RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Izmjene i dopune Zakona o državnoj potpori za obrazovanje i izobrazbu

Utorak, 11.02.2014.

Veličina poduzetnika u vezi s državnom potporom za obrazovanje i izobrazbu više se ne utvrđuje prema kriterijima  Zakona o računovodstvu već sukladno Zakonu po poticanju razvoja malog gospodarstva (Nar. nov., br. 29/02. do 56/13.).  Prema čl. 3. „novog“ Zakona o državnoj potpori za obrazovanje i izobrazbu poduzetnici mogu osnovicu za obračun poreza na dobit (red. br. 34.1. Obr. PD)  ili osnovicu poreza na dohotka od samostalne djelatnosti umanjiti do 60% opravdanih troškova za opće obrazovanje i izobrazbu odnosno do 25%  opravdanih troškova za  posebno obrazovanje i izobrazbu.

Pritom mikro i mali poduzetnici mogu ovaj postotak uvećati za 20 postotnih bodova (opće obrazovanje 80% i posebno obrazovanje 45% opravdanih troškova) a srednji poduzetnici za 10 postotnih bodova (opće obrazovanje 70% i posebno obrazovanje 35% opravdanih troškova).

Poduzetnici koji izvode praktičnu  nastavu i vježbe naukovanja za zanimanja u sustavu vezanih obrta mogu osnovicu poreza na dobitak, sukladno čl. 6. Zakona, smanjiti za:
a)    svotu isplaćenih nagrada naučnicima u vrijeme naukovanja
b)    5% dobitka  (iskazanog na red. br. 3 obr. PD) ili dohotka od samostalne djelatnosti,  ako je na naukovanju imao od jednog do tri naučnika. Ako je poduzetnik imao više od 3 naučnika, smanjenje porezne osnovice (5%) povećava se za jedan postotni bod po svakom naučniku, ali najviše do 15% dobitka  ili dohotka od samostalne djelatnosti. Ali svota smanjenja porezne osnovice ne može biti veća od godišnje neoporezive svote nagrada učenicima za vrijeme praktičnog rada i naukovanja po svakom naučniku na naukovanju. Neoporeziva svota nagrade prema čl. 45. st. 1. t. 1. Pravilnika o porezu na dohodak u 2013. bila je 1.600,00 kn mjesečno. Prema tome, svota smanjenja porezne osnovice ne može biti veća od 19.200,00 kn po naučniku. Potpore za izvođenje praktične nastave i vježbi naukovanja iz članka 6. ovoga Zakona dodjeljuju se u skladu s odgovarajućim pravilima o potporama male vrijednosti.

VAŽNO:  Odredbe „novog“ Zakona primjenjuju se na sve poduzetnike  koji mogu osigurati dokaze o troškovima za opće i posebno obrazovanje i izobrazbu te za izvođenje praktične nastave i vježbi naukovanja za zanimanja u sustavu vezanih obrta, nastale u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2013.,  što znači da se primjenjuju i na prijavu poreza na dobitak i prijavu poreza na dohodak za 2013.

Više o tome u RRiF-u br. 3/14.


Đ.J.Ostale vijesti:

Obustava plaćanja spomeničke rente
Četvrtak, 04.06.2020.
U kojim slučajevima poslodavac treba vratiti potporu za svibanj?
Utorak, 02.06.2020.
Nove potpore za očuvanje radnih mjesta za lipanj i dopunjeni kriteriji za pravo na potporu za svibanj
Petak, 29.05.2020.
Novi broj RRiF-a
Ponedjeljak, 25.05.2020.
Smije li poslodavac isplatiti radniku plaću manju od primljene potpore i što s razlikom?
Četvrtak, 14.05.2020.
Novi broj PiP-a
Utorak, 12.05.2020.
NOVO – Webinari u organizaciji RRIF-a!
Ponedjeljak, 04.05.2020.
Od 1. svibnja uveden je zastoj (moratorij) s provedbom ovrhe na plaći
Nedjelja, 03.05.2020.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Srijeda, 29.04.2020.
Proširena je primjena potpora u sustavu športa
Srijeda, 29.04.2020.
Uputa za poslodavce i radnike
Ponedjeljak, 27.04.2020.
Uputa za pomorce u vezi porezne prijave za 2020.
Ponedjeljak, 27.04.2020.
Novi broj RRiF-a
Ponedjeljak, 27.04.2020.
Mjere ograničavanja društvenog okupljanja, rada trgovina, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događa
Ponedjeljak, 27.04.2020.
Radno vrijeme i način rada trgovina
Ponedjeljak, 27.04.2020.
Obrazac OKFŠ za 2019. predaje se do 30.4.2020.
Ponedjeljak, 27.04.2020.
Zastoj ovrhe po računu na novčanim sredstvima
Petak, 24.04.2020.
Financijski izvještaji u proračunskom sustavu za prva tri mjeseca 2020. godine – novi rok
Petak, 24.04.2020.
Promjene u proračunskom sustavu uvedene zbog koronavirusa
Srijeda, 22.04.2020.
Potpora za očuvanje radnih mjesta u sustavu športa
Ponedjeljak, 20.04.2020.
Od 18. travnja odgoda (moratorij) ovrhe po računu na novčanim sredstvima
Nedjelja, 19.04.2020.
Očuvanje radnih mjesta u sportu
Subota, 18.04.2020.
Tko može tražiti povrat naknade od Fine za uslugu javne objave?
Petak, 17.04.2020.
[VIDEO] Donacije (darovanja) u slučaju potresa
Petak, 17.04.2020.
Za sada još nema odgode (moratorija) ovrhe po računu na novčanim sredstvima
Četvrtak, 16.04.2020.
[VIDEO] Odgoda plaćanja dospjele obveze PDV-a prema Pravilniku o OPZ-u
Srijeda, 15.04.2020.
[VIDEO] Novi rokovi za podnošenje prijava PD-a i GFI-a
Utorak, 14.04.2020.
Novi broj PiP-a
Subota, 11.04.2020.
Ograničenja u proračunskom sustavu zbog koronavirusa
Petak, 10.04.2020.
[VIDEO] Obračun plaće u okolnostima izazvanim korona virusom
Petak, 10.04.2020.
Produljeni su rokovi za predaju financijskih izvještaja te prijave poreza na dobitak
Četvrtak, 09.04.2020.
Utvrđivanje obveze PDV-a prema novim pravilima
Četvrtak, 09.04.2020.
Igra s rokovima i računovođama
Srijeda, 08.04.2020.
Ugostitelji više ne primjenjuju „vanjske“ kolektivne ugovore
Srijeda, 08.04.2020.
„COVID-19 zajam za obrtna sredstva“ namijenjen mikro, malim i srednjim poduzetnicima
Utorak, 07.04.2020.
Promijenjeni su kriteriji za dobivanje potpore od HZZ-a
Utorak, 07.04.2020.
[VIDEO] Osiguranici u izolaciji
Utorak, 07.04.2020.
Računovodstveni servisi mogu izdavati propusnice u ime svojih klijenata
Nedjelja, 05.04.2020.
Rok za dodjelu potpore od 3.250,00/4.000,00 kn ipak je 7. 4. 2020. do ponoći
Subota, 04.04.2020.
[VIDEO] Novosti kod izdavanja propusnica za radnike - ePropusnice
Petak, 03.04.2020.
[VIDEO] Rad stranaca u RH - pitanja koja se javljaju za vrijeme proglašene epidemije
Petak, 03.04.2020.
Novosti u izdavanju propusnica radnicima
Četvrtak, 02.04.2020.
Potpora koju poslodavac isplaćuje radnicima zbog otklanjanja štete potresa ne smatra se plaćom
Četvrtak, 02.04.2020.
[VIDEO] Članovi uprave smanjenje troška plaće
Utorak, 31.03.2020.
Pružatelji ugostiteljske djelatnosti u domaćinstvu ili na OPG-u djelomično su oslobođeni plaćanja turističke pristojbe
Ponedjeljak, 30.03.2020.
Obustava plaćanja spomeničke rente
Ponedjeljak, 30.03.2020.
Privremeno ukidanje obveze plaćanja članarine HGK i HOK
Petak, 27.03.2020.
[VIDEO] Potpore za očuvanje radnih mjesta - NOVOSTI
Petak, 27.03.2020.
Odgađa se plaćanje naknade za nezapošljavanje osoba s invaliditetom
Petak, 27.03.2020.
[VIDEO] Obveze poslodavca i radnika-COVID 19
Petak, 27.03.2020.

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)