RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Izrada poslovnog plana za male i srednje poduzetnike

Zagreb, 24. i 25. rujna 2018. dvodnevni seminar-praktikum "Izrada poslovnog plana za male i srednje poduzetnike"


Mjesto Vrijeme održavanja
ZAGREB, RRiF Visoka škola za financijski menadžment, Martićeva 2924. i 25. rujna 2018. (ponedjeljak i utorak)

Cilj je dvodnevnog praktikuma upoznati polaznike s temeljima pripreme i izrade poslovnog plana malih i srednjih poduzetnika te start-upova. Bez dobroga poslovnog plana nemoguće je pokrenuti uspješan posao. S druge strane, kod etabliranih poduzetnika dobro pripremljen poslovni plan osnova je za pribavljanje potrebnih financijskih sredstava za potrebe investiranja i širenja poslovanja.

Kroz ovaj će se Praktikum polaznicima pružiti temeljna znanja dovoljna za samostalnu izradu poslovnog plana, s naglaskom na jasno definiranoj svrsi ulaganja, ocjeni očekivanih učinaka i varijantnih rješenja za različite situacije.

Praktikum izvode: mr. sc. Zrinski Pelajić i dr. sc. Dolores Pušar Banović

PROGRAM PRAKTIKUMA

1. DAN

I. Put od poslovne ideje do profita

 • Provjera poslovne ideje – analiza tržišta
 • Provjera poslovne ideje – SWOT analiza
 • Put od poslovne ideje do profita

II. Kako pokrenuti vlastiti start-up

 • Poduzetnički proces i motivacija za poduzetnički pothvat
 • Kako postati poduzetnik
 • Što je start-up poduzeće
 • Elementi uspješnog start-up poduzeća
 • Najčešće pogreške start-up poduzetnika

III. Usmjerenost na kupce

 • Kupac kao svrha poslovanja
 • Kreativni (gerila) marketing
 • Što je CRM i zašto nam treba

IV. Važnost financiranja start-up poduzeća

 • Važnost financiranja start-up poduzeća i nedostatak kapitala
 • „Dolina smrti”
 • Tuđi izvori financiranja start-up poduzeća u RH
  • Odnos start-up poduzeća prema banci
  • Kreditni rejting
 • Vlastiti izvori financiranja start-up poduzeća u RH
  • Bootstrapping
  • Financiranje start-upova rizičnim kapitalom
  • Financiranje rizičnim kapitalom vs financiranje kreditom
  • Cijena rizičnog kapitala i rizik
  • Faktori rizika ulaganja u rizični kapital
  • Poslovni anđeli (neformalni rizični kapital)
  • Mreža poslovnih anđela u RH (CRANE)
 • Skupno financiranje (crowdfunding)
 • Financiranje start-up poduzeća od strane VC i PE fondova
  • Karakteristike formalnog rizičnog kapitala
  • Venture Capital (VC) fondovi
  • Private Equity (PE) fondovi
  • VC/PE financiranje prema fazama
  • Što fondovi rizičnog kapitala (FRK) očekuju od start-upova
  • Prednosti i nedostatci partnerstva start-up poduzeća sa FRK
  • Proces dubinskog snimanja (due diligence)

V. Važnost poslovnog (Business) plana

 • Što je poslovni plan, što opisuje, zašto i za koga ga radimo
 • Tko radi poslovni plan
 • Proces poslovnog planiranja
 • Sadržaj i struktura poslovnog plana

----------------------------------

2. DAN

VI. Ekonomsko – financijska analiza poduzetničkog pothvata

 • Formiranje ukupnog prihoda
 • Investicije u dugotrajnu imovinu
 • Rashodi poslovanja
 • Investicije u kratkotrajnu imovinu (neto obrtna sredstava)
 • Izvori financiranja i obveze
 • Račun dobitka i gubitka
 • Financijski tok
 • Bilanca
 • Ekonomski tok (slobodan tok novca)

VII. Ekonomsko – tržišna ocjena poduzetničkog pothvata

 • Statičke metode ocjene
  • Horizontalna i vertikalna analiza financijskih izvještaja
  • Analiza putem financijskih pokazatelja
 • Dinamičke metode ocjene
  • Metoda razdoblja povrata
  • Metoda diskontiranog razdoblja povrata
  • Metoda neto sadašnje vrijednosti
  • Indeks profitabilnosti
  • Metoda interne stope povrata

VIII. Analiza osjetljivosti poduzetničkog pothvata

 • Senzitivna analiza (analiza osjetljivosti)
 • Analiza scenarija

Sastavni dio praktikuma jest izrada poslovnog plana na praktičnom primjeru.

Početak praktikuma je u 9,30 sati.

Seminar se planira za točno određeni broj polaznika, stoga molimo vašu prijavu.

Cijena seminara je 2.250,00 kn (1.800,00 kn + PDV 450,00 kn), a uključuje pisani materijal (prezentacije predavača), radni pribor, obrok i napitak.

Naknada za drugoga i svakoga sljedećeg sudionika iz istog društva (obrta, ustanove...) je 2.000,00 kn (1.600,00 kn + PDV 400,00 kn).

Plaćanje naknade za seminar je isključivo po primljenoj našoj ponudi koju ćemo poslati svim prijavljenima po popunjenju skupine.

U slučaju nedovoljnog broja prijava, zadržavamo pravo odgode ili otkazivanja seminara.

Sve ostale obavijesti možete dobiti na našoj adresi: RRiF Konzalting d.o.o., Vlaška 68, 10 000 Zagreb, tel.: 01/4699-760, faks: 01/4699-766, e-pošta: rrif@rrif.hr.
e-pošta: rrif@rrif.hr

PRIJAVNICA
za sudjelovanje na seminaru

faks 01/4699-766

Zagreb, 24. i 25. rujna 2018. dvodnevni seminar-praktikum "Izrada poslovnog plana za male i srednje poduzetnike"


Naziv tvrtke, ustanove, obrta:

Ulica i broj

Pošt. broj i mjesto
e-pošta

OIB
Telefon

Faks
Ime i prezime polaznika

1.

2.
3.

4.
Napomena:


Želim primati novosti i obavijesti od RRiF-a

Sigurnosna provjera:
Upišite slovo koje nedostaje. (Naziv rijeke ili planine)
DAVAPretplatnik
Porez na dodanu vrijednost - primjena u praksi (1)