RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Menadžment u teoriji i praksi
listopad 2014.

tiskano izdanje

16.10.2014, str. 508  
Pretplatnik
Porezni i socijalni položaj izaslanih radnika na rad u drugu državu (1)