RRiF-ova trgovina

Više o RRiF-ovim e-izdanjima (kako ih kupiti, preuzeti i čitati) možete vidjeti ovdje.

Nomotehnika

Izrada općih akata (zakona, uredaba, pravilnika, statuta, poslovnika, odluka, naputaka, naredaba i dr.) s praktičnim primjerima

Osnovni podaci o knjizi

     
Biblioteka:   Pravna biblioteka
Izdavač:   RRiF-plus d.o.o. za nakladništvo i poslovne usluge
Izdanje:   ožujak 2015.
Broj stranica:   416
Jezik:   hrvatski
     

 

Autori: doc. dr. sc. Ivan Milotić, dipl. iur. i Domagoj Peranić, dipl. iur.

Suradnici: Anamarija Livaja, mag. iur.; Terezija Marić, dipl. iur.; Marko Zoričić, dipl. ang. i soc.,

spec. konf. prev.; Ivan Palčić, dipl. iur.; Vjekoslav Ivančić, mag. iur.Izrada općih akata složena je djelatnost koja obuhvaća niz nomotehničkih načela, koncepata, metoda, pravila, smjernica i preporuka. Ovom se knjigom na jednostavan način i uz brojne praktične primjere čitatelju objašnjavaju osnovna pravila i metode za uspješnu pravnu redakciju svih vrsta općih akata.Knjiga je stoga izrađena kao praktični priručnik s brojnim primjerima općih akata iz domaće prakse koji predstavljaju ogledne primjere za pojedine nomotehničke analize.IZ SADRŽAJA:

Hijerarhija općih akata u Republici Hrvatskoj

Normiranje u općim aktima


- Odabir materije koja se uređuje

- Određivanje mjere (obujma) pravnog uređenja

- Metode normiranjaJezik u općim aktima (jezik u pravu)

- Izražavanje kogentnih i dispozitivnih pravnih normi

- Izražavanje kumulacije i alternative

- Izražavanje fikcije i pravnih predmnijeva (oborivih i neoborivih)

- Preuzimanje pojmova iz stranih pravnih poredaka (prevođenje stranoga pravnoga pojmovlja)Prevođenje općih akata Europske unije (stilska pravila i jezične specifičnosti)Struktura općeg akta (poredak sadržaja u općem aktu)

- Preambula općeg akta

- Naziv općeg akta

- Predmet općeg akta

- Načela općeg akta

- Pojmovi u općem aktu

- Materijalne odredbe

- Postupovne odredbe

- Kaznene (prekršajne) odredbe

- Prijelazne i završne odredbe   Formalna struktura općeg akta (strukturne cjeline u općem aktu – dio, glava, poglavlje, odjeljak, članak, stavak, podstavak, točka i dr.)Rokovi i vrijeme u općim aktima 

- Vrste rokova

- Računanje rokova

- Komponente rokaPromjene (izmjene i dopune) općeg akta

Ispravak općeg akta

Pročišćeni tekst općeg akta 


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)
RRiFov letak