RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Novi broj RRiF-a

Ponedjeljak, 29.04.2013.

Objavljen je broj 5 časopisa Računovodstvo Revizija i Financije za svibanj 2013.

  • Sadržaj časopisa možete pogledati ovdje.

uvodnik:

Hoćemo PDV  

Za manje od dva mjeseca bit ćemo u Europskoj uniji. To je nedvojbeno događaj koji će promijeniti gospodarski i pravni okvir poslovanja. S jedne strane, to je prilika koja omogućuje izlazak na tržište od 502 mil. stanovnika, olakšavaju se poslovne suradnje i isporuke itd. PDV utemeljen na punoj primjeni europskih smjernica (direktiva) u potpunosti mijenja prekograničnu razmjenu sa zemljama europske ekonomske zajednice. Temeljno načelo neutralnosti tog poreza u odnosima između poduzetnika dolazi do još većeg izražaja. Tako se prilikom stjecanja dobara i usluga iz zajedničkog tržišta,u pravilu, neće plaćati PDV, transakcije se prikazuju samo obračunski, bez novčanog tijeka. Državni će proračun biti u još većem manjku pa nije isključeno da i mi (kao i Mađarska) dobijemo najvišu stopu PDV-a u EU (27%). A kako stvari stoje, teško da ga i jedna Vlada može smanjiti, barem ne u sljedećih dvadesetak godina. Život na dug dolazi na naplatu. Volio bih da nam se objasni kako je moguće održati potrošnju (i proračunsku) ako realni sektor gospodarstva ne može stvoriti dovoljno dohodaka iz radnog odnosa i poreznih prihoda. Život na dug? Imamo li pravo našoj djeci ostaviti taj teret? Sada se pokazalo kako su unatoč povećanoj stopi PDV-a počeli padati proračunski prihodi jer su dohodci i dobitci u stalnom padu. 

Novi Zakon o PDV-u Vlada je teatralno uputila u proceduru donošenja u dva koraka jer je u međuvremenu ministru Marasu sinulo da bi za male poduzetnike (obrte i d.o.o.-e) trebalo plaćati PDV tek kad naplate svoje račune. Još ni sada, nakon prvog čitanja u Saboru, nije poznato kakvo će se rješenje ponuditi i koji bi to bio prag prihoda za primjenu tog načela. Zanimljivo je da je u Sloveniji taj prag 400.000 eura, a odnosi se i na obrtnike i trgovačka društva. Za taj se model odlučilo samo 1% poduzetnika. Zašto? Ljudi su uvidjeli da je bolje biti u modelu plaćanja PDV-a prema fakturiranoj realizaciji uz trenutačno pravo korištenja pretporeza po svim ulaznim računima, iako ni tamo nije nimalo sjajna situacija u vezi s plaćanjima.

Sve se ovo događa u nedopustivo kratkom vremenu koje je preostalo za pripremu prema novom sustavu PDV-a. Prema dostupnim informacijama, novi Zakon o PDV-u bio je pripremljen još prije dvije godine, no zašto ga Vlada nije pravodobno poslala u proceduru za donošenje, to pak spada u područje nepodnošljive lakoće nepoznavanja sadržaja promjena koje donosi ulazak u EU. A kada će se tek donijeti podzakonski akt (Pravilnik) koji bi trebao objasniti mnoga otvorena pitanja, to se samo može pretpostaviti (kraj lipnja). 

Stoga već sada treba razmišljati kakvo će nam biti ljeto s prvim (novim) europskim obračunom PDV-a koji se podnosi za srpanj do 20. kolovoza.  

Dr. sc. Vlado Brkanić


Z.T.Ostale vijesti:

Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Petak, 06.12.2019.
Konačni prijedlog IV. kruga porezne reforme
Četvrtak, 05.12.2019.
Predsjednički izbori – rokovi važni za birače
Utorak, 03.12.2019.
Prilog - Poslovanje neprofitnih organizacija
Utorak, 03.12.2019.
Novi broj RRiF-a
Ponedjeljak, 25.11.2019.
Novi zakon o blagdanima, spomendanima i neradnim danima
Ponedjeljak, 18.11.2019.
Novi broj PiP-a
Četvrtak, 14.11.2019.
Minimalna plaća za 2020. godinu
Četvrtak, 07.11.2019.
Promjene u zapošljavanje stranaca
Srijeda, 06.11.2019.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Utorak, 29.10.2019.
Novi broj RRiF-a
Petak, 25.10.2019.
Dnevna svjetla na automobilima i zimska oprema ne idu od istoga dana
Četvrtak, 24.10.2019.
Usklađenje velikog broja zakona s novim Zakonom o sustavu državne uprave
Ponedjeljak, 21.10.2019.
Novi broj PiP-a
Ponedjeljak, 14.10.2019.
Plaće u zdravstvu za rujan 2019. godine
Petak, 04.10.2019.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Petak, 27.09.2019.
Novi broj RRiF-a
Srijeda, 25.09.2019.
Obrazac putnog naloga
Petak, 20.09.2019.
Provedba ovrhe na novim naknadama od 1. rujna 2019. godine
Utorak, 17.09.2019.
Novi broj PiP-a
Petak, 13.09.2019.
Pregled najavljenih promjena u oporezivanju od 1. siječnja 2020.
Srijeda, 11.09.2019.
Nova osnovica za obračun plaće u javnom sektoru
Utorak, 03.09.2019.
Odabir revizora za neprofitne organizacije
Ponedjeljak, 02.09.2019.
Novi neoporezivi primitci radnika
Četvrtak, 29.08.2019.
Novi broj RRiF-a
Ponedjeljak, 26.08.2019.
Predložene izmjene u oporezivanju plaća i neoporezivih primitaka radnika
Srijeda, 31.07.2019.
Novi broj RRiF-a
Četvrtak, 25.07.2019.
Primjena stope PDV-a na sjemenje
Srijeda, 17.07.2019.
Novi broj PiP-a
Ponedjeljak, 15.07.2019.
Boravak i rad državljana EGP-a u RH
Četvrtak, 11.07.2019.
Besplatna aplikacija za eRačune za male dobavljače
Četvrtak, 11.07.2019.
„Neprofitna“ okružnica za sastavljanje polugodišnjih financijskih izvještaja
Utorak, 09.07.2019.
Osnivanje trgovačkih društava na daljinu
Ponedjeljak, 08.07.2019.
Stopa zateznih kamata od 1. srpnja 2019.
Četvrtak, 04.07.2019.
Uputa za sastavljanje proračunskih financijskih izvještaja za prvih šest mjeseci 2019. godine
Četvrtak, 04.07.2019.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Ponedjeljak, 01.07.2019.
eRačun
Ponedjeljak, 01.07.2019.
Novi broj RRiF-a
Srijeda, 26.06.2019.
E-računi – besplatni video seminar
Petak, 14.06.2019.
Novi broj PiP-a
Četvrtak, 13.06.2019.
Oznake na bočnim stranama vozila u javnom cestovnom prijevozu i cestovnom prijevozu za vlastite potrebe
Petak, 07.06.2019.
Popunjavanje naloga za plaćanje - SEPA
Petak, 31.05.2019.
Novi broj RRiF-a
Ponedjeljak, 27.05.2019.
Novi Zakon o članarinama u turističkim zajednicama
Petak, 24.05.2019.
Novi broj PiP-a
Ponedjeljak, 13.05.2019.
Proširena je primjena Kolektivnog ugovora ugostiteljstva
Ponedjeljak, 13.05.2019.
Novi broj RRiF-a
Četvrtak, 25.04.2019.
Izmijenjen je Zakon o trgovačkim društvima
Utorak, 23.04.2019.
Podnošenje zahtjeva za izdavanje dozvole za boravak i rad
Ponedjeljak, 15.04.2019.
Prijava konsolidacije financijskih izvješća
Četvrtak, 11.04.2019.

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)