RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Mišljenje o sadržaju usluge popravka na građevini

Petak, 19.07.2013.

 Više je pitanja o postupanju prilikom obračuna usluge popravka opreme grijanja koja čini sastavni dio građevinskog objekta, kao i popravak drugih dijelova građevine,  tj. da se u računu za uslugu popravka zasebno iskazuje vrijednost uporabljenog materijala, dijelova i opreme na koji treba obračunati PDV, te zasebno uslugu održavanja, popravka ili montaže koja može biti u postupku prijenosa porezne obveze. U nastavku dajemo naše mišljenje kako slijedi.

      1. Smisao promjena u našem sustavu poreza na dodanu vrijednost koja se temelji na članku 199. Direktive  Vijeća EU 2006/112, a koja je sadržajno unesena u naš Zakon o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 73/13.) jest sprečavanje prevara u graditeljskoj djelatnosti i poslovanju s otpadom. Odredbom članka 75. st. 3. pod a) spomenutog Zakona propisano je da kad se obavi građevinska usluga od strane poreznog obveznika drugom poreznom obvezniku, obračunski se prenosi porezna obveza na naručitelja takve usluge koji je iskazuje kao svoju poreznu obvezu, a prema čl. 60. st. 1. t. d) istodobno s tog osnova ima pravo na priznavanje pretporeza, itd. (Načelo neutralnosti PDV-a). Građevinskim uslugama smatraju se sve usluge u vezi s izgradnjom, održavanjem i popravkom građevine.
      2. Sadržajno definiranje građevinskih  usluga propisao je Ministar financija u Pravilniku o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 79/13. i 85/13.) u čl. 152. st. 1. prema kojemu se građevinskim uslugama osobito smatraju i "h) postavljanje ili sklapanje strojeva ili opreme koji nakon postavljanja ili sklapanja postaju nepokretna imovina, ..." iz čega je vidljivo da kad se radi i o velikim vrijednostima da i one u kombinaciji ugradnje i montaže u građevinu radi funkcije same građevine (npr. sustav grijanja, dizala, klima uređaji) postaju sastavnim dijelom građevinske usluge. Jednako jest i kod popravaka te opreme gdje se pojavljuju značajno manje vrijednosti udjela materijala i dijelova, ali taj udio često je veći od udjela rada. Kako zakonodavac za graditeljske usluge ne provodi nikakvu podjelu vrijednosti na materijal i na rad nego ovakva isporuka čini jedinstvo obavljene usluge, stoga nema osnove za primjenu čl. 8. st. 5. Pravilnika o PDV-u jer se ta odredba ne odnosi na popravke dijelova nekretnine koja čini sastavni dio nekretnine. Ako bi se primijenila ta odredba prema kojoj kad udio vrijednosti materijala bude veći od 50%, i da to predstavlja isporuku dobra, tada se ruši cijeli zakonski koncept uređenja usluga građenja.
      3. Mišljenja smo da se odredba čl. 8. st. 5. Pravilnika o PDV-u odnosi na usluge popravka u servisnoj djelatnosti (automobila, strojeva, kućanskih aparata i td.). Sve to nema posebno značenje kad se radi o istoj poreznoj stopi. Ali, ako bi netko želio osporiti ovakav pristup, mora se suočiti s odredbom čl. 151. st. 1. Pravilnika o PDV-u koja u sebi sadrži i dobra koja se uključuju u prijenos porezne obveze (čl. 75. st. 3. Zakona o PDV-u), iako bi se trebalo smatrati da se ta odredba Pravilnika o PDV-u odnosi na isporuke rabljenog materijala, odnosno otpada.
      4. Zaključno, usluge popravka svega onoga što je sadržano u građevini jest građevinska usluga. Ako je naručitelj građevinske usluge porezni obveznik, primjenjuje se načelo prijenosa porezne obveze.


V.B.

Ostale vijesti:

Novi broj PiP-a
Petak, 13.09.2019.
Pregled najavljenih promjena u oporezivanju od 1. siječnja 2020.
Srijeda, 11.09.2019.
Nova osnovica za obračun plaće u javnom sektoru
Utorak, 03.09.2019.
Odabir revizora za neprofitne organizacije
Ponedjeljak, 02.09.2019.
Novi neoporezivi primitci radnika
Četvrtak, 29.08.2019.
Novi broj RRiF-a
Ponedjeljak, 26.08.2019.
Predložene izmjene u oporezivanju plaća i neoporezivih primitaka radnika
Srijeda, 31.07.2019.
Novi broj RRiF-a
Četvrtak, 25.07.2019.
Primjena stope PDV-a na sjemenje
Srijeda, 17.07.2019.
Novi broj PiP-a
Ponedjeljak, 15.07.2019.
Boravak i rad državljana EGP-a u RH
Četvrtak, 11.07.2019.
Besplatna aplikacija za eRačune za male dobavljače
Četvrtak, 11.07.2019.
„Neprofitna“ okružnica za sastavljanje polugodišnjih financijskih izvještaja
Utorak, 09.07.2019.
Osnivanje trgovačkih društava na daljinu
Ponedjeljak, 08.07.2019.
Stopa zateznih kamata od 1. srpnja 2019.
Četvrtak, 04.07.2019.
Uputa za sastavljanje proračunskih financijskih izvještaja za prvih šest mjeseci 2019. godine
Četvrtak, 04.07.2019.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Ponedjeljak, 01.07.2019.
eRačun
Ponedjeljak, 01.07.2019.
Novi broj RRiF-a
Srijeda, 26.06.2019.
E-računi – besplatni video seminar
Petak, 14.06.2019.
Novi broj PiP-a
Četvrtak, 13.06.2019.
Oznake na bočnim stranama vozila u javnom cestovnom prijevozu i cestovnom prijevozu za vlastite potrebe
Petak, 07.06.2019.
Popunjavanje naloga za plaćanje - SEPA
Petak, 31.05.2019.
Novi broj RRiF-a
Ponedjeljak, 27.05.2019.
Novi Zakon o članarinama u turističkim zajednicama
Petak, 24.05.2019.
Novi broj PiP-a
Ponedjeljak, 13.05.2019.
Proširena je primjena Kolektivnog ugovora ugostiteljstva
Ponedjeljak, 13.05.2019.
Novi broj RRiF-a
Četvrtak, 25.04.2019.
Izmijenjen je Zakon o trgovačkim društvima
Utorak, 23.04.2019.
Podnošenje zahtjeva za izdavanje dozvole za boravak i rad
Ponedjeljak, 15.04.2019.
Prijava konsolidacije financijskih izvješća
Četvrtak, 11.04.2019.
Novi broj PiP-a
Srijeda, 10.04.2019.
Primjena stope PDV-a na sjemenje
Utorak, 09.04.2019.
Uputa za sastavljanje proračunskih financijskih izvještaja za prva tri mjeseca 2019. godine
Utorak, 09.04.2019.
Bolovanje za dijete iznad 3 godine života
Utorak, 02.04.2019.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Utorak, 02.04.2019.
Promijenjen je Kolektivni ugovor ugostiteljstva
Četvrtak, 28.03.2019.
Novi broj RRiF-a
Utorak, 26.03.2019.
Statistička izvješća o javnoj nabavi za 2018. godinu
Ponedjeljak, 25.03.2019.
Samoprocjena kod neprofitnih organizacija
Ponedjeljak, 25.03.2019.
Novi broj PiP-a
Ponedjeljak, 11.03.2019.
PD obrazac za 2018. godinu
Ponedjeljak, 04.03.2019.
Novi broj RRiF-a
Utorak, 26.02.2019.
Konsolidacija financijskih izvještaja u sustavu proračunskog računovodstva
Utorak, 26.02.2019.
Predaja izjave o fiskalnoj odgovornosti za 2018. godinu
Utorak, 26.02.2019.
Rok za predaju godišnjih izvještaja neprofitnih organizacija za 2018. godinu
Utorak, 26.02.2019.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Srijeda, 20.02.2019.
Novi broj PiP-a
Utorak, 12.02.2019.
Donesen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti potrošača
Utorak, 12.02.2019.
Putovanje članova Udruge “Hrvatski računovođa” u New York
Ponedjeljak, 11.02.2019.

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)