RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Najnovija izmjena Pravilnika o porezu na dobit i NOVI obrazac PD

Četvrtak, 03.01.2013.

1. Porezne olakšice  i oslobođenja na temelju Zakona o poticanju investicija i unaprjeđenju investicijskog okruženja

Zbog novih poreznih olakšica na temelju spomenutog Zakona, došlo je do izmjene OBRASCA PD na rednim brojevima 49. i 50 - Poticaji ulaganja. Međutim zbog kratkoće primjene ovog Zakona, u 2012. godini postojala je vrlo mala mogućnost njihovog korištenja čak i za one poduzetnike koji su započeli s pripremama za nova ulaganja prema uvjetima koji iz Zakona proizlaze. Jer poduzetnik – nositelj poticajnih mjera treba prije početka ulaganja nadležnom ministarstvu podnijeti „Prijavu ulagateljskog elaborata“ u svrhu korištenja poticajnih mjera, a Ministarstvo treba u roku od 60 dana izdati „Potvrdu o statusu nositelja poticajnih mjera“ kako bi poduzetnik, između ostalog, mogao koristiti i porezne olakšice. A za sve to u 2012. na raspolaganju je bilo svega 82 dana. 
 
Nositelji poticajnih mjera prema ovom Zakonu mogu biti poduzetnici (trgovačka društva i obrtnici „dobitaši“) koji su registrirani na području Hrvatske. Ulaganja na temelju kojih se može ostvariti porezna olakšica ili oslobođenje odnose se na ulaganja u dugotrajnu imovinu unesenu u vlasništvo trgovačkog društva – nositelja poticajnih mjera u zakonom propisanim svotama uz zadovoljenje određenih uvjeta propisanim ovim Zakonom, kako je to prikazano u tablici.

 
Zakon o poticanju investicija i unaprjeđenju investicijskog okruženja poduzetnike dijeli prema veličini, ali ne prema kriterijima Zakona o računovodstvu, već kriterijima koje propisuje Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva (Nar. nov., br. 29/02. do 53/12.). Prvi puta se u poreznim olakšicama temeljem poticaja ulaganja posebno izdvajaju tzv. „mikro“ poduzetnici. 
Mikro subjekti malog gospodarstva kao obveznici poreza na dobitak jesu fizičke i pravne osobe koje:
a) prosječno godišnje imaju zaposleno manje od 10 radnika, 
b) prema financijskim izvješćima za prethodnu godinu ostvaruju ukupni prihod u svoti protuvrijednosti do 2.000.000,00 eura, ili imaju ukupnu aktivu u protuvrijednosti do 2.000.000,00 eura.
Ulaganje temeljem ovog Zakona može se odnositi na osnivanje novog trgovačkog društva (ili obrta „dobitaša“), proširenje postojećeg, pokretanje investicija koje predstavljanju promjenu proizvoda, proizvodnog procesa diversifikacijom, racionalizacijom ili modernizacijom. 

2. Porezne olakšice temeljem „starih“ Zakona o poticanju ulaganja
Sukladno čl. 27. Zakona o poticanju investicija i unaprjeđenju investicijskog okruženja, trgovačka društva i obrti - obveznici poreza na dobitak koji koriste poticajne mjere, porezne i carinske povlastice za ulaganje koje su ostvarili prema „starim“ propisima: Zakonu o poticanju ulaganja (Nar. nov. br., 73/00.) i Zakonu o poticanju ulaganja (Nar. nov. br., 138/06. i 61/11.), zadržavaju i dalje pravo korištenja odobrenih poticajnih mjera, poreznih i carinskih povlastica, do isteka razdoblja za koje su odobrene.

3. Izmjena obrasca PD

Na red.br. 49. Obr. PD unose se porezne olakšice i oslobođenja prema čl. 8. i 9. Zakona o poticanju investicija i unapređenju investicijskog okruženja i čl. 43a. st. 1. Pravilnika o porezu na dobit prema kriterijima kako je to prikazano u prethodnoj tablici. 
Na red. br. 50. Obr. PD unose se porezne olakšice i oslobođenja prema „starim“ Zakonima o poticanju ulaganja (Nar. nov. br., 73/00. i Nar. nov. br., 138/06. i 61/11.). O ovim olakšicama pisali smo u RRiF-u br. 1/13. na str. 180-181.).
U nastavku dajemo prikaz novog OBRASCA PD. 
Važna napomena: Obrazac je ispunjen prema podatcima iz obrasca PD objavljenom u RRiF-u br. 1/13. na str. 183-184. Međutim, u tehničkoj pripremi popunjavanja obrasca u tiskanom časopisu došlo je do greške naziva pozicija na rednim brojevima 28. do 30. Molimo čitatelje da uvaže našu ispriku. U obrascu PD koji slijedi ispravljena je ova pogreška.


Đ.J.

Ostale vijesti:

Obrazac putnog naloga
Petak, 20.09.2019.
Provedba ovrhe na novim naknadama od 1. rujna 2019. godine
Utorak, 17.09.2019.
Novi broj PiP-a
Petak, 13.09.2019.
Pregled najavljenih promjena u oporezivanju od 1. siječnja 2020.
Srijeda, 11.09.2019.
Nova osnovica za obračun plaće u javnom sektoru
Utorak, 03.09.2019.
Odabir revizora za neprofitne organizacije
Ponedjeljak, 02.09.2019.
Novi neoporezivi primitci radnika
Četvrtak, 29.08.2019.
Novi broj RRiF-a
Ponedjeljak, 26.08.2019.
Predložene izmjene u oporezivanju plaća i neoporezivih primitaka radnika
Srijeda, 31.07.2019.
Novi broj RRiF-a
Četvrtak, 25.07.2019.
Primjena stope PDV-a na sjemenje
Srijeda, 17.07.2019.
Novi broj PiP-a
Ponedjeljak, 15.07.2019.
Boravak i rad državljana EGP-a u RH
Četvrtak, 11.07.2019.
Besplatna aplikacija za eRačune za male dobavljače
Četvrtak, 11.07.2019.
„Neprofitna“ okružnica za sastavljanje polugodišnjih financijskih izvještaja
Utorak, 09.07.2019.
Osnivanje trgovačkih društava na daljinu
Ponedjeljak, 08.07.2019.
Stopa zateznih kamata od 1. srpnja 2019.
Četvrtak, 04.07.2019.
Uputa za sastavljanje proračunskih financijskih izvještaja za prvih šest mjeseci 2019. godine
Četvrtak, 04.07.2019.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Ponedjeljak, 01.07.2019.
eRačun
Ponedjeljak, 01.07.2019.
Novi broj RRiF-a
Srijeda, 26.06.2019.
E-računi – besplatni video seminar
Petak, 14.06.2019.
Novi broj PiP-a
Četvrtak, 13.06.2019.
Oznake na bočnim stranama vozila u javnom cestovnom prijevozu i cestovnom prijevozu za vlastite potrebe
Petak, 07.06.2019.
Popunjavanje naloga za plaćanje - SEPA
Petak, 31.05.2019.
Novi broj RRiF-a
Ponedjeljak, 27.05.2019.
Novi Zakon o članarinama u turističkim zajednicama
Petak, 24.05.2019.
Novi broj PiP-a
Ponedjeljak, 13.05.2019.
Proširena je primjena Kolektivnog ugovora ugostiteljstva
Ponedjeljak, 13.05.2019.
Novi broj RRiF-a
Četvrtak, 25.04.2019.
Izmijenjen je Zakon o trgovačkim društvima
Utorak, 23.04.2019.
Podnošenje zahtjeva za izdavanje dozvole za boravak i rad
Ponedjeljak, 15.04.2019.
Prijava konsolidacije financijskih izvješća
Četvrtak, 11.04.2019.
Novi broj PiP-a
Srijeda, 10.04.2019.
Primjena stope PDV-a na sjemenje
Utorak, 09.04.2019.
Uputa za sastavljanje proračunskih financijskih izvještaja za prva tri mjeseca 2019. godine
Utorak, 09.04.2019.
Bolovanje za dijete iznad 3 godine života
Utorak, 02.04.2019.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Utorak, 02.04.2019.
Promijenjen je Kolektivni ugovor ugostiteljstva
Četvrtak, 28.03.2019.
Novi broj RRiF-a
Utorak, 26.03.2019.
Statistička izvješća o javnoj nabavi za 2018. godinu
Ponedjeljak, 25.03.2019.
Samoprocjena kod neprofitnih organizacija
Ponedjeljak, 25.03.2019.
Novi broj PiP-a
Ponedjeljak, 11.03.2019.
PD obrazac za 2018. godinu
Ponedjeljak, 04.03.2019.
Novi broj RRiF-a
Utorak, 26.02.2019.
Konsolidacija financijskih izvještaja u sustavu proračunskog računovodstva
Utorak, 26.02.2019.
Predaja izjave o fiskalnoj odgovornosti za 2018. godinu
Utorak, 26.02.2019.
Rok za predaju godišnjih izvještaja neprofitnih organizacija za 2018. godinu
Utorak, 26.02.2019.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Srijeda, 20.02.2019.
Novi broj PiP-a
Utorak, 12.02.2019.

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)