovrhu ako sadrži podatke o vjerovniku i dužniku, predmetu, vrsti, svoti i vremenu ispunjenja obveze, kao i ostale propisane elemente, te spomenuto upozorenje.

Prema tome, na računima za koje se želi da ispunjavaju uvjete za vjerodostojnu ispravu u skladu i s Ovršnim zakonom (u svrhu zaštite prava vjerovnika na naplatu isporučenih dobara i usluga) osim uobičajenih elemenata treba unositi i podatak o datumu dospijeća računa i upozorenju da se na temelju toga računa (kao vjerodostojne isprave) može zatražiti ovrha nad dužnikom ako u roku ne ispuni (plati) obvezu za korištene usluge ili primljene isporuke dobara. 

Naime, u kontekstu st. 3. čl. 31. Ovršnoga zakona moglo bi se tumačiti da račun izdan fizičkoj osobi bez dodatka o upozorenju i datumu dospijeća plaćanja računa ne bi bio prihvatljiv za ovrhu kao vjerodostojna isprava. 

Bez te klauzule ovrha bi se mogla ostvariti tek po utvrđenju suda da je i ovaj račun (bez te klauzule) vjerodostojna isprava, no to je duži put do naplate ako fizička osoba nije platila svoju obvezu po takvom računu.

Inače prema čl. 17. Zakona o izmjenama i dopunama Ovršnoga zakona (tj. prema čl. 31. pročišćenoga teksta Ovršnoga zakona), vjerodostojna isprava smatra se:

- račun (računom se smatra i obračun kamata),
- mjenica i ček s protestom i povratnim računima kad je to potrebno za zasnivanje tražbine,
- javna isprava,
- izvadak iz poslovnih knjiga,
- po zakonu ovjerovljena privatna isprava te
- isprava koja se po posebnim propisima smatra javnom ispravom.

Vjerodostojna isprava je prihvatljiva za ovrhu ako su u njoj naznačeni:

- vjerovnik i dužnik te
- predmet, vrsta, opseg i vrijeme ispunjenja novčane obveze i
- kao novost, ako je riječ o računu koji se izdaje fizičkoj osobi koja ne obavlja registriranu djelatnost je i upozorenje dužniku da vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.

Postavlja se pitanje je li takav novi element računa obvezan  ili nije. Bez sudske prakse o tome pitanju, moglo bi se utvrditi da će račun (koji se izdaje fizičkoj osobi koja ne obavlja registriranu djelatnost – građanima, potrošačima) biti prihvatljiv za ovrhu kao vjerodostojna isprava jedino ako ima sve prethodno navedene elemente. To drugim riječima znači da je taj element računa bitan samo za potrebe provedbe ovrhe na temelju toga računa kao vjerodostojne isprave a ne i za druge svrhe poreza, računovodstva i sl.

Ako se izdani računi tim osobama naplaćuju uredno i bez potrebe za ovrhom upozorenje nije bitno, tj. za potrebe računovodstva, nadzora, PDV-a i sl. račun je potpuno ispravan i bez navedenog upozorenja. 

To znači da je račun (izdan fizičkoj osobi koja ne obavlja registriranu djelatnost – građaninu potrošaču) prihvatljiv za ovrhu ako osim elemenata propisanih Zakonom o PDV-u, Zakonom o računovodstvu, Zakonom o fiskalizaciji i Zakonom o trgovačkim društvima ima još i navedeno upozorenje i datum dospijeća.

Najčešće će to biti računi koji se izdaju s rokom plaćanja nakon izdavanja kao što je za komunalne usluge (voda, plin odvoz smeća, struja) telefon, internet, televizija i druge isporuke dobara i usluga koje nisu naplaćene u trenutku isporuke.

 


Š.G.Ostale vijesti:

Novi broj PiP-a
Petak, 14.02.2020.
Predaja financijskih izvješća kod prestanka društva bez postupka likvidacije
Srijeda, 12.02.2020.
Rokovi sastavljanja i predaje Obrasca OPZ-STAT-1
Petak, 07.02.2020.
DOH i PD obrasci za 2019. godinu
Srijeda, 05.02.2020.
Novi rokovi za podnošenje Obrasca JOPPD za neke neoporezive naknade
Ponedjeljak, 03.02.2020.
Nove osnovice za obračun plaće u javnom sektoru
Petak, 31.01.2020.
Neprofitna okružnica za sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja za 2019.
Četvrtak, 30.01.2020.
BREXIT i porezna i carinska postupanja od 1. II. 2020.
Četvrtak, 30.01.2020.
Proračunska uputa za sastavljanje godišnjeg financijskih izvještaja za 2019.
Utorak, 28.01.2020.
Novi broj RRiF-a
Ponedjeljak, 27.01.2020.
Statističko izvješće HNB-u o prihodima i rashodima
Četvrtak, 23.01.2020.
Novi broj PiP-a
Ponedjeljak, 20.01.2020.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Petak, 17.01.2020.
Tečajna lista na dan 31. prosinca 2019.
Srijeda, 15.01.2020.
Paušalni obveznici poreza na dobitak
Četvrtak, 09.01.2020.
Stopa zateznih kamata od 1. siječnja do 30. lipnja 2020. godine
Petak, 03.01.2020.
Konačno su objavljeni provedbeni propisi iz IV. kruga porezne reforme
Petak, 03.01.2020.
Prilog - Sastavljanje financijskih i poreznih izvještaja za 2019. godinu za poduzetnike
Utorak, 31.12.2019.
Nova svota zaštićenog dijela plaće od ovrhe u 2020.
Utorak, 31.12.2019.
Prilog - Godišnji obračun poslovanja obrtnika i slobodnih zanimanja za 2019. godinu
Ponedjeljak, 30.12.2019.
Novi broj RRiF-a
Nedjelja, 29.12.2019.
Prošireno oslobođenje i na trgovačka društva (brisanje čl. 39. st. 3. Zakona o PDV-u)
Petak, 27.12.2019.
Kamatna stopa na zajmove između povezanih osoba za 2020. godinu je 3,42 %
Utorak, 24.12.2019.
Objavljena je IV. faza porezne reforme
Petak, 13.12.2019.
Upis udruga u registar stvarnih vlasnika
Petak, 13.12.2019.
Novi Ovršni zakon upućen je u saborsku proceduru na treće čitanje
Petak, 13.12.2019.
Novi broj PiP-a
Utorak, 10.12.2019.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Petak, 06.12.2019.
Konačni prijedlog IV. kruga porezne reforme
Četvrtak, 05.12.2019.
Predsjednički izbori – rokovi važni za birače
Utorak, 03.12.2019.
Prilog - Poslovanje neprofitnih organizacija
Utorak, 03.12.2019.
Novi broj RRiF-a
Ponedjeljak, 25.11.2019.
Novi zakon o blagdanima, spomendanima i neradnim danima
Ponedjeljak, 18.11.2019.
Novi broj PiP-a
Četvrtak, 14.11.2019.
Minimalna plaća za 2020. godinu
Četvrtak, 07.11.2019.
Promjene u zapošljavanje stranaca
Srijeda, 06.11.2019.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Utorak, 29.10.2019.
Novi broj RRiF-a
Petak, 25.10.2019.
Dnevna svjetla na automobilima i zimska oprema ne idu od istoga dana
Četvrtak, 24.10.2019.
Usklađenje velikog broja zakona s novim Zakonom o sustavu državne uprave
Ponedjeljak, 21.10.2019.
Novi broj PiP-a
Ponedjeljak, 14.10.2019.
Plaće u zdravstvu za rujan 2019. godine
Petak, 04.10.2019.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Petak, 27.09.2019.
Novi broj RRiF-a
Srijeda, 25.09.2019.
Obrazac putnog naloga
Petak, 20.09.2019.
Provedba ovrhe na novim naknadama od 1. rujna 2019. godine
Utorak, 17.09.2019.
Novi broj PiP-a
Petak, 13.09.2019.
Pregled najavljenih promjena u oporezivanju od 1. siječnja 2020.
Srijeda, 11.09.2019.
Nova osnovica za obračun plaće u javnom sektoru
Utorak, 03.09.2019.
Odabir revizora za neprofitne organizacije
Ponedjeljak, 02.09.2019.

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)