RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Koje kamate se smatraju primitkom, odnosno izdatkom kod obavljanja samostalne obrtničke djelatnosti?

Četvrtak, 18.02.2016.

Primitcima koje treba evidentirati u obrazac KPI smatraju se:

     Naplaćene kamate po sredstvima i plasmanima sredstava koja služe za obavljanje djelatnosti i zatezne kamate na potraživanja iz poslovnih odnosa

 

     Ova odredba propisana je čl. 21. st. 5. Zakona o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 177/04. – 136/15., dalje: Zakon) i čl. 24. st. 1. t. 7. Pravilnika o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 95/05. -137/15.) . Uvjet je da kamate po sredstvima i plasmanima sredstava nisu oporezive po odbitku u skladu s čl. 30. i čl. 51. st. 2. Zakona, odnosno da nije riječ o kamatama koje za fizičku osobu predstavljaju dohodak od kapitala.

     Napominjemo da i kamate na pologe (po viđenju i oročene) na žiro-računu i deviznom računu koje je obrtniku isplatila banka u kojoj ima otvoren račun ulaze u poslovne primitke jer je od 1. siječnja 2015. (izmjena i dopuna Zakona) brisana odredba iz čl. 9. st. 1. t. 1. Zakona kojim se te kamate nisu smatrale dohotkom. Međutim, primitkom se NE smatra kamata na pologe po viđenju koja je manja od najmanje kamate za oročenu štednju. To znači primitak od kamate po viđenju obračunane na novčana sredstva na transakcijskim računima po stopi najviše do 0,5% godišnje, ne smatra se primitkom sukladno čl. 30. st. 15. t. 3. Zakona i ne unosi se kao primitak u obrazac KPI.

Napomena: Ovim tekstom dodatno pojašnjavamo evidentiranje primitaka – kamate, sa str. 34 PRILOGA RRiF-a br. 1/16: Godišnji obračun poslovanja obrtnika i slobodnih zanimanja za 2015.

Izdatcima koje treba evidentirati u obrazac KPI smatraju se:

     Plaćene kamate po kreditima i zajmovima koji su u vezi s obavljanjem djelatnosti kao i zatezne kamate na obveze iz poslovnih odnosa

 

     Poslovnim izdatcima smatraju se, osim plaćenih kamata po zajmovima i kreditima za obavljanje djelatnosti, također i jednokratne naknade te drugi izdatci u vezi s odobravanjem kredita (čl. 25. st. 1. t. 10. Pravilnika).

     Napominjemo da se izdatcima NE smatraju plaćene zatezne kamate zbog nepravodobno uplaćenih javnih davanja, kao primjerice, poreza na dohodak, poreza na dodanu vrijednost, doprinosa za obvezna osiguranja i dr., sukladno čl. 25. st. 1. t. 11. Pravilnika.


LJ.M.Ostale vijesti:

U kojim slučajevima poslodavac treba vratiti potporu za svibanj?
Utorak, 02.06.2020.
Nove potpore za očuvanje radnih mjesta za lipanj i dopunjeni kriteriji za pravo na potporu za svibanj
Petak, 29.05.2020.
Novi broj RRiF-a
Ponedjeljak, 25.05.2020.
Smije li poslodavac isplatiti radniku plaću manju od primljene potpore i što s razlikom?
Četvrtak, 14.05.2020.
Novi broj PiP-a
Utorak, 12.05.2020.
NOVO – Webinari u organizaciji RRIF-a!
Ponedjeljak, 04.05.2020.
Od 1. svibnja uveden je zastoj (moratorij) s provedbom ovrhe na plaći
Nedjelja, 03.05.2020.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Srijeda, 29.04.2020.
Proširena je primjena potpora u sustavu športa
Srijeda, 29.04.2020.
Uputa za poslodavce i radnike
Ponedjeljak, 27.04.2020.
Uputa za pomorce u vezi porezne prijave za 2020.
Ponedjeljak, 27.04.2020.
Novi broj RRiF-a
Ponedjeljak, 27.04.2020.
Mjere ograničavanja društvenog okupljanja, rada trgovina, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događa
Ponedjeljak, 27.04.2020.
Radno vrijeme i način rada trgovina
Ponedjeljak, 27.04.2020.
Obrazac OKFŠ za 2019. predaje se do 30.4.2020.
Ponedjeljak, 27.04.2020.
Zastoj ovrhe po računu na novčanim sredstvima
Petak, 24.04.2020.
Financijski izvještaji u proračunskom sustavu za prva tri mjeseca 2020. godine – novi rok
Petak, 24.04.2020.
Promjene u proračunskom sustavu uvedene zbog koronavirusa
Srijeda, 22.04.2020.
Potpora za očuvanje radnih mjesta u sustavu športa
Ponedjeljak, 20.04.2020.
Od 18. travnja odgoda (moratorij) ovrhe po računu na novčanim sredstvima
Nedjelja, 19.04.2020.
Očuvanje radnih mjesta u sportu
Subota, 18.04.2020.
Tko može tražiti povrat naknade od Fine za uslugu javne objave?
Petak, 17.04.2020.
[VIDEO] Donacije (darovanja) u slučaju potresa
Petak, 17.04.2020.
Za sada još nema odgode (moratorija) ovrhe po računu na novčanim sredstvima
Četvrtak, 16.04.2020.
[VIDEO] Odgoda plaćanja dospjele obveze PDV-a prema Pravilniku o OPZ-u
Srijeda, 15.04.2020.
[VIDEO] Novi rokovi za podnošenje prijava PD-a i GFI-a
Utorak, 14.04.2020.
Novi broj PiP-a
Subota, 11.04.2020.
Ograničenja u proračunskom sustavu zbog koronavirusa
Petak, 10.04.2020.
[VIDEO] Obračun plaće u okolnostima izazvanim korona virusom
Petak, 10.04.2020.
Produljeni su rokovi za predaju financijskih izvještaja te prijave poreza na dobitak
Četvrtak, 09.04.2020.
Utvrđivanje obveze PDV-a prema novim pravilima
Četvrtak, 09.04.2020.
Igra s rokovima i računovođama
Srijeda, 08.04.2020.
Ugostitelji više ne primjenjuju „vanjske“ kolektivne ugovore
Srijeda, 08.04.2020.
„COVID-19 zajam za obrtna sredstva“ namijenjen mikro, malim i srednjim poduzetnicima
Utorak, 07.04.2020.
Promijenjeni su kriteriji za dobivanje potpore od HZZ-a
Utorak, 07.04.2020.
[VIDEO] Osiguranici u izolaciji
Utorak, 07.04.2020.
Računovodstveni servisi mogu izdavati propusnice u ime svojih klijenata
Nedjelja, 05.04.2020.
Rok za dodjelu potpore od 3.250,00/4.000,00 kn ipak je 7. 4. 2020. do ponoći
Subota, 04.04.2020.
[VIDEO] Novosti kod izdavanja propusnica za radnike - ePropusnice
Petak, 03.04.2020.
[VIDEO] Rad stranaca u RH - pitanja koja se javljaju za vrijeme proglašene epidemije
Petak, 03.04.2020.
Novosti u izdavanju propusnica radnicima
Četvrtak, 02.04.2020.
Potpora koju poslodavac isplaćuje radnicima zbog otklanjanja štete potresa ne smatra se plaćom
Četvrtak, 02.04.2020.
[VIDEO] Članovi uprave smanjenje troška plaće
Utorak, 31.03.2020.
Pružatelji ugostiteljske djelatnosti u domaćinstvu ili na OPG-u djelomično su oslobođeni plaćanja turističke pristojbe
Ponedjeljak, 30.03.2020.
Obustava plaćanja spomeničke rente
Ponedjeljak, 30.03.2020.
Privremeno ukidanje obveze plaćanja članarine HGK i HOK
Petak, 27.03.2020.
[VIDEO] Potpore za očuvanje radnih mjesta - NOVOSTI
Petak, 27.03.2020.
Odgađa se plaćanje naknade za nezapošljavanje osoba s invaliditetom
Petak, 27.03.2020.
[VIDEO] Obveze poslodavca i radnika-COVID 19
Petak, 27.03.2020.
[VIDEO] Rad od kuće
Petak, 27.03.2020.

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)