RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Graditeljstvo u novom pravilniku o PDV-u

Četvrtak, 17.12.2009.

Poslije 10 godina primjene službenih stajališta Ministarstva financija o nastanku porezne obveze u graditeljstvu sada su ušla u tekst novog Pravilnika.

Jedan  golemi problem koji se u djelatnosti graditeljstva pojavljivao deset godina je napokon riješen. Unošenjem formulacija iz službenih stajališta što ih je Ministarstvo financija – Porezna uprava izrazila u pismu – odgovoru  jednom graditeljskom poduzetniku o nastanku poslovnog događaja isporuke izvedenih radova i o trenutku nastanka porezne obveze, sad je to postalo dio odredbi novog Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 149/09.). To novo (staro) porezno rješenje stupa u primjenu od 1. siječnja 2010.

Mnogi poduzetnici iz ove djelatnosti, odnosno investitori dolazili su u probleme kad porezni nadzor nije priznavao stajalište svoje "kuće" nego su isticali i pozivali se na temeljna rješenja iz Zakona o porezu na dodanu vrijednost koja nisu opisala ovakav slučaj.  Radilo se o nepriznavanju trenutka nastanka porezne obveze kad nadzorni inženjer ovjeri obračunsku situaciju za stvarno izvedene i prihvaćene (preuzete) radove, nego su graditeljima utvrđivali nastanak porezne obveze s datumom izdavanja privremene ili okončane obračunske situacije. Tu su mnogi poduzetnici zbog nepoštivanja službenog stajališta padali u zakašnjenje što im je bilo sankcionirano zateznim kamatama i prekršajnom kaznom. Da bi apsurd bio veći, investitorima je i dalje bilo  moguće koristiti pretporez prema mjesecu (tromjesečju) u kojem je obavljena ovjera radova.

Radosni smo što su naše sugestije o potrebi da se to riješi Pravilnikom uzete u obzir i što će biti otklonjeni navedeni problemi.

Nove odredbe o trenutku  nastanka porezne obveze u graditeljstvu sadržane su u čl. 45. st. 3. Pravilnika o PDV-u i one glase:

"(3) U graditeljskoj djelatnosti porezna obveza  nastaje istekom obračunskog razdoblja u kojem je ovjerena situacija o stvarno izvedenim građevinskim radovima od strane nadzornog tijela. Ako nadzorno tijelo  ne ovjeri obračunsku situaciju, smatra se da je porezna obveza nastala najkasnije istekom obračunskog razdoblja koje slijedi nakon razdoblja u kojem je ispostavljena obračunska situacija."

Iz citiranog možemo razumjeti kako se ovjera izvedenih radova, odnosno nastanak porezne obveze ne može u nedogled otezati, nego se ispostavljeni obračun mora ovjeriti najkasnije u slijedećem mjesecu poslije mjeseca u kojem je obračun sastavljen.

Još više bi nas razveselilo kad bi se u započetim poreznim nadzorima uzelo u obzir novo porezno rješenje koje je povoljnije za poreznog obveznika, što bi bilo u skladu sa čl. 9. st. 1. Općeg poreznog zakona – odredbe o postupanju u dobroj vjeri. Više o tome biti će sadržano u  članku o novom Pravilniku  u RRiF br. 1/10.


V.B.Ostale vijesti:

Nove potpore za očuvanje radnih mjesta za lipanj i dopunjeni kriteriji za pravo na potporu za svibanj
Petak, 29.05.2020.
Novi broj RRiF-a
Ponedjeljak, 25.05.2020.
Smije li poslodavac isplatiti radniku plaću manju od primljene potpore i što s razlikom?
Četvrtak, 14.05.2020.
Novi broj PiP-a
Utorak, 12.05.2020.
NOVO – Webinari u organizaciji RRIF-a!
Ponedjeljak, 04.05.2020.
Od 1. svibnja uveden je zastoj (moratorij) s provedbom ovrhe na plaći
Nedjelja, 03.05.2020.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Srijeda, 29.04.2020.
Proširena je primjena potpora u sustavu športa
Srijeda, 29.04.2020.
Uputa za poslodavce i radnike
Ponedjeljak, 27.04.2020.
Uputa za pomorce u vezi porezne prijave za 2020.
Ponedjeljak, 27.04.2020.
Novi broj RRiF-a
Ponedjeljak, 27.04.2020.
Mjere ograničavanja društvenog okupljanja, rada trgovina, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događa
Ponedjeljak, 27.04.2020.
Radno vrijeme i način rada trgovina
Ponedjeljak, 27.04.2020.
Obrazac OKFŠ za 2019. predaje se do 30.4.2020.
Ponedjeljak, 27.04.2020.
Zastoj ovrhe po računu na novčanim sredstvima
Petak, 24.04.2020.
Financijski izvještaji u proračunskom sustavu za prva tri mjeseca 2020. godine – novi rok
Petak, 24.04.2020.
Promjene u proračunskom sustavu uvedene zbog koronavirusa
Srijeda, 22.04.2020.
Potpora za očuvanje radnih mjesta u sustavu športa
Ponedjeljak, 20.04.2020.
Od 18. travnja odgoda (moratorij) ovrhe po računu na novčanim sredstvima
Nedjelja, 19.04.2020.
Očuvanje radnih mjesta u sportu
Subota, 18.04.2020.
Tko može tražiti povrat naknade od Fine za uslugu javne objave?
Petak, 17.04.2020.
[VIDEO] Donacije (darovanja) u slučaju potresa
Petak, 17.04.2020.
Za sada još nema odgode (moratorija) ovrhe po računu na novčanim sredstvima
Četvrtak, 16.04.2020.
[VIDEO] Odgoda plaćanja dospjele obveze PDV-a prema Pravilniku o OPZ-u
Srijeda, 15.04.2020.
[VIDEO] Novi rokovi za podnošenje prijava PD-a i GFI-a
Utorak, 14.04.2020.
Novi broj PiP-a
Subota, 11.04.2020.
Ograničenja u proračunskom sustavu zbog koronavirusa
Petak, 10.04.2020.
[VIDEO] Obračun plaće u okolnostima izazvanim korona virusom
Petak, 10.04.2020.
Produljeni su rokovi za predaju financijskih izvještaja te prijave poreza na dobitak
Četvrtak, 09.04.2020.
Utvrđivanje obveze PDV-a prema novim pravilima
Četvrtak, 09.04.2020.
Igra s rokovima i računovođama
Srijeda, 08.04.2020.
Ugostitelji više ne primjenjuju „vanjske“ kolektivne ugovore
Srijeda, 08.04.2020.
„COVID-19 zajam za obrtna sredstva“ namijenjen mikro, malim i srednjim poduzetnicima
Utorak, 07.04.2020.
Promijenjeni su kriteriji za dobivanje potpore od HZZ-a
Utorak, 07.04.2020.
[VIDEO] Osiguranici u izolaciji
Utorak, 07.04.2020.
Računovodstveni servisi mogu izdavati propusnice u ime svojih klijenata
Nedjelja, 05.04.2020.
Rok za dodjelu potpore od 3.250,00/4.000,00 kn ipak je 7. 4. 2020. do ponoći
Subota, 04.04.2020.
[VIDEO] Novosti kod izdavanja propusnica za radnike - ePropusnice
Petak, 03.04.2020.
[VIDEO] Rad stranaca u RH - pitanja koja se javljaju za vrijeme proglašene epidemije
Petak, 03.04.2020.
Novosti u izdavanju propusnica radnicima
Četvrtak, 02.04.2020.
Potpora koju poslodavac isplaćuje radnicima zbog otklanjanja štete potresa ne smatra se plaćom
Četvrtak, 02.04.2020.
[VIDEO] Članovi uprave smanjenje troška plaće
Utorak, 31.03.2020.
Pružatelji ugostiteljske djelatnosti u domaćinstvu ili na OPG-u djelomično su oslobođeni plaćanja turističke pristojbe
Ponedjeljak, 30.03.2020.
Obustava plaćanja spomeničke rente
Ponedjeljak, 30.03.2020.
Privremeno ukidanje obveze plaćanja članarine HGK i HOK
Petak, 27.03.2020.
[VIDEO] Potpore za očuvanje radnih mjesta - NOVOSTI
Petak, 27.03.2020.
Odgađa se plaćanje naknade za nezapošljavanje osoba s invaliditetom
Petak, 27.03.2020.
[VIDEO] Obveze poslodavca i radnika-COVID 19
Petak, 27.03.2020.
[VIDEO] Rad od kuće
Petak, 27.03.2020.
Obavijest trošarinskim obveznicima na duhanske prerađevine
Četvrtak, 26.03.2020.

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)