RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Koji rok plaćanja vrijedi od 1. I. 2012.

Petak, 11.11.2011.

Koliko će ovaj novi Zakon usrećiti poduzetnike i osobe javnog prava, a koji je proizašao iz „silne“ brige političkih garnitura za financijsku disciplinu, prema našem skromnom mišljenju i ovdje se radi o jednoj pomutnji i uvođenju još većeg nereda u ono što je notorno – platiti dug.

Tako se novim Zakonom preporučuje, mogla bi se tako razumjeti dikcija iz čl. 2., da sudionici kupoprodaja i dr. obveznih odnosa ugovaraju rokove plaćanja do 60 dana. Ugovaranje dužeg roka je ništetno, osim ako bi za to postojali opravdani razlozi. Koliko pak proturječnosti izvire iz odredbe kojom, na jednak način kao i sada ukinuti članak 174. Zakona o obveznim odnosima, ako nije ugovoren rok plaćanja, tada je dužnik dužan bez da ga vjerovnik pozove na plaćanje platiti novčanu obvezu u roku od 30 dana. Ne treba biti mudar pa da vjerovnici i dalje ne ugovaraju rok plaćanja jer je on prema Zakonu povoljniji nego što se to može (u većini slučajeva) postići pregovorima ili ugovaranjem roka plaćanja do 60 dana.

Nadalje, iz Zakona proizlazi da se i obrtnici (dobitaši i dohodaši) smatraju poduzetnicima jer se prema Zakonu o porezu na dodanu vrijednost poduzetnikom smatraju i fizičke osobe koje samostalno i trajno obavljaju djelatnost (čl. 1., st. 3.). 

Ako se neka svrha sa Zakonom želi postići to su novčane kazne za dužnike koji ne ispune novčanu obvezu u rokovima 30 dana ili ugovorenom roku do 60 dana, a dužnici mogu biti kažnjeni novčanom kaznom od 10.000,00 kn do 1,000.000,00 kn., a za vrijeme zakašnjenja još bi morali (ako to vjerovnik zatraži) i platiti zakonsku zateznu kamatu. Za direktore je predviđena kazna od 1.000,00 do 50.000,00 kn. Kako će dužnici plaćati još i kazne a nemaju ni za temeljni dug? S plaćenim kaznama biti će još manje novca za vjerovnike. Provedbu Zakona nadzire Financijska policija.

Više o tome pročitajte u RRiF br. 12/11.


V.B.

Ostale vijesti:

Provedba ovrhe na novim naknadama od 1. rujna 2019. godine
Utorak, 17.09.2019.
Novi broj PiP-a
Petak, 13.09.2019.
Pregled najavljenih promjena u oporezivanju od 1. siječnja 2020.
Srijeda, 11.09.2019.
Nova osnovica za obračun plaće u javnom sektoru
Utorak, 03.09.2019.
Odabir revizora za neprofitne organizacije
Ponedjeljak, 02.09.2019.
Novi neoporezivi primitci radnika
Četvrtak, 29.08.2019.
Novi broj RRiF-a
Ponedjeljak, 26.08.2019.
Predložene izmjene u oporezivanju plaća i neoporezivih primitaka radnika
Srijeda, 31.07.2019.
Novi broj RRiF-a
Četvrtak, 25.07.2019.
Primjena stope PDV-a na sjemenje
Srijeda, 17.07.2019.
Novi broj PiP-a
Ponedjeljak, 15.07.2019.
Boravak i rad državljana EGP-a u RH
Četvrtak, 11.07.2019.
Besplatna aplikacija za eRačune za male dobavljače
Četvrtak, 11.07.2019.
„Neprofitna“ okružnica za sastavljanje polugodišnjih financijskih izvještaja
Utorak, 09.07.2019.
Osnivanje trgovačkih društava na daljinu
Ponedjeljak, 08.07.2019.
Stopa zateznih kamata od 1. srpnja 2019.
Četvrtak, 04.07.2019.
Uputa za sastavljanje proračunskih financijskih izvještaja za prvih šest mjeseci 2019. godine
Četvrtak, 04.07.2019.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Ponedjeljak, 01.07.2019.
eRačun
Ponedjeljak, 01.07.2019.
Novi broj RRiF-a
Srijeda, 26.06.2019.
E-računi – besplatni video seminar
Petak, 14.06.2019.
Novi broj PiP-a
Četvrtak, 13.06.2019.
Oznake na bočnim stranama vozila u javnom cestovnom prijevozu i cestovnom prijevozu za vlastite potrebe
Petak, 07.06.2019.
Popunjavanje naloga za plaćanje - SEPA
Petak, 31.05.2019.
Novi broj RRiF-a
Ponedjeljak, 27.05.2019.
Novi Zakon o članarinama u turističkim zajednicama
Petak, 24.05.2019.
Novi broj PiP-a
Ponedjeljak, 13.05.2019.
Proširena je primjena Kolektivnog ugovora ugostiteljstva
Ponedjeljak, 13.05.2019.
Novi broj RRiF-a
Četvrtak, 25.04.2019.
Izmijenjen je Zakon o trgovačkim društvima
Utorak, 23.04.2019.
Podnošenje zahtjeva za izdavanje dozvole za boravak i rad
Ponedjeljak, 15.04.2019.
Prijava konsolidacije financijskih izvješća
Četvrtak, 11.04.2019.
Novi broj PiP-a
Srijeda, 10.04.2019.
Primjena stope PDV-a na sjemenje
Utorak, 09.04.2019.
Uputa za sastavljanje proračunskih financijskih izvještaja za prva tri mjeseca 2019. godine
Utorak, 09.04.2019.
Bolovanje za dijete iznad 3 godine života
Utorak, 02.04.2019.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Utorak, 02.04.2019.
Promijenjen je Kolektivni ugovor ugostiteljstva
Četvrtak, 28.03.2019.
Novi broj RRiF-a
Utorak, 26.03.2019.
Statistička izvješća o javnoj nabavi za 2018. godinu
Ponedjeljak, 25.03.2019.
Samoprocjena kod neprofitnih organizacija
Ponedjeljak, 25.03.2019.
Novi broj PiP-a
Ponedjeljak, 11.03.2019.
PD obrazac za 2018. godinu
Ponedjeljak, 04.03.2019.
Novi broj RRiF-a
Utorak, 26.02.2019.
Konsolidacija financijskih izvještaja u sustavu proračunskog računovodstva
Utorak, 26.02.2019.
Predaja izjave o fiskalnoj odgovornosti za 2018. godinu
Utorak, 26.02.2019.
Rok za predaju godišnjih izvještaja neprofitnih organizacija za 2018. godinu
Utorak, 26.02.2019.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Srijeda, 20.02.2019.
Novi broj PiP-a
Utorak, 12.02.2019.
Donesen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti potrošača
Utorak, 12.02.2019.

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)