RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Novi broj RRiF-a

Utorak, 27.01.2015.

Objavljen je broj 2 časopisa Računovodstvo Revizija i Financije za veljaču 2015.

  • Sadržaj časopisa možete pogledati ovdje.

 

Zakon i pravda

 Vrijeme je izrade završnih računa trgovačkih društava i drugih pravnih i fizičkih osoba. Vrijeme je kada se svode bilance godišnjeg poslovanja, kada se sa svih motrišta analizira je li svaka uložena kuna donijela očekivanu zaradu te koje su zakonite mogućnosti poreznog planiranja kako bi što više novca ostalo na raspolaganju društvu u teškim vremenima gospodarske krize.
  Kada se stvari dovedu do kraja, ne možemo se oteti dojmu da svi subjekti nisu u jednakom poreznom položaju, ali da razlozi otežanog položaja pojedinih subjekata nisu postavljeni s jasnim ciljem.
  U hrvatski sustav trgovačkih društava nedavno je uvedeno malo trgovačko društvo, tzv. jednostavno društvo s ograničenom odgovornosti koje se može osnovati s dovoljnih deset kuna temeljne glavnice. Takvo društvo, međutim, mora u zakonske pričuve unositi četvrtinu dobitka tekuće godine nakon smanjenja za prenesene gubitke. Upravo je tom obveznom pričuvom malo trgovačko društvo dovedeno u nepovoljan porezni položaj u odnosu na društvo s ograničenom odgovornosti koje mu je po veličini temeljne glavnice i vlasničke strukture te tržišnog položaja najbliže.
  Naime, obvezom izdvajanja u pričuve malo se trgovačko društvo ne može koristiti povlasticama reinvestiranog dobitka, tj. neplaćanja poreza u jednakoj svoti kao i društvo s ograničenom odgovornosti. Društvo s ograničenom odgovornosti može reinvestirati cjelokupan dobitak (povećati temeljni kapital), a jednostavno društvo mora platiti porez na svotu od 31,25 % od ostvarenog dobitka da bi uspjelo izdvojiti četvrtinu dobitka za obvezne pričuve.
  Sad se, zapravo, postavlja pitanje svrhe izdvajanja u obvezne pričuve koje su vjerojatno zamišljene da bi bile izvor za pokriće mogućih gubitaka ili pretvaranja u temeljni kapital, kada u svojoj biti društvu predstavljaju dodatni teret. Potpuno je bespredmetno izdvajanje u pričuve nakon plaćanja poreza koje se onda može unijeti u temeljni kapital kad se u temeljni kapital može reinvestiranjem unijeti dobitak bez plaćanja poreza.
  Zanimljivost je da je za tekuću godinu i HGK ta mala trgovačka društva (j.d.o.o.) svrstala u posebnu skupinu obveznika plaćanja članarine Komori u svoti od 20,00 kn mjesečno tako da ta društva već i jednomjesečnom uplatom članarine imaju gubitka iznad svote kapitala, za razliku od prethodnih godina kada je Komora ta društva upisana u sudski registar u tekućoj i prethodnoj godini oslobađala uplate članarine.
  Ovih dana svi polemiziraju o valutnoj klauzuli: jedni su za drugi protiv. Švicarski franak glavni je krivac za sve, druge valute više se i ne spominju.
  Hrvatski je sabor donio zakon kojim je tečaj švicarskog franka određen za anuitete odnosno obroke u redovitoj otplati na 6,39 kn neovisno o svoti i vrsti kredita. Je li pravedno zakonom obuhvatiti i kredite koji nisu samo za financiranje stanova nego i druge imovine koja se ni po svojoj namjeni ni po cijeni ne može mjeriti sa stanovima. Zašto je taj tečaj određen samo za anuitete i obroke u redovitoj otplati?
  Jesmo li kao ljudi skloni rješavati stvari djelomično, predstavljajući sebi kao da smo riješili problem u cjelini, vidimo li uvijek cijelu sliku u svoj njezinoj pojavnosti?

 

 

Dr. sc. Šime Guzić


Z.T.

Ostale vijesti:

Provedba ovrhe na novim naknadama od 1. rujna 2019. godine
Utorak, 17.09.2019.
Novi broj PiP-a
Petak, 13.09.2019.
Pregled najavljenih promjena u oporezivanju od 1. siječnja 2020.
Srijeda, 11.09.2019.
Nova osnovica za obračun plaće u javnom sektoru
Utorak, 03.09.2019.
Odabir revizora za neprofitne organizacije
Ponedjeljak, 02.09.2019.
Novi neoporezivi primitci radnika
Četvrtak, 29.08.2019.
Novi broj RRiF-a
Ponedjeljak, 26.08.2019.
Predložene izmjene u oporezivanju plaća i neoporezivih primitaka radnika
Srijeda, 31.07.2019.
Novi broj RRiF-a
Četvrtak, 25.07.2019.
Primjena stope PDV-a na sjemenje
Srijeda, 17.07.2019.
Novi broj PiP-a
Ponedjeljak, 15.07.2019.
Boravak i rad državljana EGP-a u RH
Četvrtak, 11.07.2019.
Besplatna aplikacija za eRačune za male dobavljače
Četvrtak, 11.07.2019.
„Neprofitna“ okružnica za sastavljanje polugodišnjih financijskih izvještaja
Utorak, 09.07.2019.
Osnivanje trgovačkih društava na daljinu
Ponedjeljak, 08.07.2019.
Stopa zateznih kamata od 1. srpnja 2019.
Četvrtak, 04.07.2019.
Uputa za sastavljanje proračunskih financijskih izvještaja za prvih šest mjeseci 2019. godine
Četvrtak, 04.07.2019.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Ponedjeljak, 01.07.2019.
eRačun
Ponedjeljak, 01.07.2019.
Novi broj RRiF-a
Srijeda, 26.06.2019.
E-računi – besplatni video seminar
Petak, 14.06.2019.
Novi broj PiP-a
Četvrtak, 13.06.2019.
Oznake na bočnim stranama vozila u javnom cestovnom prijevozu i cestovnom prijevozu za vlastite potrebe
Petak, 07.06.2019.
Popunjavanje naloga za plaćanje - SEPA
Petak, 31.05.2019.
Novi broj RRiF-a
Ponedjeljak, 27.05.2019.
Novi Zakon o članarinama u turističkim zajednicama
Petak, 24.05.2019.
Novi broj PiP-a
Ponedjeljak, 13.05.2019.
Proširena je primjena Kolektivnog ugovora ugostiteljstva
Ponedjeljak, 13.05.2019.
Novi broj RRiF-a
Četvrtak, 25.04.2019.
Izmijenjen je Zakon o trgovačkim društvima
Utorak, 23.04.2019.
Podnošenje zahtjeva za izdavanje dozvole za boravak i rad
Ponedjeljak, 15.04.2019.
Prijava konsolidacije financijskih izvješća
Četvrtak, 11.04.2019.
Novi broj PiP-a
Srijeda, 10.04.2019.
Primjena stope PDV-a na sjemenje
Utorak, 09.04.2019.
Uputa za sastavljanje proračunskih financijskih izvještaja za prva tri mjeseca 2019. godine
Utorak, 09.04.2019.
Bolovanje za dijete iznad 3 godine života
Utorak, 02.04.2019.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Utorak, 02.04.2019.
Promijenjen je Kolektivni ugovor ugostiteljstva
Četvrtak, 28.03.2019.
Novi broj RRiF-a
Utorak, 26.03.2019.
Statistička izvješća o javnoj nabavi za 2018. godinu
Ponedjeljak, 25.03.2019.
Samoprocjena kod neprofitnih organizacija
Ponedjeljak, 25.03.2019.
Novi broj PiP-a
Ponedjeljak, 11.03.2019.
PD obrazac za 2018. godinu
Ponedjeljak, 04.03.2019.
Novi broj RRiF-a
Utorak, 26.02.2019.
Konsolidacija financijskih izvještaja u sustavu proračunskog računovodstva
Utorak, 26.02.2019.
Predaja izjave o fiskalnoj odgovornosti za 2018. godinu
Utorak, 26.02.2019.
Rok za predaju godišnjih izvještaja neprofitnih organizacija za 2018. godinu
Utorak, 26.02.2019.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Srijeda, 20.02.2019.
Novi broj PiP-a
Utorak, 12.02.2019.
Donesen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti potrošača
Utorak, 12.02.2019.

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)