RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Izmjene i dopune Pravilnika o provedbi OPZ-a

Utorak, 22.09.2020.

U Narodnim novinama br. 103/20. objavljen je Pravilnik o izmjeni i dopunama Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona (dalje: Pravilnik). Pravilnik stupa na snagu 19. rujna 2020., a novosti koje donosi navedene su u nastavku.

Rok za primjenu obračunskog plaćanja PDV-a pri uvozu produljuje se do kraja godine

U skladu s navedenom izmjenom, za uvoz dobara obavljen u razdoblju do uključivo 31. prosinca 2020. godine smatra se da je PDV pri uvozu plaćen, ako ga porezni obveznik upisan u registar obveznika PDV iskaže kao obvezu u Obrascu PDV.

U skladu s navedenim, porezni obveznik iskazuje obračunani PDV pri uvozu kao obvezu u Obrascu PDV pod t. II.15. Obračunani PDV pri uvozu te ako ima pravo na odbitak pretporeza, istodobno iskazuje pretporez pod t. III.14. Pretporez pri uvozu.

Mogućnost plaćanja PDV-a pri uvozu na navedeni način, u skladu s Uputom o privremenoj uporabi obračunskog poreza na dodanu vrijednost pri uvozu (KLASA: 011-02/20-30/6 od 9. travnja 2020. godine) koju je izdalo Ministarstvo financija, Carinska uprava, mogu iskoristiti samo oni uvoznici koji su upisani u registar obveznika PDV-a i koji na odgovarajući način zatraže tu pogodnost. Prema navedenoj Uputi, svi porezni obveznici koji to žele trebaju od svoga carinskog zastupnika zatražiti primjenu ove pogodnosti. Napominjemo, primjena takva načina plaćanja PDV-a pri uvozu nije obvezna. 

Trošak testiranja na COVID-19 kojeg poslodavac omogućuje svojim radnicima ne smatra se plaćom

Propisano je da se u uvjetima posebnih okolnosti trošak laboratorijskog ispitivanja uzročnika zarazne bolesti  što ih poslodavac omogućuje radnicima koji ostvaruju plaću, a u interesu obavljanja djelatnosti poslodavca, ne smatra primitkom po osnovi nesamostalnog rada. U skladu s navedenim, trošak testiranja na COVID-19 kojeg plaćaju poslodavci za svoje radnike ne smatra se plaćom u naravi.

Porezna uprava u vijesti objavljenoj na svojim internetskim stranicama (od 21. rujna 2020.) ističe da se ova odredba primjenjuje od 19. rujna 2020. na dalje te da nije propisana retroaktivna primjena. U skladu s tim, sva ranije plaćena testiranja poslodavci bi trebali oporezivati kao plaću u naravi radnika.

Smatramo da je trošak testiranja koji je poslodavac bio obvezan osigurati svom radnika, npr. za potrebe službenog puta u inozemstvo i sl. porezno priznati trošak i neoporezivi primitak radnika neovisno o tome kada je testiranje provedeno – prije ili nakon stupanja na snagu Pravilnika .

Za plaćeni trošak testiranja radnika poslodavci ne trebaju predavati obrazac JOPPD.  


I.P.Ostale vijesti:

Novi broj RRiF-a
Ponedjeljak, 26.10.2020.
Kolektivni ugovor za graditeljstvo primjenjuje se na sve osobe iz područja F NKD-a
Petak, 23.10.2020.
Novi uvjeti za potpore za skraćeno radno vrijeme i očuvanje radnih mjesta
Četvrtak, 22.10.2020.
Cijepljenje protiv zaraznih bolesti je neoporezivi primitak radnika
Utorak, 20.10.2020.
Oslobođenje od plaćanja turističke pristojbe za privatne iznajmljivače čiji su objekti oštećeni u potresu
Četvrtak, 15.10.2020.
Novi broj PiP-a
Utorak, 13.10.2020.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Srijeda, 07.10.2020.
Okružnica za proračunski sustav
Srijeda, 07.10.2020.
Naknada plaće za vrijeme izolacije
Petak, 02.10.2020.
Novi broj RRiF-a
Petak, 25.09.2020.
Nova (treća) promjena u Kolektivnom ugovoru za graditeljstvo
Četvrtak, 24.09.2020.
Izmjene i dopune Pravilnika o provedbi OPZ-a
Utorak, 22.09.2020.
Odabir revizora za neprofitne organizacije
Srijeda, 16.09.2020.
Nastavak potpora za očuvanje radnih mjesta
Ponedjeljak, 14.09.2020.
Novi broj PiP-a
Ponedjeljak, 14.09.2020.
Priručnik za korištenje usluge e-Komunikacija za pravne osobe
Četvrtak, 27.08.2020.
Novi broj RRiF-a
Utorak, 25.08.2020.
Potpora za očuvanje radnih mjesta za mikropoduzetnike može se ostvariti i za kolovoz
Petak, 14.08.2020.
Obrazac zahtjeva za upis e-mail adrese u sudski registar
Petak, 14.08.2020.
Odgoda rokova za automatsku razmjenu informacija o financijskim računima i informacija o prekograničnim aranžmanima
Četvrtak, 13.08.2020.
Dostava e-mail adrese sudskom registru i e-komunikacija sa sudovima
Ponedjeljak, 10.08.2020.
Novi broj RRiF-a
Ponedjeljak, 27.07.2020.
Produžen rok trajanja posebnih okolnosti i moratorija ovrhe na novčanim sredstvima do zaključno s 18. listopada 2020.
Ponedjeljak, 20.07.2020.
Poslodavci mogu svojim radnicima isplatiti na Hrvatsku turističku karticu 2.500,00 kn neoporezivo
Ponedjeljak, 13.07.2020.
Objavljene su nove potpore za očuvanjem radnih mjesta za srpanj i kolovoz
Ponedjeljak, 13.07.2020.
Linija 060 nije u funkciji
Petak, 10.07.2020.
Novi broj PiP-a
Petak, 10.07.2020.
Naknada za nezapošljavanje osoba s invaliditetom - novosti
Četvrtak, 09.07.2020.
Stopa zateznih kamata od 1. srpnja do 31. prosinca 2020. godine
Četvrtak, 02.07.2020.
Potpore za skraćivanje radnog vremena
Utorak, 30.06.2020.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Petak, 26.06.2020.
Novi broj RRiF-a
Četvrtak, 25.06.2020.
Produljen je rok primjene obračunskog plaćanja PDV-a pri uvozu
Ponedjeljak, 22.06.2020.
Predaja zahtjeva i dokaza za oslobođenje od podmirivanja poreznih obveza
Srijeda, 17.06.2020.
Okružnica za sastavljanje proračunskih financijskih izvještaja za prvih šest mjeseci 2020. godine
Utorak, 16.06.2020.
Sastavljanje polugodišnjih financijskih izvještaja u neprofitnom računovodstvu
Ponedjeljak, 15.06.2020.
Nove „stare“ osnovice za obračun plaće u javnom sektoru
Ponedjeljak, 15.06.2020.
Novi broj PiP-a
Petak, 12.06.2020.
Financiranje izborne promidžbe
Petak, 05.06.2020.
Raskidi ugovora i odustajanje od zahtjeva za mjeru Očuvanje radnih mjesta
Petak, 05.06.2020.
Obustava plaćanja spomeničke rente
Četvrtak, 04.06.2020.
U kojim slučajevima poslodavac treba vratiti potporu za svibanj?
Utorak, 02.06.2020.
Nove potpore za očuvanje radnih mjesta za lipanj i dopunjeni kriteriji za pravo na potporu za svibanj
Petak, 29.05.2020.
Novi broj RRiF-a
Ponedjeljak, 25.05.2020.
Smije li poslodavac isplatiti radniku plaću manju od primljene potpore i što s razlikom?
Četvrtak, 14.05.2020.
Novi broj PiP-a
Utorak, 12.05.2020.
NOVO – Webinari u organizaciji RRIF-a!
Ponedjeljak, 04.05.2020.
Od 1. svibnja uveden je zastoj (moratorij) s provedbom ovrhe na plaći
Nedjelja, 03.05.2020.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Srijeda, 29.04.2020.
Proširena je primjena potpora u sustavu športa
Srijeda, 29.04.2020.

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)