RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Izmjene i dopune Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi

Ponedjeljak, 01.07.2013.

Nedostaci i dvosmislena tumačenja koji su se pokazali u provođenju postupaka predstečajnih nagodbi, a koji su u znatnoj mjeri onemogućavali da se postigne osnovni cilj Zakona - uspostava likvidnosti i solventnosti i nastavak poslovanja poduzetnika - još su u 2012. nametnuli potrebu hitne izmjene i dopune Zakona. Iz tog je razloga krajem 2012 donesena Uredba o izmjenama i dopunama Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (N.N. 144/2012) kojom su privremeno riješena sporna pitanja (uredba ima ograničen rok djelovanja - 1 godinu), a koja se sada (trajno) rješavaju ovim izmjenama Zakona.
U odnosu na revizorska izvješća, koja su sastavni dio prijedloga za pokretanje predstečajne nagodbe, obavljene su izmjene i dopune radi usklađivanja s međunarodnim revizijskim standardima. Dužnik sada prilaže revizorsko izvješće o financijskim izvještajima, financijskom i operativnom planu restrukturiranja, te objektivnosti priloženog popisa obveza. Međutim, više nije obvezan priložiti revizorsko izvješće o procijenjenoj vrijednosti društva.
Kako pojedine odredbe Zakona nisu jasno uređivale prava vjerovnika čije su tražbine osporene ili koji nisu sudjelovali u postupku predstečajne nagodbe, te su odredbe sada jasnije definirane.
Rokovi ispunjenja novčanih obveza načelno ostaju isti (30, 60 i maksimalno 360 dana - uz izdavanje instrumenta osiguranja), no ovim je izmjenama nedvojbeno definirano područje primjene Zakona iz kojih sada jasno proizlazi da se Zakon ne odnosi na transakcije s potrošačima (potrošačke ugovore, plaćanje kreditnim karticama građana i sl.), a da se odnosi i na obrtnike "dohodaše" i slobodna zanimanja.
Osim navedenog, ovim se izmjenama uređuje financijski nadzor nad trgovačkim društvima u većinskom vlasništvu (ili suvlasništvu) RH ili jedinice lokalne samouprave, trgovačkim društvima koja se nalaze na popisu pravnih osoba od posebnog državnog interesa i pravnim osobama sa javnim ovlastima. Ove odredbe propisuju se sa svrhom racionalizacije poslovanja i jačanja financijske discipline te provedbe antirecesijskih mjera odnosno štednje na svim razinama.
Nadalje, postupak predstečajne nagodbe više se ne može pokrenuti niti voditi ako je u tijeku postupak za utvrđivanje zlouporabe prava u porezno-dužničkom odnosu. U tom smislu, tražbine glede kojih se vodi postupak utvrđivanja zlouporabe prava ne mogu biti predmetom nagodbe. Na ove pretpostavke, nagodbeno vijeće pazi po službenoj dužnosti tijekom cijeloga postupka, te će, ako utvrdi njihovo postojanje, prekinuti postupak do pravomoćne odluke nadležnog tijela (prethodno pitanje).


D. P.

Ostale vijesti:

Provedba ovrhe na novim naknadama od 1. rujna 2019. godine
Utorak, 17.09.2019.
Novi broj PiP-a
Petak, 13.09.2019.
Pregled najavljenih promjena u oporezivanju od 1. siječnja 2020.
Srijeda, 11.09.2019.
Nova osnovica za obračun plaće u javnom sektoru
Utorak, 03.09.2019.
Odabir revizora za neprofitne organizacije
Ponedjeljak, 02.09.2019.
Novi neoporezivi primitci radnika
Četvrtak, 29.08.2019.
Novi broj RRiF-a
Ponedjeljak, 26.08.2019.
Predložene izmjene u oporezivanju plaća i neoporezivih primitaka radnika
Srijeda, 31.07.2019.
Novi broj RRiF-a
Četvrtak, 25.07.2019.
Primjena stope PDV-a na sjemenje
Srijeda, 17.07.2019.
Novi broj PiP-a
Ponedjeljak, 15.07.2019.
Boravak i rad državljana EGP-a u RH
Četvrtak, 11.07.2019.
Besplatna aplikacija za eRačune za male dobavljače
Četvrtak, 11.07.2019.
„Neprofitna“ okružnica za sastavljanje polugodišnjih financijskih izvještaja
Utorak, 09.07.2019.
Osnivanje trgovačkih društava na daljinu
Ponedjeljak, 08.07.2019.
Stopa zateznih kamata od 1. srpnja 2019.
Četvrtak, 04.07.2019.
Uputa za sastavljanje proračunskih financijskih izvještaja za prvih šest mjeseci 2019. godine
Četvrtak, 04.07.2019.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Ponedjeljak, 01.07.2019.
eRačun
Ponedjeljak, 01.07.2019.
Novi broj RRiF-a
Srijeda, 26.06.2019.
E-računi – besplatni video seminar
Petak, 14.06.2019.
Novi broj PiP-a
Četvrtak, 13.06.2019.
Oznake na bočnim stranama vozila u javnom cestovnom prijevozu i cestovnom prijevozu za vlastite potrebe
Petak, 07.06.2019.
Popunjavanje naloga za plaćanje - SEPA
Petak, 31.05.2019.
Novi broj RRiF-a
Ponedjeljak, 27.05.2019.
Novi Zakon o članarinama u turističkim zajednicama
Petak, 24.05.2019.
Novi broj PiP-a
Ponedjeljak, 13.05.2019.
Proširena je primjena Kolektivnog ugovora ugostiteljstva
Ponedjeljak, 13.05.2019.
Novi broj RRiF-a
Četvrtak, 25.04.2019.
Izmijenjen je Zakon o trgovačkim društvima
Utorak, 23.04.2019.
Podnošenje zahtjeva za izdavanje dozvole za boravak i rad
Ponedjeljak, 15.04.2019.
Prijava konsolidacije financijskih izvješća
Četvrtak, 11.04.2019.
Novi broj PiP-a
Srijeda, 10.04.2019.
Primjena stope PDV-a na sjemenje
Utorak, 09.04.2019.
Uputa za sastavljanje proračunskih financijskih izvještaja za prva tri mjeseca 2019. godine
Utorak, 09.04.2019.
Bolovanje za dijete iznad 3 godine života
Utorak, 02.04.2019.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Utorak, 02.04.2019.
Promijenjen je Kolektivni ugovor ugostiteljstva
Četvrtak, 28.03.2019.
Novi broj RRiF-a
Utorak, 26.03.2019.
Statistička izvješća o javnoj nabavi za 2018. godinu
Ponedjeljak, 25.03.2019.
Samoprocjena kod neprofitnih organizacija
Ponedjeljak, 25.03.2019.
Novi broj PiP-a
Ponedjeljak, 11.03.2019.
PD obrazac za 2018. godinu
Ponedjeljak, 04.03.2019.
Novi broj RRiF-a
Utorak, 26.02.2019.
Konsolidacija financijskih izvještaja u sustavu proračunskog računovodstva
Utorak, 26.02.2019.
Predaja izjave o fiskalnoj odgovornosti za 2018. godinu
Utorak, 26.02.2019.
Rok za predaju godišnjih izvještaja neprofitnih organizacija za 2018. godinu
Utorak, 26.02.2019.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Srijeda, 20.02.2019.
Novi broj PiP-a
Utorak, 12.02.2019.
Donesen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti potrošača
Utorak, 12.02.2019.

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)