RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Je li kapital obrtnika "dobitaša" prilikom likvidacije – izuzimanje?

Četvrtak, 28.03.2013.

Sve češće se u praksi pojavljuju tumačenja da se isplata i/ili uporaba vlastitog kapitala obrtnika "dobitaša" prilikom likvidacije, ali i za vrijeme redovitog poslovanja, smatra dohotkom od kapitala s osnove izuzimanja, te da je pritom potrebno obračunati porez na dohodak po stopi od 40% uvećano za pripadajući prirez.

 Takva informacija nas je potaknula da iznesemo stajalište kako je očigledno riječ o nerazumijevanju cjelokupne problematike. Naime, obrt prestaje postojati danom odjave i brisanja iz obrtnog registra (neovisno o stanju potraživanja, obveza, imovine itd.), što znači da obrt treba podnositi poreznu prijavu poreza na dobit za porezno razdoblje od početka poslovne godine do dana odjave obrta. Činjenica jest da će vlasnik obrta nakon odjave obrta morati podmiriti sve nepodmirene obveze (PDV, porez na dohodak, porez na dobit i druge obveze), jer odgovara za iste cjelokupnom svojom imovinom (poslovnom i privatnom), te da će vjerojatno naplaćivati preostale tražbine. Upravo iz tog razloga bilo bi poželjno da se prije odjave obrta unovči imovina, naplate potraživanja i podmire obveze. Na datum odjave obrta potrebno je provesti odgovarajuća knjiženja u knjigovodstvu, te obračunati pripadajuće poreze.

Dakle, ako je obrt likvidiran, a ostala su otvorena potraživanja od vlasnika obrta, tada se ista mogu podmiriti prijebojem iz vlastitog kapitala obrtnika dobitaša (koji je oblikovan prilikom prelaska s oporezivanja poreza na dohodak na oporezivanje porezom na dobitak), pri čemu Zakonom o porezu na dohodak nije propisano da je riječ o dohotku, odnosno pritom ne dolazi do obveze za obračun i uplatu poreza na dohodak od kapitala. Riječ je o pravu obrtnika na kapital na koji je u prethodnim razdobljima bio plaćen porez na dohodak i prirez i na koji više ne postoji nikakva obveza za plaćanje poreza.

Opširnije o navedenoj problematici, sa prikazanim primjerima knjiženja, možete pročitati u časopisu RRiF br. 4/13., str. 159.


K.H.J.

Ostale vijesti:

Provedba ovrhe na novim naknadama od 1. rujna 2019. godine
Utorak, 17.09.2019.
Novi broj PiP-a
Petak, 13.09.2019.
Pregled najavljenih promjena u oporezivanju od 1. siječnja 2020.
Srijeda, 11.09.2019.
Nova osnovica za obračun plaće u javnom sektoru
Utorak, 03.09.2019.
Odabir revizora za neprofitne organizacije
Ponedjeljak, 02.09.2019.
Novi neoporezivi primitci radnika
Četvrtak, 29.08.2019.
Novi broj RRiF-a
Ponedjeljak, 26.08.2019.
Predložene izmjene u oporezivanju plaća i neoporezivih primitaka radnika
Srijeda, 31.07.2019.
Novi broj RRiF-a
Četvrtak, 25.07.2019.
Primjena stope PDV-a na sjemenje
Srijeda, 17.07.2019.
Novi broj PiP-a
Ponedjeljak, 15.07.2019.
Boravak i rad državljana EGP-a u RH
Četvrtak, 11.07.2019.
Besplatna aplikacija za eRačune za male dobavljače
Četvrtak, 11.07.2019.
„Neprofitna“ okružnica za sastavljanje polugodišnjih financijskih izvještaja
Utorak, 09.07.2019.
Osnivanje trgovačkih društava na daljinu
Ponedjeljak, 08.07.2019.
Stopa zateznih kamata od 1. srpnja 2019.
Četvrtak, 04.07.2019.
Uputa za sastavljanje proračunskih financijskih izvještaja za prvih šest mjeseci 2019. godine
Četvrtak, 04.07.2019.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Ponedjeljak, 01.07.2019.
eRačun
Ponedjeljak, 01.07.2019.
Novi broj RRiF-a
Srijeda, 26.06.2019.
E-računi – besplatni video seminar
Petak, 14.06.2019.
Novi broj PiP-a
Četvrtak, 13.06.2019.
Oznake na bočnim stranama vozila u javnom cestovnom prijevozu i cestovnom prijevozu za vlastite potrebe
Petak, 07.06.2019.
Popunjavanje naloga za plaćanje - SEPA
Petak, 31.05.2019.
Novi broj RRiF-a
Ponedjeljak, 27.05.2019.
Novi Zakon o članarinama u turističkim zajednicama
Petak, 24.05.2019.
Novi broj PiP-a
Ponedjeljak, 13.05.2019.
Proširena je primjena Kolektivnog ugovora ugostiteljstva
Ponedjeljak, 13.05.2019.
Novi broj RRiF-a
Četvrtak, 25.04.2019.
Izmijenjen je Zakon o trgovačkim društvima
Utorak, 23.04.2019.
Podnošenje zahtjeva za izdavanje dozvole za boravak i rad
Ponedjeljak, 15.04.2019.
Prijava konsolidacije financijskih izvješća
Četvrtak, 11.04.2019.
Novi broj PiP-a
Srijeda, 10.04.2019.
Primjena stope PDV-a na sjemenje
Utorak, 09.04.2019.
Uputa za sastavljanje proračunskih financijskih izvještaja za prva tri mjeseca 2019. godine
Utorak, 09.04.2019.
Bolovanje za dijete iznad 3 godine života
Utorak, 02.04.2019.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Utorak, 02.04.2019.
Promijenjen je Kolektivni ugovor ugostiteljstva
Četvrtak, 28.03.2019.
Novi broj RRiF-a
Utorak, 26.03.2019.
Statistička izvješća o javnoj nabavi za 2018. godinu
Ponedjeljak, 25.03.2019.
Samoprocjena kod neprofitnih organizacija
Ponedjeljak, 25.03.2019.
Novi broj PiP-a
Ponedjeljak, 11.03.2019.
PD obrazac za 2018. godinu
Ponedjeljak, 04.03.2019.
Novi broj RRiF-a
Utorak, 26.02.2019.
Konsolidacija financijskih izvještaja u sustavu proračunskog računovodstva
Utorak, 26.02.2019.
Predaja izjave o fiskalnoj odgovornosti za 2018. godinu
Utorak, 26.02.2019.
Rok za predaju godišnjih izvještaja neprofitnih organizacija za 2018. godinu
Utorak, 26.02.2019.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Srijeda, 20.02.2019.
Novi broj PiP-a
Utorak, 12.02.2019.
Donesen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti potrošača
Utorak, 12.02.2019.

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)