RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Godišnji obračun poreza na dohodak od nesamostalnog rada za 2010.

Broj: 410-01/10-01/2199 od 24.11.2010.

Zbog učestalih upita, na temelju odredbi članka 6. točke 7. 117. Zakona o poreznoj upravi (Nar. nov., br. 67/01., 94/01., 177/04. i 126/10.), radi jedinstvenog postupanja u primjeni odredbi Zakona o porezu na dohodak (Nar. nov. br. 177/04., 73/08. i 80/10.; u daljnjem tekstu: Zakon) i odredbi Pravilnika o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 95/05., 96/06., 68/07., 146/08., 2/09., 9/09., 146/09. i 123/10., dalje: Pravilnik) u svezi s obvezom utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak od nesamostalnog rada dajemo sljedeću uputu:

Prema članku 38. stavku 3 Zakona godišnji obračun obvezan je izvršiti i poslodavac i isplatitelj primitaka ako je radnik i druga fizička osoba koja ostvaruje primitke iz članka 14. stavka 1. i 3. Zakona u tijeku poreznog razdoblja koristila pravo na rodiljni, roditeljski ili posvojiteljski dopust, bolovanje iznad 42 dana ili drugi dopust za koji se prema posebnim propisima isplaćuje naknada plaće na teret sredstava obveznih osiguranja, osim ako je to pravo koristila svih 12 mjeseci poreznog razdoblja, odnosno u svim ostalim slučajevima kada je porezno opterećenje u poreznom razdoblju bilo različito te bi na temelju godišnjeg obračuna radnik i druga fizička osoba ostvarila razliku za povrat preplaćenog poreza ili za uplatu manje uplaćenog poreza zbog ravnomjernoga godišnjeg oporezivanja, odnosno izravnanja porezne osnovice.

Iznimno, ako bi se na temelju godišnjeg obračuna za 2010 ostvarila razlika poreza za uplatu isključivo zbog promjene poreznih stopa, odnosno primjene prosječnih poreznih stopa iz članka 33. stavka 4. Zakona o Izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 80/10.), poslodavac nije obvezan izvršiti godišnji obračun poreza na dohodak od nesamostalnog rada.

Mišljenje dao: Porezna uprava
Izdanje: Pravo i poreziPovratak na mišljenja...


Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)