RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Najznačajnije izmjene i dopune Zakona o porezu na dobit

Četvrtak, 23.02.2012.

Najznačajnije izmjene i dopune Zakon o porezu na dobit odnose se na sljedeće:

1. Porez po odbitku za isplate dividendi i udjela u dobitku inozemnim pravnim osobama (čl. 31., st. 4. „novog“ Zakona)

Od 1. ožujka 2012. porez po odbitku po stopi od 12 % plaća se i na dividende i udjele u dobitku iz 2001. do 2011. koje se plaćaju inozemnim pravnim osobama. Navedeno se odnosi i na isplate predujmova dividend i udjela u dobitku. Ali pritom tuzemni poduzetnik - isplatitelj treba uzeti u obzir odredbe koje proizlaze iz ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja sklopljenog između Republike Hrvatske i zemlje čiji je rezident pravna osoba kojoj se isplaćuje dividenda odnosno udjel u dobitku. Ovisno o ugovoru, moguće je oslobođenje od plaćanja poreza po odbitku ili porez po odbitku obračunati po stopi nižoj od 12 % - uz uvjet da je spomenuti ugovor u primjeni te da je inozemna pravna osoba dostavila potvrdu u svojoj rezidentnosti ili zahtjev za oslobođenjem (umanjenjem) poreza po odbitku na obrascu koji je sastavni dio Pravilnika o porezu na dobit.

Od dana prijema Hrvatske u EU, porez po odbitku neće plaćati inozemni primatelji dividendi iz EU ako imaju najmanje 10% udjela u kapitalu u neprekidnom razdoblju od 24 mjeseca (čl. 31e., st. 1. „novog“ Zakona). Pritom se pod primateljem razumijeva trgovačko društvo:

a) koje ima jedan od oblika na koji se primjenjuje zajednički sustav oporezivanja koji vrijedi za matična društva i povezana društva iz različitih država članica EU, prema popisu u dodatku koji je sastavni dio Pravilnika o porezu na dobit kojeg donosi ministar financija,
b) koje je rezident države članice EU u skladu s pravom te države i ne odnosi se na rezidente izvan EU prema međunarodnim ugovorima o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja, zaključenih s državama nečlanicama,
c) je obveznik jednog od poreza za koji se primjenjuje zajednički sustav oporezivanja koji vrijedi za matična društva i povezana društva iz različitih država članica EU, prema popisu u dodatku koji je sastavni dio Pravilnika o porezu na dobit kojeg donosi ministar financija.
Navedeno se ne odnosi na društva koja su oslobođena plaćanja poreza po odbitku ili imaju mogućnost izbora prema sklopljenom ugovoru o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja.

2. Vrijednosno usklađenje potraživanja od kupaca

Sukladno izmijenjenom čl. 9.,st. 1. Zakona o porezu na dobit, vrijednosna usklađenja po osnovi ispravka vrijednosti potraživanja od kupaca za isporučena dobra i obavljene usluge, priznaju se kao rashod ako je od dospijeća potraživanja do kraja poreznog razdoblja proteklo više od 60 dana, a ista nisu naplaćena do petnaestog dana prije dana podnošenja porezne prijave. Navedeno se odnosi na potraživanja nastala od 1. ožujka 2012.

3. Reinvestirani dobitci kojima se povećava temeljni kapital u 2013. i dalje, umanjuju poreznu osnovicu (st. 4., st., 5., 6. i 7. „novog“ Zakona)

Kod sastavljanja prijave poreza na dobitak za 2012. godinu (u 2013.-toj godini) , porezna osnovica moći će se umanjiti za svotu ostvarenog dobitka u 2012. kojom se povećava temeljni kapital trgovačkog društva u 2013. sukladno posebnim propisima. To znači da će reinvestirani dobitci u 2013. poprimiti obilježje porezne olakšice, ali uz uvjet da se u roku od 6 mjeseci nakon isteka roka za podnošenje prijave poreza na dobitak nadležnoj ispostavi Porezne uprave dostavi dokaz o povećanju temeljnog kapitala (Rješenje sudskog registra) i to upravo iz ostvarenog dobitka poreznog razdoblja za koje je poduzetnik iskazao smanjenje porezne osnovice.

Opširnije o svemu možete vidjeti u RRiF br. 3/12.


Đ.J.Ostale vijesti:

U kojim slučajevima poslodavac treba vratiti potporu za svibanj?
Utorak, 02.06.2020.
Nove potpore za očuvanje radnih mjesta za lipanj i dopunjeni kriteriji za pravo na potporu za svibanj
Petak, 29.05.2020.
Novi broj RRiF-a
Ponedjeljak, 25.05.2020.
Smije li poslodavac isplatiti radniku plaću manju od primljene potpore i što s razlikom?
Četvrtak, 14.05.2020.
Novi broj PiP-a
Utorak, 12.05.2020.
NOVO – Webinari u organizaciji RRIF-a!
Ponedjeljak, 04.05.2020.
Od 1. svibnja uveden je zastoj (moratorij) s provedbom ovrhe na plaći
Nedjelja, 03.05.2020.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Srijeda, 29.04.2020.
Proširena je primjena potpora u sustavu športa
Srijeda, 29.04.2020.
Uputa za poslodavce i radnike
Ponedjeljak, 27.04.2020.
Uputa za pomorce u vezi porezne prijave za 2020.
Ponedjeljak, 27.04.2020.
Novi broj RRiF-a
Ponedjeljak, 27.04.2020.
Mjere ograničavanja društvenog okupljanja, rada trgovina, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događa
Ponedjeljak, 27.04.2020.
Radno vrijeme i način rada trgovina
Ponedjeljak, 27.04.2020.
Obrazac OKFŠ za 2019. predaje se do 30.4.2020.
Ponedjeljak, 27.04.2020.
Zastoj ovrhe po računu na novčanim sredstvima
Petak, 24.04.2020.
Financijski izvještaji u proračunskom sustavu za prva tri mjeseca 2020. godine – novi rok
Petak, 24.04.2020.
Promjene u proračunskom sustavu uvedene zbog koronavirusa
Srijeda, 22.04.2020.
Potpora za očuvanje radnih mjesta u sustavu športa
Ponedjeljak, 20.04.2020.
Od 18. travnja odgoda (moratorij) ovrhe po računu na novčanim sredstvima
Nedjelja, 19.04.2020.
Očuvanje radnih mjesta u sportu
Subota, 18.04.2020.
Tko može tražiti povrat naknade od Fine za uslugu javne objave?
Petak, 17.04.2020.
[VIDEO] Donacije (darovanja) u slučaju potresa
Petak, 17.04.2020.
Za sada još nema odgode (moratorija) ovrhe po računu na novčanim sredstvima
Četvrtak, 16.04.2020.
[VIDEO] Odgoda plaćanja dospjele obveze PDV-a prema Pravilniku o OPZ-u
Srijeda, 15.04.2020.
[VIDEO] Novi rokovi za podnošenje prijava PD-a i GFI-a
Utorak, 14.04.2020.
Novi broj PiP-a
Subota, 11.04.2020.
Ograničenja u proračunskom sustavu zbog koronavirusa
Petak, 10.04.2020.
[VIDEO] Obračun plaće u okolnostima izazvanim korona virusom
Petak, 10.04.2020.
Produljeni su rokovi za predaju financijskih izvještaja te prijave poreza na dobitak
Četvrtak, 09.04.2020.
Utvrđivanje obveze PDV-a prema novim pravilima
Četvrtak, 09.04.2020.
Igra s rokovima i računovođama
Srijeda, 08.04.2020.
Ugostitelji više ne primjenjuju „vanjske“ kolektivne ugovore
Srijeda, 08.04.2020.
„COVID-19 zajam za obrtna sredstva“ namijenjen mikro, malim i srednjim poduzetnicima
Utorak, 07.04.2020.
Promijenjeni su kriteriji za dobivanje potpore od HZZ-a
Utorak, 07.04.2020.
[VIDEO] Osiguranici u izolaciji
Utorak, 07.04.2020.
Računovodstveni servisi mogu izdavati propusnice u ime svojih klijenata
Nedjelja, 05.04.2020.
Rok za dodjelu potpore od 3.250,00/4.000,00 kn ipak je 7. 4. 2020. do ponoći
Subota, 04.04.2020.
[VIDEO] Novosti kod izdavanja propusnica za radnike - ePropusnice
Petak, 03.04.2020.
[VIDEO] Rad stranaca u RH - pitanja koja se javljaju za vrijeme proglašene epidemije
Petak, 03.04.2020.
Novosti u izdavanju propusnica radnicima
Četvrtak, 02.04.2020.
Potpora koju poslodavac isplaćuje radnicima zbog otklanjanja štete potresa ne smatra se plaćom
Četvrtak, 02.04.2020.
[VIDEO] Članovi uprave smanjenje troška plaće
Utorak, 31.03.2020.
Pružatelji ugostiteljske djelatnosti u domaćinstvu ili na OPG-u djelomično su oslobođeni plaćanja turističke pristojbe
Ponedjeljak, 30.03.2020.
Obustava plaćanja spomeničke rente
Ponedjeljak, 30.03.2020.
Privremeno ukidanje obveze plaćanja članarine HGK i HOK
Petak, 27.03.2020.
[VIDEO] Potpore za očuvanje radnih mjesta - NOVOSTI
Petak, 27.03.2020.
Odgađa se plaćanje naknade za nezapošljavanje osoba s invaliditetom
Petak, 27.03.2020.
[VIDEO] Obveze poslodavca i radnika-COVID 19
Petak, 27.03.2020.
[VIDEO] Rad od kuće
Petak, 27.03.2020.

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)