RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Klima uređaji i prijenos porezne obveze

Utorak, 06.08.2013.

S obzirom na vremenske prilike, klima uređaji trenutno izazivaju najviše upita u vezi definiranja je li se oni postavljaju u okviru radova koji imaju obilježje građevinske usluge ili je riječ o isporuci dobra? I kad smo mislili da nešto razumijemo kad su u pitanju odredbe čl. 75. st. 3.a) Zakona o PDV-u i čl. 152. st. 1. Pravilnika o PDV-u, stajalište Porezne uprave koje je objavljeno pod brojem Kl.: 410-19/13-01/271 od 29. VII. 2013. dovelo nas je u još veću dvojbu. O čemu je riječ.
    
U našem časopisu RRiF br. 8/13., str. 46. naveli smo naše mišljenje da kad se radi o ugradnji klima  uređaja kao opreme koja postaje sastavnim dijelom građevine, tada je riječ o građevinskoj usluzi. Pod tom ugradnjom razumiju se poslovi pripreme mjesta za ugradnju, izvođenje instalacijskih radova (elektroinstalacije za napajanje klime te instalacija cjevovoda odvodnje kondenzata, bušenje zidova, pričvršćenje vanjske i unutarnje rashladne jedinice na građevinu i povezivanje cjevovodom do rashladne jedinice u prostoru koji dovodi ohlađenu tekućinu radi stvaranja hladnog/toplog zraka, itd. Dakle, riječ je o poslovima na građevini  koje obavljaju poduzetnici koji su obučeni za to i koji su registrirani za te poslove, a ugrađena oprema i dijelovi postaju sastavnim dijelom nekretnine.  Prema svim obilježjima riječ je o građevinskoj usluzi uz prijenos porezne obveze na naručitelja klima uređaja. To se lako može objasniti da je riječ o građevinskoj usluzi a ne o isporuci dobra jer je u Pravilniku o PDV-u propisano da se građevinskim uslugama osobito smatraju:
"h) postavljanje ili sklapanje strojeva ili opreme koji nakon postavljanja ili sklapanja postaju nepokretna imovina;
ili pak
 j) svaka usluga koja uključuje isporuku pokretninu  ili njihovu ugradnju u nekretninu tako da pokretnina stječe svojstva nekretnine."
Koju god odredbu primijenili (h) ili j) dolazimo do istog učinka, iako se h) više odnosi na montažerske radove, dok j) definira kako pokretna imovina (klima uređaj) ugradnjom postaje sastavnim dijelom nekretnine. Jednako kao što to postaju sustavi za grijanje/hlađenje, ili pak dizala i sl.
Pri tom razlikujemo kad trgovac proda (dijelove) klima uređaja drugom poreznom obvezniku kada mu zaračunava na tu isporuku dobra propisani PDV (25%).
U već spomenutom mišljenju pod točkom 17. napisano je slijedeće:
"17. Primjenjuje li se prijenos porezne obveze u slučaju postavljanja npr. klima uređaja ili druge slične opreme na građevinu?
Na uslugu postavljanja npr. klima uređaja ili druge slične opreme na građevinu ne primjenjuje se prijenos porezne obveze."
 
Na čemu se temelji dano mišljenje ničime nije obrazloženo. Nadamo se da je došlo do zabune i da će se brzo otkloniti. Jednostavno drukčije ne možemo vjerovati s obzirom na to da se u istom mišljenju pod točkom 20. čak navode "složeni i jednostavni klimatizacijski sustavi" koji se izvode (ugrađuju) u elektroničkoj infrastrukturi. Može biti da je dano mišljenje proizašlo iz pitanja isporuke mobilnih klima uređaja koji se u prostoru mogu premještati.  Ali, ako je riječ o fiksnim klima uređajima, kako smo uvodno naveli, i dalje smatramo da se radi o montaži i ugradnji opreme koja je sastavni dio nekretnine, dakle uz prijenos porezne obveze.

V.B.Ostale vijesti:

Računovodstveni servisi mogu izdavati propusnice u ime svojih klijenata
Nedjelja, 05.04.2020.
Rok za dodjelu potpore od 3.250,00/4.000,00 kn produljen je na 10.4. 2020. do ponoći
Subota, 04.04.2020.
[VIDEO] Novosti kod izdavanja propusnica za radnike - ePropusnice
Petak, 03.04.2020.
[VIDEO] Rad stranaca u RH - pitanja koja se javljaju za vrijeme proglašene epidemije
Petak, 03.04.2020.
Novosti u izdavanju propusnica radnicima
Četvrtak, 02.04.2020.
Potpora koju poslodavac isplaćuje radnicima zbog otklanjanja štete potresa ne smatra se plaćom
Četvrtak, 02.04.2020.
[VIDEO] Članovi uprave smanjenje troška plaće
Utorak, 31.03.2020.
Pružatelji ugostiteljske djelatnosti u domaćinstvu ili na OPG-u djelomično su oslobođeni plaćanja turističke pristojbe
Ponedjeljak, 30.03.2020.
Obustava plaćanja spomeničke rente
Ponedjeljak, 30.03.2020.
Privremeno ukidanje obveze plaćanja članarine HGK i HOK
Petak, 27.03.2020.
[VIDEO] Potpore za očuvanje radnih mjesta - NOVOSTI
Petak, 27.03.2020.
Odgađa se plaćanje naknade za nezapošljavanje osoba s invaliditetom
Petak, 27.03.2020.
[VIDEO] Obveze poslodavca i radnika-COVID 19
Petak, 27.03.2020.
[VIDEO] Rad od kuće
Petak, 27.03.2020.
Obavijest trošarinskim obveznicima na duhanske prerađevine
Četvrtak, 26.03.2020.
Promjena roka predaje Izjave o fiskalnoj odgovornosti za trgovačka društva i druge pravne osobe
Četvrtak, 26.03.2020.
[VIDEO] Aneks ugovora o radu
Četvrtak, 26.03.2020.
[VIDEO] Plaćeni i neplaćeni dopust
Četvrtak, 26.03.2020.
Novi uvjeti za dobivanje potpore od 3.250,00 kn
Četvrtak, 26.03.2020.
Porezni tretman naknade troškova prijevoza u situaciji posebnih okolnosti
Srijeda, 25.03.2020.
Novi broj RRiF-a
Srijeda, 25.03.2020.
Podnošenje zahtjeva za odgodu poreza
Utorak, 24.03.2020.
[VIDEO] Propusnice koje izdaju poslodavci svojim radnicima
Utorak, 24.03.2020.
Radno vrijeme trgovina
Ponedjeljak, 23.03.2020.
Apel udruge Hrvatski računovođa
Ponedjeljak, 23.03.2020.
Privremeni brojevi telefona odjela prodaje, pretplate i informatike u RRIF-u
Ponedjeljak, 23.03.2020.
[VIDEO] Potpore za očuvanje radnih mjesta
Ponedjeljak, 23.03.2020.
Napuštanje mjesta prebivališta i stalnog boravka dopušteno je samo uz propusnicu
Ponedjeljak, 23.03.2020.
Obračun i isplata plaće za vrijeme primanja potpore od 3.250,00 kn
Nedjelja, 22.03.2020.
Financijski izvještaji u proračunskom sustavu za prva tri mjeseca 2020. godine
Subota, 21.03.2020.
Radno vrijeme u djelatnosti trgovine i ugostiteljstva u posebnim okolnostima
Petak, 20.03.2020.
Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19)
Petak, 20.03.2020.
Prijava u Hrvatski zavod za zapošljavanje
Četvrtak, 19.03.2020.
Ograničavanje društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja
Četvrtak, 19.03.2020.
Dostava hrane, pića i napitaka
Četvrtak, 19.03.2020.
Ogledni primjeri odluka poslodavaca
Srijeda, 18.03.2020.
Prijava podataka o privremenom zatvaranju poslovnog prostora ili promjeni radnog vremena
Srijeda, 18.03.2020.
Statističko izvješće o javnoj nabavi za 2019. godinu
Utorak, 17.03.2020.
Pandemija – što poslodavcu stoji na raspolaganju?
Utorak, 17.03.2020.
Ograničenje visine cijena za određene proizvode
Ponedjeljak, 16.03.2020.
Postupak predavanja zahtjeva za naknadu plaće osiguranika koji se nalaze u izolaciji
Petak, 13.03.2020.
Novi broj PiP-a
Četvrtak, 12.03.2020.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Utorak, 10.03.2020.
Dokazivanje oslobođenja od PDV-a za isporuke dobara unutar Europske unije
Petak, 06.03.2020.
Godišnje izvješće o izvršenju projekta ulaganja
Petak, 06.03.2020.
Novi uvjeti za primjenu oslobođenja na isporuke dobara unutar EU
Petak, 06.03.2020.
Približava se rok za predaju godišnjih financijskih izvještaja
Petak, 28.02.2020.
Prava osiguranika na privremenu nesposobnost za rad zbog pojave koronavirusa
Četvrtak, 27.02.2020.
Novi broj RRiF-a
Utorak, 25.02.2020.
Predaja obračuna članarine turističkim zajednicama za 2019. godinu
Srijeda, 19.02.2020.

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)