RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

NEMATERIJALNA IMOVINA I POREZ PO ODBITKU

6. listopada 2020. u 10:00 sati webinar "Nematerijalna imovina i porez po odbitku u računovodstvu poduzetnika"


Mjesto Vrijeme održavanja
web6. listopada 2020. (utorak) u 10:00 sati

Prepoznavanje nematerijalne imovine i računovodstveno postupanje s nematerijalnom imovinom bitno je s motrišta pravilnog rasporeda troškova koji nastaju kod stjecanja i uporabe ovih stavki. To područje uređuju računovodstveni standardi, ali i više drugih zakonskih propisa, što čini navedenu materiju kompleksnijom. Nematerijalna imovina ponekad je sadržana u materijalnoj imovini te je potrebno pravilno razlučiti o kakvoj je vrsti imovine riječ. Prilikom razvoja nematerijalne imovine za vlastitu upotrebu potrebno je jasno razlikovati je li riječ o izdatcima za razvoj koji se mogu iskazati kao imovina ili o izdatcima za istraživanje koji se iskazuju kao trošak razdoblja. To pitanje javlja se i kod internog razvoja vlastite mrežne stranice. Kao nematerijalna imovina iskazuju se i ulaganja na tuđoj imovini kojom se koristi na temelju ugovora o zakupu. Pitanje se javlja vezano uz porezno priznavanje takvih troškova, posebice ako se ugovor o najmu završi prijevremeno. Kod poduzetnika koji primjenjuju MSFI 16 – Najmovi, kao nematerijalna stavka evidentira se imovina s pravom korištenja na temelju ugovora o najmu. Prilikom stjecanja nematerijalne imovine (autorska prava, prava industrijskog vlasništva i sl.) plaća se porez po odbitku koji je sastavni dio nabavne cijene. Kako se evidentira i u kojim slučajevima se plaća porez po odbitku i prema kojoj stopi bit će riječi na ovom webinaru.

Program webinara:

Predavačica: mr. sc. Snježana BRKANIĆ PONGRAČIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.

Trajanje predavanja: 60 min + 15 min odgovori na pitanja

 • Računovodstveni postupak s nematerijalnom imovinom (vrste nematerijalne imovine u bilanci poduzetnika, nematerijalna imovina prema računovodstvenim standardima HSFI-ja 5 i MRS-a 38, uvjeti za priznavanje nematerijalne imovine nabavljene od drugih, razvoj nematerijalne imovine unutar društva)
 • Primjeri knjiženja stjecanja različitih vrsta nematerijalne imovine (patenti, licencije, koncesije, franšiza, softver i sl.)
 • Razvoj vlastite mrežne stranice (razlikovanje troškova koji se mogu uključiti u vrijednost mrežne stranice od onih koji predstavljaju trošak razdoblja, primjer evidencije izdataka za razvoj mrežne stranice)
 • Oporezivanje nematerijalne imovine (oporezivanje nematerijalne imovine porezom na dodanu vrijednost,  amortizacija, vrijednosno usklađenje i otpis nematerijalne imovine)
 • Ulaganje na nekretninama u zakupu kao specifična vrsta nematerijalne imovine (računovodstveno evidentiranje, amortizacija, porezno motrište, postupanje kod prijevremenog završetka ugovora o zakupu)
 • Imovina s pravom korištenja kao specifična vrsta nematerijalne imovine (primjena MRS-a 38 ili MSFI-ja 16 na najmove nematerijalne imovine, imovina s pravom korištenja na temelju MSFI-ja 16 - izmjene standarda vezano uz postupanje s modifikacijama ugovora u okolnostima bolesti COVID-19)
 • Pitanja i odgovori

Predavač: Dr. sc. Šime Guzić

Trajanje predavanja 45 minuta + 15 minuta odgovori na pitanja

 • Porez po odbitku pri stjecanju nematerijalne imovine
 • Porez po odbitku pri stjecanju nematerijalne imovine od povezanih društava u EU
 • Porez po odbitku pri stjecanju nematerijalne imovine od poduzetnika s kojima
  Hrvatska ima ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja
 • Porez po odbitku pri stjecanju nematerijalne imovine od poduzetnika s kojima
  Hrvatska nema ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja
 • Porez po odbitku pri stjecanju nematerijalne imovine od poduzetnika sa sjedištem
  u nekooperativnim jurisdikcijama
 • Pitanja i odgovori

Početak webinara je u 10:00 sati.

Pisani materijal: prezentacije predavača u PDF-formatu koje se dostavljaju prijavljenim sudionicima e-poštom, prije početka webinara

Broj mjesta je ograničen, stoga molimo Vašu prijavu što prije.

Cijena webinara je 400,00 kn (320,00 kn + 25% PDV-a) po sudioniku.

Plaćanje naknade za webinar je isključivo po primljenoj našoj ponudi koju ćemo poslati svima prijavljenima po popunjenju skupine.

U slučaju nedovoljnog broja prijava, zadržavamo pravo odgode ili otkazivanja webinara.

Tehnički uvjeti za sudjelovanje na RRIF-ovim webinarima:

 • internetska veza
 • praćenje webinara je putem računala ili mobilnog uređaja (pametnog telefona ili tableta) uz pomoć slušalica ili zvučnika (slušalice su bolja opcija)
 • instalirana aplikacija Zoom na uređaju s kojeg će se pratiti webinar
 • ako se do sada niste koristili aplikacijom Zoom, preporučujemo da ju isprobate za videosastanak barem dan prije.

Preuzimanje aplikacije može se obaviti ovdje

Uputa za instalaciju aplikacije Zoom je ovdje

Prijava za webinar:

 • za webinar se prijavljuje prijavnicom na našim mrežnim stranicama, objavljenom uz obavijest o webinaru
 • u prijavnici je važno navesti točnu adresu e-pošte za svakog sudionika jer ćemo na te adrese dostaviti pozivnicu za sudjelovanje na webinaru
 • RRIF na dan održavanja, sat vremena prije početka, dostavlja pozivnice / poveznice za webinar na adrese e-pošte svih prijavljenih sudionika
 • petnaestak minuta prije početka sudionici se prijavljuju za sudjelovanje na webinaru putem pozivnice / poveznice koju su dobili
 • prijavom na webinar sudionici prihvaćaju Opće uvjete za webinare objavljene ovdje.
e-pošta: rrif@rrif.hr

PRIJAVNICA
za sudjelovanje na webinaru

faks 01/4699-766

6. listopada 2020. u 10:00 sati webinar "Nematerijalna imovina i porez po odbitku u računovodstvu poduzetnika"


Naziv tvrtke, ustanove, obrta:


Ulica i broj:


Pošt. broj i mjesto:
e-pošta za ponudu:


OIB:
Telefon:


 
Ime i prezime polaznika webinara e-pošta za slanje pozivnice za webinar
1.


2.


3.


4.


Želim primati novosti i obavijesti od RRiF-a

Sigurnosna provjera:
Upišite slovo koje nedostaje. (Naziv rijeke ili planine)
RISJAKPretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)