RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

GODIŠNJI POPIS IMOVINE I OBVEZA

Zagreb, 6. prosinca 2019., seminar "Godišnji popis imovine i obveza za 2019. godinu"


Mjesto Vrijeme održavanja
ZAGREB, RRiF Visoka škola za financijski menadžment, Martićeva 296. prosinca 2019. (petak)

Krajem svake godine obavljaju se pripreme za provedbu inventure kao zakonske obveze, a koju treba provesti najkasnije do 31. prosinca 2019. godine. Cilj je ovog seminara obrazložiti tijek provedbe inventure, definirati računovodstveno i porezno motrište manjkova i viškova pojedine imovine (trgovačke robe, gotovih proizvoda, sirovina, materijala, dugotrajne imovine) te popisati obveze društva.                                                                                                              

Program seminara:

 1. Propisana određenja o popisu i primjena u praksi
 2. Donošenje odluke o popisu imovine i obveza
 3. Popis imovine prema pojavnim oblicima imovine (dugotrajna materijalna i nematerijalna
  imovina, financijska imovina, potraživanja, novca, zaliha robe, inventara, materijala i dr.)
  i načini popisa
 4. Popis dugoročnih i kratkoročnih obveza
 5. Izrada izvješća o obavljenom popisu imovine i obveza te donošenje odluke o knjiženju
  popisnih razlika
 6. Primjena odluka HGK-a i HOK-a kod popisnih manjkova
 7. Primjena internih akata o dopuštenoj visini manjka
 8. Računovodstveno i porezno motrište viškova imovine utvrđenih popisom
 9. Računovodstveno i porezno motrište manjkova imovine utvrđenih popisom:
  • manjkovi na teret zaposlenika i drugih odgovornih osoba
  • manjkovi na teret društva
 10. Utjecaj popisnih razlika na osnovicu poreza na dobitak
 11. Postupanje s imovinom neodgovarajuće kvalitete i načini njezina zbrinjavanja
 12. Odgovori na pitanja

Predavači na seminaru su RRiF-ovi savjetnici: dr.sc. Tamara Cirkveni-Filipović, dr.sc. Šime Guzić i Jasna Vuk, dipl.oec.

 

Vrijeme održavanja: od 9:30 do 14:30 sati.

Seminar se planira za točno određeni broj polaznika, stoga molimo vašu prijavu.

Cijena seminara je 875,00 kn (700,00 kn + PDV 175,00 kn), a uključuje pisani materijal (prezentacije predavača), radni pribor, obrok i napitak.

Naknada za drugoga i svakoga sljedećeg sudionika iz istog društva (obrta, ustanove...) je 750,00 kn (600,00 kn + PDV 150,00 kn).

Plaćanje naknade za seminar isključivo je po primljenoj našoj ponudi koju ćemo poslati svim prijavljenima po popunjenju skupine.

U slučaju nedovoljnog broja prijava, zadržavamo pravo odgode ili otkazivanja seminara.

Sve ostale obavijesti možete dobiti na našoj adresi: RRiF plus d.o.o., Vlaška 68, 10 000 Zagreb, tel.: 01/4699-760, e-pošta: rrif@rrif.hr.
e-pošta: rrif@rrif.hr

PRIJAVNICA
za sudjelovanje na seminaru

faks 01/4699-766

Zagreb, 6. prosinca 2019., seminar "Godišnji popis imovine i obveza za 2019. godinu"


Naziv tvrtke, ustanove, obrta:

Ulica i broj

Pošt. broj i mjesto
e-pošta

OIB
Telefon

Faks
Ime i prezime polaznika

1.

2.
3.

4.
Napomena:


Želim primati novosti i obavijesti od RRiF-a

Sigurnosna provjera:
Upišite slovo koje nedostaje. (Naziv rijeke ili planine)
MEDVEDNCAPretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima (1)