RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Zakup poslovnog prostora

pip - 5.2019, str. 70  

Raskid ugovora

pip - 4.2019, str. 71  

Obnova (novacija)

pip - 1.2019, str. 73  

Zakon o suzbijanju diskriminacije

pip - 11.2018, str. 43  

Uređenje međe

pip - 11.2018, str. 53  

Konvalidacija formalnih ugovora

pip - 3.2018, str. 119  

Općenito o raskidu ugovora

pip - 2.2018, str. 64  

Pravo građenja

pip - 1.2018, str. 56  

Ugovor o zakupu nekretnine

pip - 1.2018, str. 63  

Zaštita izuma patentom (II. dio)

pip - 1.2018, str. 113  

Međuvlasnički ugovor

pip - 12.2017, str. 88  
Pretplatnik
Obračun putnih troškova i ostalih nadoknada (1)