RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

IZASLANI RADNICI

Zagreb, 10. ožujka 2020. seminar "Izaslani radnici u poreznom i socijalnom sustavu"


Mjesto Vrijeme održavanja
ZAGREB, RRiF Visoka škola za financijski menadžment, Martićeva 2910. ožujka 2020. (utorak)

Izaslani radnik je osoba osigurana po osnovi radnog odnosa koja je od poslodavca izaslana u inozemstvo radi obavljanja poslova za poslodavca, a koja u skladu s propisima o obveznim osiguranjima, propisima Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti i međudržavnim ugovorima o socijalnom osiguranju za vrijeme rada u inozemstvu ostaje u sustavu obveznih osiguranja Republike Hrvatske. S obzirom na to da radnik ostaje u sustavu mirovinskog i zdravstvenog osiguranja s osnove radnog odnosa kod poslodavca sa sjedištem u RH, poslodavac je obvezan plaćati doprinose u RH. Prava s osnove zdravstvenog osiguranja za vrijeme rada u dotičnoj državi radnik ostvaruje s obzirom na to je li izaslan u državu EU-a odnosno EGP-a, u državu s kojom RH primjenjuje ugovore o socijalnom osiguranju ili u državu izvan EU-a i EGP-a i s kojom RH ne primjenjuje ugovore.
Poslodavac isplaćuje plaću koju izaslani radnik ostvaruje radom u državi u koju je izaslan prema propisima iz područja radnog prava te države.
Oporezivanje tih plaća obavlja se u skladu s Ugovorom o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja ako ga je RH sklopila s dotičnom državom ili prema propisima matične države.
Kako je vidljivo, riječ je o vrlo složenom području, o čemu ćemo na seminaru nastojati dati objašnjenja na najbolji mogući način.

Program seminara:

*  Radnopravni status izaslanih radnika
    - u države EU-a i EGP-a i iz tih država u RH
    - u države izvan EU-a i EGP-a i iz tih država u RH

*  Izaslanje radnika u zemlje članice Europske unije i primjena propisa o koordinaciji
   sustava socijalne sigurnosti u Europskoj uniji
  
  -  pravila za određivanje mjerodavnog zakonodavstva
  -  trajanje izaslanja te prekid i prestanak izaslanja
  -  izdavanje i značaj potvrde A1 odnosno A1 za rad u dvije ili više država
  -  posebna pravila za radnike u međunarodnom prijevozu
  -  izaslanje osoba koje obavljaju samostalnu djelatnost

* Status radnika u sustavu zdravstvenog osiguranja izaslanih u države EU-a i EGP-a:
  -  europska iskaznica kao osnova osiguranja
  -  opseg zdravstvenih usluga izaslanog radnika u države EU-a i EGP-a
  -  izaslani radnici s prebivalištem u drugoj državi EU-a
  -  prava izaslanog radnika na naknadu za vrijeme bolovanja
  -  opseg prava iz zdravstvenog osiguranja za vrijeme rada u dvije ili više država EU-a
  -  prava iz zdravstvenog osiguranja članova obitelji izaslanog radnika

* Status radnika u sustavu zdravstvenog osiguranja izaslanog u državu s kojom RH
   primjenjuje ugovor o socijalnom osiguranju
  -  
 način prijave izaslanja u HZZO (Tiskanica T-4 i prilozi)

* Status radnika u okviru zdravstvenog osiguranja izaslanog u države s kojima RH
   ne primjenjuje ugovore o socijalnom osiguranju

  -  način prijave (Tiskanica T-4 i prilozi)

* Poseban doprinos za korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu

* Porezni položaj izaslanih radnika
  -  primjena ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja
  -  utvrđivanje razdoblja boravka na radu u inozemstvu u vezi s mjestom plaćanja poreza na dohodak
  -  razlika u poreznom položaju između ustupljenih i izaslanih radnika
  -  porezni položaj neoporezivih primitaka koje tuzemni poslodavac isplaćuje izaslanim radnicima
    (dnevnice za terenski rad, prigodne nagrade, jubilarne nagrade i sl., s posebnim osvrtom na čl. 80.a
     Zakona o porezu na dohodak)
  -  obvezni sadržaj Obrasca INO-DOH koji poslodavac podnosi za izaslane radnike

* Obračun plaća izaslanih radnika u drugu državu i iz drugih država u RH
  -  obračun doprinosa
  -  obračun poreza na dohodak i prireza
  -  iskazivanje plaća i ostalih primitaka u Obrascu JOPPD
  -  utvrđivanje naknade za bolovanje izaslanih radnika                                         

Početak seminara je u 9,30 sati.

Seminar se planira za točno određeni broj polaznika, stoga molimo vašu prijavu.

Cijena seminara je 875,00 kn (700,00 kn + PDV 175,00 kn), a uključuje pisani materijal (prezentacije predavača), radni pribor, obrok i napitak.

Naknada za drugoga i svakoga sljedećeg sudionika iz istog društva (obrta, ustanove...) je 750,00 kn (600,00 kn + PDV 150,00 kn).

Plaćanje naknade za seminar je isključivo po primljenoj našoj ponudi koju ćemo poslati svim prijavljenima po popunjenju skupine.

U slučaju nedovoljnog broja prijava, zadržavamo pravo odgode ili otkazivanja seminara.

Sve ostale obavijesti možete dobiti na našoj adresi: RRiF plus d.o.o., Vlaška 68, 10 000 Zagreb, tel.: 01/4699-760, faks: 01/4699-766, e-pošta: rrif@rrif.hr.
e-pošta: rrif@rrif.hr

PRIJAVNICA
za sudjelovanje na seminaru

faks 01/4699-766

Zagreb, 10. ožujka 2020. seminar "Izaslani radnici u poreznom i socijalnom sustavu"


Naziv tvrtke, ustanove, obrta:

Ulica i broj

Pošt. broj i mjesto
e-pošta

OIB
Telefon

Faks
Ime i prezime polaznika

1.

2.
3.

4.
Napomena:


Želim primati novosti i obavijesti od RRiF-a

Sigurnosna provjera:
Upišite slovo koje nedostaje. (Naziv rijeke ili planine)
VELEITPretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)