RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Mišljenje o sadržaju usluge popravka na građevini

Petak, 19.07.2013.

 Više je pitanja o postupanju prilikom obračuna usluge popravka opreme grijanja koja čini sastavni dio građevinskog objekta, kao i popravak drugih dijelova građevine,  tj. da se u računu za uslugu popravka zasebno iskazuje vrijednost uporabljenog materijala, dijelova i opreme na koji treba obračunati PDV, te zasebno uslugu održavanja, popravka ili montaže koja može biti u postupku prijenosa porezne obveze. U nastavku dajemo naše mišljenje kako slijedi.

      1. Smisao promjena u našem sustavu poreza na dodanu vrijednost koja se temelji na članku 199. Direktive  Vijeća EU 2006/112, a koja je sadržajno unesena u naš Zakon o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 73/13.) jest sprečavanje prevara u graditeljskoj djelatnosti i poslovanju s otpadom. Odredbom članka 75. st. 3. pod a) spomenutog Zakona propisano je da kad se obavi građevinska usluga od strane poreznog obveznika drugom poreznom obvezniku, obračunski se prenosi porezna obveza na naručitelja takve usluge koji je iskazuje kao svoju poreznu obvezu, a prema čl. 60. st. 1. t. d) istodobno s tog osnova ima pravo na priznavanje pretporeza, itd. (Načelo neutralnosti PDV-a). Građevinskim uslugama smatraju se sve usluge u vezi s izgradnjom, održavanjem i popravkom građevine.
      2. Sadržajno definiranje građevinskih  usluga propisao je Ministar financija u Pravilniku o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 79/13. i 85/13.) u čl. 152. st. 1. prema kojemu se građevinskim uslugama osobito smatraju i "h) postavljanje ili sklapanje strojeva ili opreme koji nakon postavljanja ili sklapanja postaju nepokretna imovina, ..." iz čega je vidljivo da kad se radi i o velikim vrijednostima da i one u kombinaciji ugradnje i montaže u građevinu radi funkcije same građevine (npr. sustav grijanja, dizala, klima uređaji) postaju sastavnim dijelom građevinske usluge. Jednako jest i kod popravaka te opreme gdje se pojavljuju značajno manje vrijednosti udjela materijala i dijelova, ali taj udio često je veći od udjela rada. Kako zakonodavac za graditeljske usluge ne provodi nikakvu podjelu vrijednosti na materijal i na rad nego ovakva isporuka čini jedinstvo obavljene usluge, stoga nema osnove za primjenu čl. 8. st. 5. Pravilnika o PDV-u jer se ta odredba ne odnosi na popravke dijelova nekretnine koja čini sastavni dio nekretnine. Ako bi se primijenila ta odredba prema kojoj kad udio vrijednosti materijala bude veći od 50%, i da to predstavlja isporuku dobra, tada se ruši cijeli zakonski koncept uređenja usluga građenja.
      3. Mišljenja smo da se odredba čl. 8. st. 5. Pravilnika o PDV-u odnosi na usluge popravka u servisnoj djelatnosti (automobila, strojeva, kućanskih aparata i td.). Sve to nema posebno značenje kad se radi o istoj poreznoj stopi. Ali, ako bi netko želio osporiti ovakav pristup, mora se suočiti s odredbom čl. 151. st. 1. Pravilnika o PDV-u koja u sebi sadrži i dobra koja se uključuju u prijenos porezne obveze (čl. 75. st. 3. Zakona o PDV-u), iako bi se trebalo smatrati da se ta odredba Pravilnika o PDV-u odnosi na isporuke rabljenog materijala, odnosno otpada.
      4. Zaključno, usluge popravka svega onoga što je sadržano u građevini jest građevinska usluga. Ako je naručitelj građevinske usluge porezni obveznik, primjenjuje se načelo prijenosa porezne obveze.


V.B.Ostale vijesti:

Odgoda rokova za automatsku razmjenu informacija o financijskim računima i informacija o prekograničnim aranžmanima
Četvrtak, 13.08.2020.
Dostava e-mail adrese sudskom registru i e-komunikacija sa sudovima
Ponedjeljak, 10.08.2020.
Novi broj RRiF-a
Ponedjeljak, 27.07.2020.
Produžen rok trajanja posebnih okolnosti i moratorija ovrhe na novčanim sredstvima do zaključno s 18. listopada 2020.
Ponedjeljak, 20.07.2020.
Poslodavci mogu svojim radnicima isplatiti na Hrvatsku turističku karticu 2.500,00 kn neoporezivo
Ponedjeljak, 13.07.2020.
Objavljene su nove potpore za očuvanjem radnih mjesta za srpanj i kolovoz
Ponedjeljak, 13.07.2020.
Linija 060 nije u funkciji
Petak, 10.07.2020.
Novi broj PiP-a
Petak, 10.07.2020.
Naknada za nezapošljavanje osoba s invaliditetom - novosti
Četvrtak, 09.07.2020.
Stopa zateznih kamata od 1. srpnja do 31. prosinca 2020. godine
Četvrtak, 02.07.2020.
Potpore za skraćivanje radnog vremena
Utorak, 30.06.2020.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Petak, 26.06.2020.
Novi broj RRiF-a
Četvrtak, 25.06.2020.
Produljen je rok primjene obračunskog plaćanja PDV-a pri uvozu
Ponedjeljak, 22.06.2020.
Predaja zahtjeva i dokaza za oslobođenje od podmirivanja poreznih obveza
Srijeda, 17.06.2020.
Okružnica za sastavljanje proračunskih financijskih izvještaja za prvih šest mjeseci 2020. godine
Utorak, 16.06.2020.
Sastavljanje polugodišnjih financijskih izvještaja u neprofitnom računovodstvu
Ponedjeljak, 15.06.2020.
Nove „stare“ osnovice za obračun plaće u javnom sektoru
Ponedjeljak, 15.06.2020.
Novi broj PiP-a
Petak, 12.06.2020.
Financiranje izborne promidžbe
Petak, 05.06.2020.
Raskidi ugovora i odustajanje od zahtjeva za mjeru Očuvanje radnih mjesta
Petak, 05.06.2020.
Obustava plaćanja spomeničke rente
Četvrtak, 04.06.2020.
U kojim slučajevima poslodavac treba vratiti potporu za svibanj?
Utorak, 02.06.2020.
Nove potpore za očuvanje radnih mjesta za lipanj i dopunjeni kriteriji za pravo na potporu za svibanj
Petak, 29.05.2020.
Novi broj RRiF-a
Ponedjeljak, 25.05.2020.
Smije li poslodavac isplatiti radniku plaću manju od primljene potpore i što s razlikom?
Četvrtak, 14.05.2020.
Novi broj PiP-a
Utorak, 12.05.2020.
NOVO – Webinari u organizaciji RRIF-a!
Ponedjeljak, 04.05.2020.
Od 1. svibnja uveden je zastoj (moratorij) s provedbom ovrhe na plaći
Nedjelja, 03.05.2020.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Srijeda, 29.04.2020.
Proširena je primjena potpora u sustavu športa
Srijeda, 29.04.2020.
Uputa za poslodavce i radnike
Ponedjeljak, 27.04.2020.
Uputa za pomorce u vezi porezne prijave za 2020.
Ponedjeljak, 27.04.2020.
Novi broj RRiF-a
Ponedjeljak, 27.04.2020.
Mjere ograničavanja društvenog okupljanja, rada trgovina, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događa
Ponedjeljak, 27.04.2020.
Radno vrijeme i način rada trgovina
Ponedjeljak, 27.04.2020.
Obrazac OKFŠ za 2019. predaje se do 30.4.2020.
Ponedjeljak, 27.04.2020.
Zastoj ovrhe po računu na novčanim sredstvima
Petak, 24.04.2020.
Financijski izvještaji u proračunskom sustavu za prva tri mjeseca 2020. godine – novi rok
Petak, 24.04.2020.
Promjene u proračunskom sustavu uvedene zbog koronavirusa
Srijeda, 22.04.2020.
Potpora za očuvanje radnih mjesta u sustavu športa
Ponedjeljak, 20.04.2020.
Od 18. travnja odgoda (moratorij) ovrhe po računu na novčanim sredstvima
Nedjelja, 19.04.2020.
Očuvanje radnih mjesta u sportu
Subota, 18.04.2020.
Tko može tražiti povrat naknade od Fine za uslugu javne objave?
Petak, 17.04.2020.
[VIDEO] Donacije (darovanja) u slučaju potresa
Petak, 17.04.2020.
Za sada još nema odgode (moratorija) ovrhe po računu na novčanim sredstvima
Četvrtak, 16.04.2020.
[VIDEO] Odgoda plaćanja dospjele obveze PDV-a prema Pravilniku o OPZ-u
Srijeda, 15.04.2020.
[VIDEO] Novi rokovi za podnošenje prijava PD-a i GFI-a
Utorak, 14.04.2020.
Novi broj PiP-a
Subota, 11.04.2020.
Ograničenja u proračunskom sustavu zbog koronavirusa
Petak, 10.04.2020.

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)