RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Nema povećanja temeljnog kapitala iz reinvestiranog dobitka bez revizije

Petak, 08.03.2013.

Pristup koji je poznat u provedbi povećanja temeljnog kapitala iz ostvarenog dobitka ili rezervi polazi od potrebe revizije cjelokupnog poslovanja koje prethodi utvrđivanju financijskog rezultata i donošenju odluke o svoti koja se može rasporediti (namijeniti) za povećanje temeljnog kapitala (vidjeti RRiF br. 2/13. str. 191. i RRiF br. 3/13 str. 175.). To stvara problem svim malim poduzetnicima koji nisu obveznici revizije (imaju prihode manje od 30 mil. kn).

Motiv za povećanje temeljnog kapitala je u poreznoj olakšici koja se može ostvariti za 2012. na način da se ostvareni dobitak (ili dio dobitka) uporabi za povećanje temeljnog kapitala upisom u sudski registar. S obzirom na to da je povećanje temeljnog kapitala moguće provesti i na jednostavniji način putem uplate dobitka od strane članova društva u svrhu povećanja temeljnog kapitala, sukladno čl. 457. st. 2. Zakona o trgovačkim društvima, u tom smislu uredništvo RRiF-a zatražilo je mišljenje o primjeni čl. 6. st. 5. Zakona o porezu na dobit i čl. 12.a Pravilnika o porezu na dobit, a s obzirom na definiciju povećanja temeljnog kapitala iz reinvestiranog dobitka "…sukladno posebnim propisima".

Naime, ako bi se dobitak 2012. po odluci skupštine društva s ograničenom odgovornošću namijenio za reinvestiranje radi povećanja temeljnog kapitala, a to je moguće provesti iz uplata članova društva tog dobitka, sukladno čl. 457. st. 2. Zakona o trgovačkim društvima, na način da se obavi pro forma isplata dobitka članovima društva uz istodobnu uplatu iste svote u društvo, pod uvjetom da se to ne smatra oporezivim primitkom prema čl. 51. st. 4. Zakona o porezu na dohodak. Za takvo rješenje bitno je tumačenje Središnjeg ureda Porezne uprave koje može ovu transakciju ocijeniti gospodarski prihvatljivom jer članovi društva svoj dohodak od kapitala uporabljuju za namjenu za koju postoji porezno oslobođenje. Time se može ispuniti načelo prevage biti nad oblikom (formom) u kojoj porezne činjenice (dokaz upisa povećanja temeljnog kapitala) potvrđuju gospodarsku bit uplate i isplate.

Na ovaj se način pojednostavnjuje i ubrzava upis povećanja temeljnog kapitala u sudski registar, a također se otklanjaju značajni troškovi revizije poslovanja i financijskih izvještaja.

Na žalost, a prema dostupnim informacijama, odgovor na naš prijedlog o pojednostavljenom povećanju temeljnog kapitala neće biti prihvaćen. Stoga svima kojima smo dali nadu (na seminarima je o tome bilo govora) moramo priopćiti da ako žele ostvariti poreznu olakšicu mogu to učiniti na skuplji način.


V.B.Ostale vijesti:

Financiranje izborne promidžbe
Petak, 05.06.2020.
Raskidi ugovora i odustajanje od zahtjeva za mjeru Očuvanje radnih mjesta
Petak, 05.06.2020.
Obustava plaćanja spomeničke rente
Četvrtak, 04.06.2020.
U kojim slučajevima poslodavac treba vratiti potporu za svibanj?
Utorak, 02.06.2020.
Nove potpore za očuvanje radnih mjesta za lipanj i dopunjeni kriteriji za pravo na potporu za svibanj
Petak, 29.05.2020.
Novi broj RRiF-a
Ponedjeljak, 25.05.2020.
Smije li poslodavac isplatiti radniku plaću manju od primljene potpore i što s razlikom?
Četvrtak, 14.05.2020.
Novi broj PiP-a
Utorak, 12.05.2020.
NOVO – Webinari u organizaciji RRIF-a!
Ponedjeljak, 04.05.2020.
Od 1. svibnja uveden je zastoj (moratorij) s provedbom ovrhe na plaći
Nedjelja, 03.05.2020.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Srijeda, 29.04.2020.
Proširena je primjena potpora u sustavu športa
Srijeda, 29.04.2020.
Uputa za poslodavce i radnike
Ponedjeljak, 27.04.2020.
Uputa za pomorce u vezi porezne prijave za 2020.
Ponedjeljak, 27.04.2020.
Novi broj RRiF-a
Ponedjeljak, 27.04.2020.
Mjere ograničavanja društvenog okupljanja, rada trgovina, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događa
Ponedjeljak, 27.04.2020.
Radno vrijeme i način rada trgovina
Ponedjeljak, 27.04.2020.
Obrazac OKFŠ za 2019. predaje se do 30.4.2020.
Ponedjeljak, 27.04.2020.
Zastoj ovrhe po računu na novčanim sredstvima
Petak, 24.04.2020.
Financijski izvještaji u proračunskom sustavu za prva tri mjeseca 2020. godine – novi rok
Petak, 24.04.2020.
Promjene u proračunskom sustavu uvedene zbog koronavirusa
Srijeda, 22.04.2020.
Potpora za očuvanje radnih mjesta u sustavu športa
Ponedjeljak, 20.04.2020.
Od 18. travnja odgoda (moratorij) ovrhe po računu na novčanim sredstvima
Nedjelja, 19.04.2020.
Očuvanje radnih mjesta u sportu
Subota, 18.04.2020.
Tko može tražiti povrat naknade od Fine za uslugu javne objave?
Petak, 17.04.2020.
[VIDEO] Donacije (darovanja) u slučaju potresa
Petak, 17.04.2020.
Za sada još nema odgode (moratorija) ovrhe po računu na novčanim sredstvima
Četvrtak, 16.04.2020.
[VIDEO] Odgoda plaćanja dospjele obveze PDV-a prema Pravilniku o OPZ-u
Srijeda, 15.04.2020.
[VIDEO] Novi rokovi za podnošenje prijava PD-a i GFI-a
Utorak, 14.04.2020.
Novi broj PiP-a
Subota, 11.04.2020.
Ograničenja u proračunskom sustavu zbog koronavirusa
Petak, 10.04.2020.
[VIDEO] Obračun plaće u okolnostima izazvanim korona virusom
Petak, 10.04.2020.
Produljeni su rokovi za predaju financijskih izvještaja te prijave poreza na dobitak
Četvrtak, 09.04.2020.
Utvrđivanje obveze PDV-a prema novim pravilima
Četvrtak, 09.04.2020.
Igra s rokovima i računovođama
Srijeda, 08.04.2020.
Ugostitelji više ne primjenjuju „vanjske“ kolektivne ugovore
Srijeda, 08.04.2020.
„COVID-19 zajam za obrtna sredstva“ namijenjen mikro, malim i srednjim poduzetnicima
Utorak, 07.04.2020.
Promijenjeni su kriteriji za dobivanje potpore od HZZ-a
Utorak, 07.04.2020.
[VIDEO] Osiguranici u izolaciji
Utorak, 07.04.2020.
Računovodstveni servisi mogu izdavati propusnice u ime svojih klijenata
Nedjelja, 05.04.2020.
Rok za dodjelu potpore od 3.250,00/4.000,00 kn ipak je 7. 4. 2020. do ponoći
Subota, 04.04.2020.
[VIDEO] Novosti kod izdavanja propusnica za radnike - ePropusnice
Petak, 03.04.2020.
[VIDEO] Rad stranaca u RH - pitanja koja se javljaju za vrijeme proglašene epidemije
Petak, 03.04.2020.
Novosti u izdavanju propusnica radnicima
Četvrtak, 02.04.2020.
Potpora koju poslodavac isplaćuje radnicima zbog otklanjanja štete potresa ne smatra se plaćom
Četvrtak, 02.04.2020.
[VIDEO] Članovi uprave smanjenje troška plaće
Utorak, 31.03.2020.
Pružatelji ugostiteljske djelatnosti u domaćinstvu ili na OPG-u djelomično su oslobođeni plaćanja turističke pristojbe
Ponedjeljak, 30.03.2020.
Obustava plaćanja spomeničke rente
Ponedjeljak, 30.03.2020.
Privremeno ukidanje obveze plaćanja članarine HGK i HOK
Petak, 27.03.2020.
[VIDEO] Potpore za očuvanje radnih mjesta - NOVOSTI
Petak, 27.03.2020.

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)