RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Novi broj RRiF-a

Petak, 26.02.2016.

Objavljen je broj 3 časopisa Računovodstvo Revizija i Financije za ožujak 2016.

  • Sadržaj časopisa možete pogledati ovdje.

Uvodnik

            Brojni su slučajevi u praksi kada ne možemo razumjeti što je bila namjera zakonodavca kada je propisivao određenu normu. Posljednji je onaj u vezi s (odgođenim) izvješćivanjem o dospjelim a nenaplaćenim tražbinama na obrascu OPZ-STAT. Kad je nešto prirodno i logično, možemo prihvatiti da se opći ustroj podigne na višu razinu.

            Ono što smo nedavno rješavali kao odgovor na pitanje jednoga našeg poduzetnika koji velik dio prihoda ostvaruje od izvoza, susreli smo se s jednim tumačenjem Ministarstva financija – Porezne uprave koje je toliko apsurdno da ga moram komentirati. Riječ je o izdavanju računa za isporuke dobara u EU na hrvatskom i engleskom jeziku (dvojezični račun), a vrijednosti isporuke izražene su u hrvatskoj i europskoj valutnoj jedinici. Rekli bismo, zahtjevi hrvatskih propisa su zadovoljeni.

            Kad smo konzultirali literaturu i vidjeli da Porezna uprava u tumačenju Zakona o računovodstvu, Općeg poreznog zakona i Zakona o PDV-u polazi od isključive uporabe domaćeg jezika, svi smo zastali. Što je problematično ako se na računu u opisu stavaka usporedno koristi i svjetskim jezikom koji je kupcu razumljiv? Bilo bi zasigurno jako dobro kad bismo cijelom svijetu mogli nametnuti svoj jezik pa da inozemnom kupcu ispisujemo račun na hrvatskom jeziku. Hrvatska bi tada bila u sasvim drugoj poziciji. Kad još tomu pridodamo od kolikog nam je značenja izvoziti, od ispisivanja dvojezičnog računa učinili bismo i više. Koje sve napore čine izvoznici da nešto prodaju, koje žrtve i troškove trpe, a onda netko protumači kako računi ... ne mogu biti izdani na hrvatskom i stranom jeziku (MF-PU 513-07-21-01/13-2 od 30. listopada 2013.). Iako odredba čl. 19. st. 1. Zakona o računovodstvu (... financijske informacije sastavljaju se na hrvatskom jeziku - jednako to uređuje i novi ZOR u čl. 26.) ima naredbodavni smisao, njoj nije protivno ako se informacija (ovdje računi) sastave usporedno još i na drugom jeziku. Naime, zakone prema suvremenoj pravnoj doktrini treba čitati afirmativno, tj. sve što nije zabranjeno je dopušteno, osim ako je protivno nekom drugom propisu, Ustavu, javnom poretku i moralu. Tumači zakona upravo to nisu imali na umu i tako su nas doveli u nemoguću situaciju. Svatko tko se bavi izvozom susreće se sa zahtjevom inozemnog kupca da račun sastavlja dvojezično i dvovalutno. Štoviše, prema Zakonu o PDV-u i deviznim propisima dopustivo je izdati račun u kunama i eurima ili drugoj valuti. Nadalje, OPZ dopušta pojavnost "isprava na stranom jeziku" pa će porezno tijelo odrediti rok u kojem će porezni obveznik dostaviti prijevod isprave na hrvatski jezik i latinično pismo ako to zatraži kontrolno tijelo.

            Odgovor našem klijentu bio je u skladu s ovdje rečenim, a Poreznoj upravi poslali smo prigovor radi preispitivanja njihova neodrživog stajališta pa ako treba i zakonskih rješenja.

Dr. sc. Vlado Brkanić


I.P.Ostale vijesti:

Financiranje izborne promidžbe
Petak, 05.06.2020.
Raskidi ugovora i odustajanje od zahtjeva za mjeru Očuvanje radnih mjesta
Petak, 05.06.2020.
Obustava plaćanja spomeničke rente
Četvrtak, 04.06.2020.
U kojim slučajevima poslodavac treba vratiti potporu za svibanj?
Utorak, 02.06.2020.
Nove potpore za očuvanje radnih mjesta za lipanj i dopunjeni kriteriji za pravo na potporu za svibanj
Petak, 29.05.2020.
Novi broj RRiF-a
Ponedjeljak, 25.05.2020.
Smije li poslodavac isplatiti radniku plaću manju od primljene potpore i što s razlikom?
Četvrtak, 14.05.2020.
Novi broj PiP-a
Utorak, 12.05.2020.
NOVO – Webinari u organizaciji RRIF-a!
Ponedjeljak, 04.05.2020.
Od 1. svibnja uveden je zastoj (moratorij) s provedbom ovrhe na plaći
Nedjelja, 03.05.2020.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Srijeda, 29.04.2020.
Proširena je primjena potpora u sustavu športa
Srijeda, 29.04.2020.
Uputa za poslodavce i radnike
Ponedjeljak, 27.04.2020.
Uputa za pomorce u vezi porezne prijave za 2020.
Ponedjeljak, 27.04.2020.
Novi broj RRiF-a
Ponedjeljak, 27.04.2020.
Mjere ograničavanja društvenog okupljanja, rada trgovina, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događa
Ponedjeljak, 27.04.2020.
Radno vrijeme i način rada trgovina
Ponedjeljak, 27.04.2020.
Obrazac OKFŠ za 2019. predaje se do 30.4.2020.
Ponedjeljak, 27.04.2020.
Zastoj ovrhe po računu na novčanim sredstvima
Petak, 24.04.2020.
Financijski izvještaji u proračunskom sustavu za prva tri mjeseca 2020. godine – novi rok
Petak, 24.04.2020.
Promjene u proračunskom sustavu uvedene zbog koronavirusa
Srijeda, 22.04.2020.
Potpora za očuvanje radnih mjesta u sustavu športa
Ponedjeljak, 20.04.2020.
Od 18. travnja odgoda (moratorij) ovrhe po računu na novčanim sredstvima
Nedjelja, 19.04.2020.
Očuvanje radnih mjesta u sportu
Subota, 18.04.2020.
Tko može tražiti povrat naknade od Fine za uslugu javne objave?
Petak, 17.04.2020.
[VIDEO] Donacije (darovanja) u slučaju potresa
Petak, 17.04.2020.
Za sada još nema odgode (moratorija) ovrhe po računu na novčanim sredstvima
Četvrtak, 16.04.2020.
[VIDEO] Odgoda plaćanja dospjele obveze PDV-a prema Pravilniku o OPZ-u
Srijeda, 15.04.2020.
[VIDEO] Novi rokovi za podnošenje prijava PD-a i GFI-a
Utorak, 14.04.2020.
Novi broj PiP-a
Subota, 11.04.2020.
Ograničenja u proračunskom sustavu zbog koronavirusa
Petak, 10.04.2020.
[VIDEO] Obračun plaće u okolnostima izazvanim korona virusom
Petak, 10.04.2020.
Produljeni su rokovi za predaju financijskih izvještaja te prijave poreza na dobitak
Četvrtak, 09.04.2020.
Utvrđivanje obveze PDV-a prema novim pravilima
Četvrtak, 09.04.2020.
Igra s rokovima i računovođama
Srijeda, 08.04.2020.
Ugostitelji više ne primjenjuju „vanjske“ kolektivne ugovore
Srijeda, 08.04.2020.
„COVID-19 zajam za obrtna sredstva“ namijenjen mikro, malim i srednjim poduzetnicima
Utorak, 07.04.2020.
Promijenjeni su kriteriji za dobivanje potpore od HZZ-a
Utorak, 07.04.2020.
[VIDEO] Osiguranici u izolaciji
Utorak, 07.04.2020.
Računovodstveni servisi mogu izdavati propusnice u ime svojih klijenata
Nedjelja, 05.04.2020.
Rok za dodjelu potpore od 3.250,00/4.000,00 kn ipak je 7. 4. 2020. do ponoći
Subota, 04.04.2020.
[VIDEO] Novosti kod izdavanja propusnica za radnike - ePropusnice
Petak, 03.04.2020.
[VIDEO] Rad stranaca u RH - pitanja koja se javljaju za vrijeme proglašene epidemije
Petak, 03.04.2020.
Novosti u izdavanju propusnica radnicima
Četvrtak, 02.04.2020.
Potpora koju poslodavac isplaćuje radnicima zbog otklanjanja štete potresa ne smatra se plaćom
Četvrtak, 02.04.2020.
[VIDEO] Članovi uprave smanjenje troška plaće
Utorak, 31.03.2020.
Pružatelji ugostiteljske djelatnosti u domaćinstvu ili na OPG-u djelomično su oslobođeni plaćanja turističke pristojbe
Ponedjeljak, 30.03.2020.
Obustava plaćanja spomeničke rente
Ponedjeljak, 30.03.2020.
Privremeno ukidanje obveze plaćanja članarine HGK i HOK
Petak, 27.03.2020.
[VIDEO] Potpore za očuvanje radnih mjesta - NOVOSTI
Petak, 27.03.2020.

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)