RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Novčana sredstva naplaćena na žiro-račun Zadruge nad kojom je otvoren stečajni postupak – nije poslovni primitak obrtnika

Broj: 410-01/09-01/45 od 27.01.2009.

Dostavili ste nam dopis Klasa: 410-01/08-01/326, Ur. broj: 513-07-05/09-3 od 13. siječnja 2009. godine kojim s prijedlogom odgovora na upit obveznika poreza na dohodak Miroslava Raosa, Varaždin, D. Cesarića 19, koji obavlja samostalnu djelatnost obrta. Upit se odnosi na evidentiranje primitaka toga obveznika u poslovnim knjigama, a po osnovi priljeva na njegov žiro račun otvoren kod Obrtničko štedno-kreditne zadruge iz Varaždina, a nad kojom je u međuvremenu otvoren stečajni postupak.

Izvješćujemo vas da smo suglasni s vašim prijedlogom odgovora, jer je odredbama članka 8. stavak 1. Pravilnika o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 95/05., 96/06., 68/07., 146/08. i 2/09.) propisano da se smatra da su dobra, a time i primici naplaćeni, kada porezni obveznik njima može raspolagati. Budući da porezni obveznik ne može raspolagati ostvarenim novčanim priljevom odnosno naplaćenim sredstvima za obavljene isporuke dobara i usluga na žiro račun koji je otvoren kod navedene Zadruge, jer je nad Zadrugom otvoren stečajni postupak, to sve do trenutka okončanja stečajnog postupka odnosno dok mu se iz stečajne mase ne obavi isplata njegovog potraživanja, po toj osnovi nije obvezan iskazati ostvarene poslovne primitke.

Napominjemo da je člankom 8. stavak 8. Pravilnika o porezu na dohodak propisano da se primitak ne utvrđuje po osnovi potraživanja koja su se pokazala nenaplativima nakon provedenog sudskog postupka, zbog stečaja ili likvidacije dužnika, pa ako poreznom obvezniku u predmetnom slučaju novčana sredstva koja potražuje ne budu isplaćena ni iz stečajne mase, po toj osnovi u poslovnim knjigama neće ni tada iskazati ostvarene poslovne primitke.

Stoga predlažemo da vaš odgovor dopunite s navedenim odredbama Pravilnika o porezu na dohodak.

Mišljenje dao: Porezna uprava
Izdanje: Pravo i poreziPovratak na mišljenja...


Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)