RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Graditeljstvo u novom pravilniku o PDV-u

Četvrtak, 17.12.2009.

Poslije 10 godina primjene službenih stajališta Ministarstva financija o nastanku porezne obveze u graditeljstvu sada su ušla u tekst novog Pravilnika.

Jedan  golemi problem koji se u djelatnosti graditeljstva pojavljivao deset godina je napokon riješen. Unošenjem formulacija iz službenih stajališta što ih je Ministarstvo financija – Porezna uprava izrazila u pismu – odgovoru  jednom graditeljskom poduzetniku o nastanku poslovnog događaja isporuke izvedenih radova i o trenutku nastanka porezne obveze, sad je to postalo dio odredbi novog Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 149/09.). To novo (staro) porezno rješenje stupa u primjenu od 1. siječnja 2010.

Mnogi poduzetnici iz ove djelatnosti, odnosno investitori dolazili su u probleme kad porezni nadzor nije priznavao stajalište svoje "kuće" nego su isticali i pozivali se na temeljna rješenja iz Zakona o porezu na dodanu vrijednost koja nisu opisala ovakav slučaj.  Radilo se o nepriznavanju trenutka nastanka porezne obveze kad nadzorni inženjer ovjeri obračunsku situaciju za stvarno izvedene i prihvaćene (preuzete) radove, nego su graditeljima utvrđivali nastanak porezne obveze s datumom izdavanja privremene ili okončane obračunske situacije. Tu su mnogi poduzetnici zbog nepoštivanja službenog stajališta padali u zakašnjenje što im je bilo sankcionirano zateznim kamatama i prekršajnom kaznom. Da bi apsurd bio veći, investitorima je i dalje bilo  moguće koristiti pretporez prema mjesecu (tromjesečju) u kojem je obavljena ovjera radova.

Radosni smo što su naše sugestije o potrebi da se to riješi Pravilnikom uzete u obzir i što će biti otklonjeni navedeni problemi.

Nove odredbe o trenutku  nastanka porezne obveze u graditeljstvu sadržane su u čl. 45. st. 3. Pravilnika o PDV-u i one glase:

"(3) U graditeljskoj djelatnosti porezna obveza  nastaje istekom obračunskog razdoblja u kojem je ovjerena situacija o stvarno izvedenim građevinskim radovima od strane nadzornog tijela. Ako nadzorno tijelo  ne ovjeri obračunsku situaciju, smatra se da je porezna obveza nastala najkasnije istekom obračunskog razdoblja koje slijedi nakon razdoblja u kojem je ispostavljena obračunska situacija."

Iz citiranog možemo razumjeti kako se ovjera izvedenih radova, odnosno nastanak porezne obveze ne može u nedogled otezati, nego se ispostavljeni obračun mora ovjeriti najkasnije u slijedećem mjesecu poslije mjeseca u kojem je obračun sastavljen.

Još više bi nas razveselilo kad bi se u započetim poreznim nadzorima uzelo u obzir novo porezno rješenje koje je povoljnije za poreznog obveznika, što bi bilo u skladu sa čl. 9. st. 1. Općeg poreznog zakona – odredbe o postupanju u dobroj vjeri. Više o tome biti će sadržano u  članku o novom Pravilniku  u RRiF br. 1/10.


V.B.Ostale vijesti:

Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Petak, 06.12.2019.
Konačni prijedlog IV. kruga porezne reforme
Četvrtak, 05.12.2019.
Predsjednički izbori – rokovi važni za birače
Utorak, 03.12.2019.
Prilog - Poslovanje neprofitnih organizacija
Utorak, 03.12.2019.
Novi broj RRiF-a
Ponedjeljak, 25.11.2019.
Novi zakon o blagdanima, spomendanima i neradnim danima
Ponedjeljak, 18.11.2019.
Novi broj PiP-a
Četvrtak, 14.11.2019.
Minimalna plaća za 2020. godinu
Četvrtak, 07.11.2019.
Promjene u zapošljavanje stranaca
Srijeda, 06.11.2019.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Utorak, 29.10.2019.
Novi broj RRiF-a
Petak, 25.10.2019.
Dnevna svjetla na automobilima i zimska oprema ne idu od istoga dana
Četvrtak, 24.10.2019.
Usklađenje velikog broja zakona s novim Zakonom o sustavu državne uprave
Ponedjeljak, 21.10.2019.
Novi broj PiP-a
Ponedjeljak, 14.10.2019.
Plaće u zdravstvu za rujan 2019. godine
Petak, 04.10.2019.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Petak, 27.09.2019.
Novi broj RRiF-a
Srijeda, 25.09.2019.
Obrazac putnog naloga
Petak, 20.09.2019.
Provedba ovrhe na novim naknadama od 1. rujna 2019. godine
Utorak, 17.09.2019.
Novi broj PiP-a
Petak, 13.09.2019.
Pregled najavljenih promjena u oporezivanju od 1. siječnja 2020.
Srijeda, 11.09.2019.
Nova osnovica za obračun plaće u javnom sektoru
Utorak, 03.09.2019.
Odabir revizora za neprofitne organizacije
Ponedjeljak, 02.09.2019.
Novi neoporezivi primitci radnika
Četvrtak, 29.08.2019.
Novi broj RRiF-a
Ponedjeljak, 26.08.2019.
Predložene izmjene u oporezivanju plaća i neoporezivih primitaka radnika
Srijeda, 31.07.2019.
Novi broj RRiF-a
Četvrtak, 25.07.2019.
Primjena stope PDV-a na sjemenje
Srijeda, 17.07.2019.
Novi broj PiP-a
Ponedjeljak, 15.07.2019.
Boravak i rad državljana EGP-a u RH
Četvrtak, 11.07.2019.
Besplatna aplikacija za eRačune za male dobavljače
Četvrtak, 11.07.2019.
„Neprofitna“ okružnica za sastavljanje polugodišnjih financijskih izvještaja
Utorak, 09.07.2019.
Osnivanje trgovačkih društava na daljinu
Ponedjeljak, 08.07.2019.
Stopa zateznih kamata od 1. srpnja 2019.
Četvrtak, 04.07.2019.
Uputa za sastavljanje proračunskih financijskih izvještaja za prvih šest mjeseci 2019. godine
Četvrtak, 04.07.2019.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Ponedjeljak, 01.07.2019.
eRačun
Ponedjeljak, 01.07.2019.
Novi broj RRiF-a
Srijeda, 26.06.2019.
E-računi – besplatni video seminar
Petak, 14.06.2019.
Novi broj PiP-a
Četvrtak, 13.06.2019.
Oznake na bočnim stranama vozila u javnom cestovnom prijevozu i cestovnom prijevozu za vlastite potrebe
Petak, 07.06.2019.
Popunjavanje naloga za plaćanje - SEPA
Petak, 31.05.2019.
Novi broj RRiF-a
Ponedjeljak, 27.05.2019.
Novi Zakon o članarinama u turističkim zajednicama
Petak, 24.05.2019.
Novi broj PiP-a
Ponedjeljak, 13.05.2019.
Proširena je primjena Kolektivnog ugovora ugostiteljstva
Ponedjeljak, 13.05.2019.
Novi broj RRiF-a
Četvrtak, 25.04.2019.
Izmijenjen je Zakon o trgovačkim društvima
Utorak, 23.04.2019.
Podnošenje zahtjeva za izdavanje dozvole za boravak i rad
Ponedjeljak, 15.04.2019.
Prijava konsolidacije financijskih izvješća
Četvrtak, 11.04.2019.

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)