RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Izmjene i dopune Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi

Ponedjeljak, 01.07.2013.

Nedostaci i dvosmislena tumačenja koji su se pokazali u provođenju postupaka predstečajnih nagodbi, a koji su u znatnoj mjeri onemogućavali da se postigne osnovni cilj Zakona - uspostava likvidnosti i solventnosti i nastavak poslovanja poduzetnika - još su u 2012. nametnuli potrebu hitne izmjene i dopune Zakona. Iz tog je razloga krajem 2012 donesena Uredba o izmjenama i dopunama Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (N.N. 144/2012) kojom su privremeno riješena sporna pitanja (uredba ima ograničen rok djelovanja - 1 godinu), a koja se sada (trajno) rješavaju ovim izmjenama Zakona.
U odnosu na revizorska izvješća, koja su sastavni dio prijedloga za pokretanje predstečajne nagodbe, obavljene su izmjene i dopune radi usklađivanja s međunarodnim revizijskim standardima. Dužnik sada prilaže revizorsko izvješće o financijskim izvještajima, financijskom i operativnom planu restrukturiranja, te objektivnosti priloženog popisa obveza. Međutim, više nije obvezan priložiti revizorsko izvješće o procijenjenoj vrijednosti društva.
Kako pojedine odredbe Zakona nisu jasno uređivale prava vjerovnika čije su tražbine osporene ili koji nisu sudjelovali u postupku predstečajne nagodbe, te su odredbe sada jasnije definirane.
Rokovi ispunjenja novčanih obveza načelno ostaju isti (30, 60 i maksimalno 360 dana - uz izdavanje instrumenta osiguranja), no ovim je izmjenama nedvojbeno definirano područje primjene Zakona iz kojih sada jasno proizlazi da se Zakon ne odnosi na transakcije s potrošačima (potrošačke ugovore, plaćanje kreditnim karticama građana i sl.), a da se odnosi i na obrtnike "dohodaše" i slobodna zanimanja.
Osim navedenog, ovim se izmjenama uređuje financijski nadzor nad trgovačkim društvima u većinskom vlasništvu (ili suvlasništvu) RH ili jedinice lokalne samouprave, trgovačkim društvima koja se nalaze na popisu pravnih osoba od posebnog državnog interesa i pravnim osobama sa javnim ovlastima. Ove odredbe propisuju se sa svrhom racionalizacije poslovanja i jačanja financijske discipline te provedbe antirecesijskih mjera odnosno štednje na svim razinama.
Nadalje, postupak predstečajne nagodbe više se ne može pokrenuti niti voditi ako je u tijeku postupak za utvrđivanje zlouporabe prava u porezno-dužničkom odnosu. U tom smislu, tražbine glede kojih se vodi postupak utvrđivanja zlouporabe prava ne mogu biti predmetom nagodbe. Na ove pretpostavke, nagodbeno vijeće pazi po službenoj dužnosti tijekom cijeloga postupka, te će, ako utvrdi njihovo postojanje, prekinuti postupak do pravomoćne odluke nadležnog tijela (prethodno pitanje).


D. P.Ostale vijesti:

Novi broj PiP-a
Utorak, 10.12.2019.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Petak, 06.12.2019.
Konačni prijedlog IV. kruga porezne reforme
Četvrtak, 05.12.2019.
Predsjednički izbori – rokovi važni za birače
Utorak, 03.12.2019.
Prilog - Poslovanje neprofitnih organizacija
Utorak, 03.12.2019.
Novi broj RRiF-a
Ponedjeljak, 25.11.2019.
Novi zakon o blagdanima, spomendanima i neradnim danima
Ponedjeljak, 18.11.2019.
Novi broj PiP-a
Četvrtak, 14.11.2019.
Minimalna plaća za 2020. godinu
Četvrtak, 07.11.2019.
Promjene u zapošljavanje stranaca
Srijeda, 06.11.2019.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Utorak, 29.10.2019.
Novi broj RRiF-a
Petak, 25.10.2019.
Dnevna svjetla na automobilima i zimska oprema ne idu od istoga dana
Četvrtak, 24.10.2019.
Usklađenje velikog broja zakona s novim Zakonom o sustavu državne uprave
Ponedjeljak, 21.10.2019.
Novi broj PiP-a
Ponedjeljak, 14.10.2019.
Plaće u zdravstvu za rujan 2019. godine
Petak, 04.10.2019.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Petak, 27.09.2019.
Novi broj RRiF-a
Srijeda, 25.09.2019.
Obrazac putnog naloga
Petak, 20.09.2019.
Provedba ovrhe na novim naknadama od 1. rujna 2019. godine
Utorak, 17.09.2019.
Novi broj PiP-a
Petak, 13.09.2019.
Pregled najavljenih promjena u oporezivanju od 1. siječnja 2020.
Srijeda, 11.09.2019.
Nova osnovica za obračun plaće u javnom sektoru
Utorak, 03.09.2019.
Odabir revizora za neprofitne organizacije
Ponedjeljak, 02.09.2019.
Novi neoporezivi primitci radnika
Četvrtak, 29.08.2019.
Novi broj RRiF-a
Ponedjeljak, 26.08.2019.
Predložene izmjene u oporezivanju plaća i neoporezivih primitaka radnika
Srijeda, 31.07.2019.
Novi broj RRiF-a
Četvrtak, 25.07.2019.
Primjena stope PDV-a na sjemenje
Srijeda, 17.07.2019.
Novi broj PiP-a
Ponedjeljak, 15.07.2019.
Boravak i rad državljana EGP-a u RH
Četvrtak, 11.07.2019.
Besplatna aplikacija za eRačune za male dobavljače
Četvrtak, 11.07.2019.
„Neprofitna“ okružnica za sastavljanje polugodišnjih financijskih izvještaja
Utorak, 09.07.2019.
Osnivanje trgovačkih društava na daljinu
Ponedjeljak, 08.07.2019.
Stopa zateznih kamata od 1. srpnja 2019.
Četvrtak, 04.07.2019.
Uputa za sastavljanje proračunskih financijskih izvještaja za prvih šest mjeseci 2019. godine
Četvrtak, 04.07.2019.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Ponedjeljak, 01.07.2019.
eRačun
Ponedjeljak, 01.07.2019.
Novi broj RRiF-a
Srijeda, 26.06.2019.
E-računi – besplatni video seminar
Petak, 14.06.2019.
Novi broj PiP-a
Četvrtak, 13.06.2019.
Oznake na bočnim stranama vozila u javnom cestovnom prijevozu i cestovnom prijevozu za vlastite potrebe
Petak, 07.06.2019.
Popunjavanje naloga za plaćanje - SEPA
Petak, 31.05.2019.
Novi broj RRiF-a
Ponedjeljak, 27.05.2019.
Novi Zakon o članarinama u turističkim zajednicama
Petak, 24.05.2019.
Novi broj PiP-a
Ponedjeljak, 13.05.2019.
Proširena je primjena Kolektivnog ugovora ugostiteljstva
Ponedjeljak, 13.05.2019.
Novi broj RRiF-a
Četvrtak, 25.04.2019.
Izmijenjen je Zakon o trgovačkim društvima
Utorak, 23.04.2019.
Podnošenje zahtjeva za izdavanje dozvole za boravak i rad
Ponedjeljak, 15.04.2019.

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)