RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Izmjene i dopune Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi

Ponedjeljak, 01.07.2013.

Nedostaci i dvosmislena tumačenja koji su se pokazali u provođenju postupaka predstečajnih nagodbi, a koji su u znatnoj mjeri onemogućavali da se postigne osnovni cilj Zakona - uspostava likvidnosti i solventnosti i nastavak poslovanja poduzetnika - još su u 2012. nametnuli potrebu hitne izmjene i dopune Zakona. Iz tog je razloga krajem 2012 donesena Uredba o izmjenama i dopunama Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (N.N. 144/2012) kojom su privremeno riješena sporna pitanja (uredba ima ograničen rok djelovanja - 1 godinu), a koja se sada (trajno) rješavaju ovim izmjenama Zakona.
U odnosu na revizorska izvješća, koja su sastavni dio prijedloga za pokretanje predstečajne nagodbe, obavljene su izmjene i dopune radi usklađivanja s međunarodnim revizijskim standardima. Dužnik sada prilaže revizorsko izvješće o financijskim izvještajima, financijskom i operativnom planu restrukturiranja, te objektivnosti priloženog popisa obveza. Međutim, više nije obvezan priložiti revizorsko izvješće o procijenjenoj vrijednosti društva.
Kako pojedine odredbe Zakona nisu jasno uređivale prava vjerovnika čije su tražbine osporene ili koji nisu sudjelovali u postupku predstečajne nagodbe, te su odredbe sada jasnije definirane.
Rokovi ispunjenja novčanih obveza načelno ostaju isti (30, 60 i maksimalno 360 dana - uz izdavanje instrumenta osiguranja), no ovim je izmjenama nedvojbeno definirano područje primjene Zakona iz kojih sada jasno proizlazi da se Zakon ne odnosi na transakcije s potrošačima (potrošačke ugovore, plaćanje kreditnim karticama građana i sl.), a da se odnosi i na obrtnike "dohodaše" i slobodna zanimanja.
Osim navedenog, ovim se izmjenama uređuje financijski nadzor nad trgovačkim društvima u većinskom vlasništvu (ili suvlasništvu) RH ili jedinice lokalne samouprave, trgovačkim društvima koja se nalaze na popisu pravnih osoba od posebnog državnog interesa i pravnim osobama sa javnim ovlastima. Ove odredbe propisuju se sa svrhom racionalizacije poslovanja i jačanja financijske discipline te provedbe antirecesijskih mjera odnosno štednje na svim razinama.
Nadalje, postupak predstečajne nagodbe više se ne može pokrenuti niti voditi ako je u tijeku postupak za utvrđivanje zlouporabe prava u porezno-dužničkom odnosu. U tom smislu, tražbine glede kojih se vodi postupak utvrđivanja zlouporabe prava ne mogu biti predmetom nagodbe. Na ove pretpostavke, nagodbeno vijeće pazi po službenoj dužnosti tijekom cijeloga postupka, te će, ako utvrdi njihovo postojanje, prekinuti postupak do pravomoćne odluke nadležnog tijela (prethodno pitanje).


D. P.Ostale vijesti:

Nove potpore za očuvanje radnih mjesta za lipanj i dopunjeni kriteriji za pravo na potporu za svibanj
Petak, 29.05.2020.
Novi broj RRiF-a
Ponedjeljak, 25.05.2020.
Smije li poslodavac isplatiti radniku plaću manju od primljene potpore i što s razlikom?
Četvrtak, 14.05.2020.
Novi broj PiP-a
Utorak, 12.05.2020.
NOVO – Webinari u organizaciji RRIF-a!
Ponedjeljak, 04.05.2020.
Od 1. svibnja uveden je zastoj (moratorij) s provedbom ovrhe na plaći
Nedjelja, 03.05.2020.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Srijeda, 29.04.2020.
Proširena je primjena potpora u sustavu športa
Srijeda, 29.04.2020.
Uputa za poslodavce i radnike
Ponedjeljak, 27.04.2020.
Uputa za pomorce u vezi porezne prijave za 2020.
Ponedjeljak, 27.04.2020.
Novi broj RRiF-a
Ponedjeljak, 27.04.2020.
Mjere ograničavanja društvenog okupljanja, rada trgovina, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događa
Ponedjeljak, 27.04.2020.
Radno vrijeme i način rada trgovina
Ponedjeljak, 27.04.2020.
Obrazac OKFŠ za 2019. predaje se do 30.4.2020.
Ponedjeljak, 27.04.2020.
Zastoj ovrhe po računu na novčanim sredstvima
Petak, 24.04.2020.
Financijski izvještaji u proračunskom sustavu za prva tri mjeseca 2020. godine – novi rok
Petak, 24.04.2020.
Promjene u proračunskom sustavu uvedene zbog koronavirusa
Srijeda, 22.04.2020.
Potpora za očuvanje radnih mjesta u sustavu športa
Ponedjeljak, 20.04.2020.
Od 18. travnja odgoda (moratorij) ovrhe po računu na novčanim sredstvima
Nedjelja, 19.04.2020.
Očuvanje radnih mjesta u sportu
Subota, 18.04.2020.
Tko može tražiti povrat naknade od Fine za uslugu javne objave?
Petak, 17.04.2020.
[VIDEO] Donacije (darovanja) u slučaju potresa
Petak, 17.04.2020.
Za sada još nema odgode (moratorija) ovrhe po računu na novčanim sredstvima
Četvrtak, 16.04.2020.
[VIDEO] Odgoda plaćanja dospjele obveze PDV-a prema Pravilniku o OPZ-u
Srijeda, 15.04.2020.
[VIDEO] Novi rokovi za podnošenje prijava PD-a i GFI-a
Utorak, 14.04.2020.
Novi broj PiP-a
Subota, 11.04.2020.
Ograničenja u proračunskom sustavu zbog koronavirusa
Petak, 10.04.2020.
[VIDEO] Obračun plaće u okolnostima izazvanim korona virusom
Petak, 10.04.2020.
Produljeni su rokovi za predaju financijskih izvještaja te prijave poreza na dobitak
Četvrtak, 09.04.2020.
Utvrđivanje obveze PDV-a prema novim pravilima
Četvrtak, 09.04.2020.
Igra s rokovima i računovođama
Srijeda, 08.04.2020.
Ugostitelji više ne primjenjuju „vanjske“ kolektivne ugovore
Srijeda, 08.04.2020.
„COVID-19 zajam za obrtna sredstva“ namijenjen mikro, malim i srednjim poduzetnicima
Utorak, 07.04.2020.
Promijenjeni su kriteriji za dobivanje potpore od HZZ-a
Utorak, 07.04.2020.
[VIDEO] Osiguranici u izolaciji
Utorak, 07.04.2020.
Računovodstveni servisi mogu izdavati propusnice u ime svojih klijenata
Nedjelja, 05.04.2020.
Rok za dodjelu potpore od 3.250,00/4.000,00 kn ipak je 7. 4. 2020. do ponoći
Subota, 04.04.2020.
[VIDEO] Novosti kod izdavanja propusnica za radnike - ePropusnice
Petak, 03.04.2020.
[VIDEO] Rad stranaca u RH - pitanja koja se javljaju za vrijeme proglašene epidemije
Petak, 03.04.2020.
Novosti u izdavanju propusnica radnicima
Četvrtak, 02.04.2020.
Potpora koju poslodavac isplaćuje radnicima zbog otklanjanja štete potresa ne smatra se plaćom
Četvrtak, 02.04.2020.
[VIDEO] Članovi uprave smanjenje troška plaće
Utorak, 31.03.2020.
Pružatelji ugostiteljske djelatnosti u domaćinstvu ili na OPG-u djelomično su oslobođeni plaćanja turističke pristojbe
Ponedjeljak, 30.03.2020.
Obustava plaćanja spomeničke rente
Ponedjeljak, 30.03.2020.
Privremeno ukidanje obveze plaćanja članarine HGK i HOK
Petak, 27.03.2020.
[VIDEO] Potpore za očuvanje radnih mjesta - NOVOSTI
Petak, 27.03.2020.
Odgađa se plaćanje naknade za nezapošljavanje osoba s invaliditetom
Petak, 27.03.2020.
[VIDEO] Obveze poslodavca i radnika-COVID 19
Petak, 27.03.2020.
[VIDEO] Rad od kuće
Petak, 27.03.2020.
Obavijest trošarinskim obveznicima na duhanske prerađevine
Četvrtak, 26.03.2020.

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)