RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Novi broj RRiF-a

Ponedjeljak, 26.06.2017.

Objavljen je broj 7 časopisa Računovodstvo Revizija i Financije za srpanj 2017.

  • Sadržaj časopisa može se pogledati ovdje.

 


A sada revizija

      Vraćam se iz Splita gdje sam na seminaru prilično neuspješno branio ministra financija. Kriv je jer je radio u Agrokoru! Kriv je jer je kod poreza na dobitak od 12 % umjesto prihoda trebao odrediti kriterij – ostvareni dobitak od 3 mil. kn! Kriv je jer je snizio poreze osobama s većim dohodcima… itd. Vraćam se sjetan jer sam umjesto slušanja sugovornika uzvratio uvjeravanjem koja nisu imala učinak.

      Sada čitam kako je Ministar kriv i za Zakon o reviziji jer nije ugradio EU-ove smjernice o nadzoru revizora s naglaskom na subjekte od javnog interesa s ciljem prikrivanja „manifetluka u Agrokoru“ (Z. Despot, V. L. od 19. lipnja 2017.)?! Europska će komisija pokrenuti postupak na Sudu EU-a zbog tog propusta. I evo odjednom novog nacrta Zakona o reviziji koji su pripremili u Ministarstvu financija i koji to sve sadržava.

      Ono što se meni čini, a čega nije svjestan ni ministar Marić, je što Hrvatska revizorska komora vrlo uspješno realizira svoje ciljeve putem svojih „ljudi“ koje ima u Ministarstvu financija. Mislim i sada da Ministar nije kriv za Zakon o reviziji jer on ne mora biti upućen u detalje; odgovornost je na osobama koje su trebale znati u kojim dijelovima Zakon o reviziji nije usklađen sa smjernicama EU-a.

      Teško mi je povjerovati da autori nacrta tog Zakona ne znaju koji zakon propisuje obveznike revizije. U uvodnom dijelu (str. 8 – 9) navodi se da se ta obveza uređuje „... u skladu sa zakonom kojim se uređuju trgovačka društva“. Obveznike revizije određuje Zakon o računovodstvu (čl. 20.). Ali ono na što upozoravam već više godina i što smatram bitnim jest prisilna revizija onih subjekata koji nisu od javnog interesa, a namjerno ih se gura u taj status. To su svi oni mali poduzetnici koji ostvaruju prihode veće od 30 mil. kn, koji imaju imovinu veću od 15 mil. kn i više od 25 zaposlenih, a ne spadaju u srednje velike poduzetnike. To nema smisla i takvo se određenje uporno održava kako bi revizori imali posla. Stoga istodobno u vezi s tim treba mijenjati i Zakon o računovodstvu. U susjednoj je Sloveniji jasno određeno u Zakonu o trgovačkim društvima da su obveznici revizije sva velika i srednje velika kapitalna trgovačka društva i komanditna društva. Razumljivo, društva od javnog interesa su i ona društva čiji su vrijednosni papiri uvršteni u kotaciju burze, kreditne i druge financijske institucije i koja treba revidirati jer upravljaju „tuđim novcem“. Čišćenje parazitskih nameta nešto je što dugo iščekujemo. Lista je takvih golema.

      Revizore Agrokora nije birao ministar Marić dok je tamo bio zaposlenik. Oni koji su obavljali reviziju neka se zapitaju kako to da se neograničeno imalo povjerenja u ono što je uprava pripremila i stavila u godišnje financijske izvještaje. Kako se radio popis imovine i obveza, zašto se vrijednost imovine (osobito zaliha) nije testirala na neto utrživu vrijednost. Sudionici prijevarnog pothvata trebali bi na to dati odgovor, a ne ministar Marić. U drugom pak nevezanom poslu koji je odrađivala druga ugledna revizorska kuća neshvatljivi su propusti ili pak nešto treće: revidirani subjekt primjenjuje istodobno za nekretnine metodu poštene vrijednosti i metodu troška, u financijskom izvještaju iskazuje i amortizaciju i oprihoduje tu istu imovinu. Je li i za to „neznanje“ računovodstva kriv Ministar?

Dr. sc. Vlado Brkanić


I.P.Ostale vijesti:

Rezultati ankete u vezi licenciranja računovođa
Petak, 15.06.2018.
Izmijenjena godišnja kvota dozvola za zapošljavanje stranaca
Srijeda, 13.06.2018.
Novi broj PiP-a
Ponedjeljak, 11.06.2018.
Proširenje primjene kolektivnog ugovora ugostiteljstva
Ponedjeljak, 04.06.2018.
Proširenje primjene kolektivnog ugovora za graditeljstvo
Ponedjeljak, 04.06.2018.
Novi broj RRiF-a
Petak, 25.05.2018.
Zaštita osobnih podataka kod pružatelja knjigovodstvenih usluga
Petak, 25.05.2018.
Označavanje pretpakiranog meda
Četvrtak, 24.05.2018.
NOVO – Online baza sudskih presuda
Utorak, 15.05.2018.
Donesen je Zakon o provedbi Opće uredbe za zaštitu osobnih podataka
Petak, 11.05.2018.
Novi broj PiP-a
Srijeda, 09.05.2018.
Više se ne podnosi JOPPD-a za naknadu zbog nezapošljavanja invalida
Petak, 04.05.2018.
Troškovi smještaja i prehrane neoporezivo se mogu omogućiti svim sezonskim radnicima
Srijeda, 02.05.2018.
Još se uvijek može odustati od utvrđivanja porezne osnovice prema novčanom načelu
Petak, 27.04.2018.
NOVI Kolektivni ugovor za ugostiteljstvo
Petak, 27.04.2018.
Novi broj RRiF-a
Četvrtak, 26.04.2018.
Neprofitne organizacije i financijski izvještaji
Četvrtak, 12.04.2018.
Novi broj PiP-a
Utorak, 10.04.2018.
Porezni tretman prijevoznih sredstava za osobni prijevoz
Utorak, 03.04.2018.
PD obrazac za 2017. godinu
Utorak, 03.04.2018.
Tromjesečni financijski izvještaji za proračunske organizacije i izjava o fiskalnoj odgovornosti
Četvrtak, 29.03.2018.
Novi broj RRiF-a
Utorak, 27.03.2018.
Statističko izvješće o javnoj nabavi za 2017. godinu
Utorak, 27.03.2018.
Samoprocjena kod neprofitnih organizacija
Ponedjeljak, 26.03.2018.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Srijeda, 21.03.2018.
Novi broj PiP-a
Četvrtak, 15.03.2018.
Rok za dostavu izvješća o organiziranom volontiranju
Srijeda, 28.02.2018.
Dodatni članci za proračune i proračunske korisnike
Utorak, 27.02.2018.
Novi broj RRiF-a
Ponedjeljak, 26.02.2018.
Izmijenjen je Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike
Utorak, 20.02.2018.
Koji poslodavci kod obračuna minimalne plaće mogu primjenjivati smanjenje osnovice za obračun doprinosa za 50%
Četvrtak, 15.02.2018.
Novi broj PiP-a
Utorak, 13.02.2018.
Približava se rok za predaju godišnjih financijskih izvještaja u neprofitnom računovodstvu
Ponedjeljak, 12.02.2018.
U proračunskom sustavu približava se još jedan rok za predaju godišnjih financijskih izvještaja za 2017. godinu
Četvrtak, 08.02.2018.
Pregled uplatnih računa u 2018.
Četvrtak, 08.02.2018.
Zaštita osobnih podataka
Petak, 02.02.2018.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Četvrtak, 01.02.2018.
Novi obrazac P-PPI – za obrtnike „dohodaše“
Srijeda, 31.01.2018.
Formule za preračunavanje neto plaće u bruto plaću
Srijeda, 31.01.2018.
Okružnica za sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja
Ponedjeljak, 29.01.2018.
Evidentiranje podataka u obrascu PDV pod VIII. 1.
Četvrtak, 25.01.2018.
Novi broj RRiF-a
Četvrtak, 25.01.2018.
Plan nabave u sustavu javne nabave
Petak, 19.01.2018.
IP obrazac
Četvrtak, 18.01.2018.
Potvrda o isplaćenom primitku, dohotku, uplaćenom doprinosu, porezu na dohodak i prirezu
Četvrtak, 18.01.2018.
Novi broj PiP-a
Srijeda, 17.01.2018.
Okružnica za sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja za 2017.
Srijeda, 17.01.2018.
Rokovi za paušalno oporezivanje dobitka
Petak, 12.01.2018.
Novosti u Pravilniku o porezu na dobit
Utorak, 09.01.2018.
Srednji tečaj HNB-a na dan 31. prosinca 2017.
Petak, 05.01.2018.

Pretplatnik
Računovodstvo poduzetnika (1)