RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Koje novosti donosi novi Pravilnik o paušalnom oporezivanju samostalnih djelatnosti

Petak, 08.06.2012.

Pravilnikom o paušalnom oporezivanju samostalnih djelatnosti utvrđene su djelatnosti obrta iz čl. 18., st. 1. i 3. Zakona o porezu na dohodak koje se mogu paušalno oporezivati i odnosi se na obrte i samostalne djelatnosti poljoprivrede i šumarstva.

Izmjenom Pravilnika o paušalnom oporezivanju samostalnih djelatnosti (Nar. nov., br. 61/12.) koji će stupiti na snagu 1. siječnja 2013. donesene su izmjene koje se odnose na uvjete koje trebaju ispunjavati samostalne djelatnosti, uvjete za fizičke osobe koje obavljaju djelatnost u supoduzetništvu, godišnji paušalni dohodak i dr.

Uvjeti za fizičke osobe koje će se paušalno oporezivati su sljedeći:

- da nije obveznik PDV-a prema Zakonu o PDV-u
- da po osnovi djelatnosti u poreznom razdoblju ne ostvaruje ukupni godišnji primitak veći od 65% svote za ulazak u sustav PDV-a, odnosno 149.500,00 kn
- da nema izdvojenih poslovnih jedinica niti proizvodnih pogona.

Godišnji paušalni dohodak utvrđuje se u sljedećim svotama:

- u svoti od 12.750,00 kn ako u poreznom razdoblju ostvari ukupni godišnji primitak do 85.000,00 kn
- u svoti od 17.250,00 kn ako u poreznom razdoblju ostvari ukupni godišnji primitak iznad 85.000,00 kn do 115.000,00 kn
- u svoti od 22.425,00 kn ako u poreznom razdoblju ostvari ukupni godišnji primitak iznad115.000,00 kn do 149.500,00 kn.

Na utvrđeni dohodak primjenjuje se stopa poreza na dohodak od 12% uvećano za prirez, prema rješenju PU, a obveznici ne mogu podnijeti godišnju poreznu prijavu na kraju godine. O ostvarenom dohotku u tijeku godine obveznici trebaju predati izvješće na kraju godine na novom obrascu PO-SD koji je sastavni dio ovog Pravilnika.

Opširnije o paušalnom oporezivanju samostalnih djelatnosti može se pročitati u jednom od sljedećih brojeva časopisa RRiF.


LJ.M.

Ostale vijesti:

Obrazac putnog naloga
Petak, 20.09.2019.
Provedba ovrhe na novim naknadama od 1. rujna 2019. godine
Utorak, 17.09.2019.
Novi broj PiP-a
Petak, 13.09.2019.
Pregled najavljenih promjena u oporezivanju od 1. siječnja 2020.
Srijeda, 11.09.2019.
Nova osnovica za obračun plaće u javnom sektoru
Utorak, 03.09.2019.
Odabir revizora za neprofitne organizacije
Ponedjeljak, 02.09.2019.
Novi neoporezivi primitci radnika
Četvrtak, 29.08.2019.
Novi broj RRiF-a
Ponedjeljak, 26.08.2019.
Predložene izmjene u oporezivanju plaća i neoporezivih primitaka radnika
Srijeda, 31.07.2019.
Novi broj RRiF-a
Četvrtak, 25.07.2019.
Primjena stope PDV-a na sjemenje
Srijeda, 17.07.2019.
Novi broj PiP-a
Ponedjeljak, 15.07.2019.
Boravak i rad državljana EGP-a u RH
Četvrtak, 11.07.2019.
Besplatna aplikacija za eRačune za male dobavljače
Četvrtak, 11.07.2019.
„Neprofitna“ okružnica za sastavljanje polugodišnjih financijskih izvještaja
Utorak, 09.07.2019.
Osnivanje trgovačkih društava na daljinu
Ponedjeljak, 08.07.2019.
Stopa zateznih kamata od 1. srpnja 2019.
Četvrtak, 04.07.2019.
Uputa za sastavljanje proračunskih financijskih izvještaja za prvih šest mjeseci 2019. godine
Četvrtak, 04.07.2019.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Ponedjeljak, 01.07.2019.
eRačun
Ponedjeljak, 01.07.2019.
Novi broj RRiF-a
Srijeda, 26.06.2019.
E-računi – besplatni video seminar
Petak, 14.06.2019.
Novi broj PiP-a
Četvrtak, 13.06.2019.
Oznake na bočnim stranama vozila u javnom cestovnom prijevozu i cestovnom prijevozu za vlastite potrebe
Petak, 07.06.2019.
Popunjavanje naloga za plaćanje - SEPA
Petak, 31.05.2019.
Novi broj RRiF-a
Ponedjeljak, 27.05.2019.
Novi Zakon o članarinama u turističkim zajednicama
Petak, 24.05.2019.
Novi broj PiP-a
Ponedjeljak, 13.05.2019.
Proširena je primjena Kolektivnog ugovora ugostiteljstva
Ponedjeljak, 13.05.2019.
Novi broj RRiF-a
Četvrtak, 25.04.2019.
Izmijenjen je Zakon o trgovačkim društvima
Utorak, 23.04.2019.
Podnošenje zahtjeva za izdavanje dozvole za boravak i rad
Ponedjeljak, 15.04.2019.
Prijava konsolidacije financijskih izvješća
Četvrtak, 11.04.2019.
Novi broj PiP-a
Srijeda, 10.04.2019.
Primjena stope PDV-a na sjemenje
Utorak, 09.04.2019.
Uputa za sastavljanje proračunskih financijskih izvještaja za prva tri mjeseca 2019. godine
Utorak, 09.04.2019.
Bolovanje za dijete iznad 3 godine života
Utorak, 02.04.2019.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Utorak, 02.04.2019.
Promijenjen je Kolektivni ugovor ugostiteljstva
Četvrtak, 28.03.2019.
Novi broj RRiF-a
Utorak, 26.03.2019.
Statistička izvješća o javnoj nabavi za 2018. godinu
Ponedjeljak, 25.03.2019.
Samoprocjena kod neprofitnih organizacija
Ponedjeljak, 25.03.2019.
Novi broj PiP-a
Ponedjeljak, 11.03.2019.
PD obrazac za 2018. godinu
Ponedjeljak, 04.03.2019.
Novi broj RRiF-a
Utorak, 26.02.2019.
Konsolidacija financijskih izvještaja u sustavu proračunskog računovodstva
Utorak, 26.02.2019.
Predaja izjave o fiskalnoj odgovornosti za 2018. godinu
Utorak, 26.02.2019.
Rok za predaju godišnjih izvještaja neprofitnih organizacija za 2018. godinu
Utorak, 26.02.2019.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Srijeda, 20.02.2019.
Novi broj PiP-a
Utorak, 12.02.2019.

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)