RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

GODIŠNJA FINANCIJSKA IZVJEŠĆA ZA PODUZETNIKE I POREZNE NOVOSTI

Od 15. do 31. siječnja 2020. u sedam gradova seminar "Godišnja financijska i porezna izvješća za 2019. te porezne novosti u 2020. godini"


Mjesto Vrijeme održavanja
OSIJEK, Hotel Osijek, Šamačka 415. siječnja 2020. (srijeda)
VARAŽDIN, Hotel Turist, Al. kralja Zvonimira 116. siječnja 2020. (četvrtak)
ZAGREB, Hotel Westin, Kristalna dvorana, Kršnjavoga 1*17. siječnja 2020. (petak)
OPATIJA, Hotel Ambasador, Feliksa Peršića 521. siječnja 2020. (utorak)
POREČ, Hotel Diamant, Brulo bb22. siječnja 2020. (srijeda)
ZADAR, Hotel Kolovare, B. Peričića 1423. siječnja 2020. (četvrtak)
SPLIT, Hotel Park, Hatzeov perivoj 324. siječnja 2020. (petak)
ZAGREB, Hotel Westin, Kristalna dvorana, Kršnjavoga 1*31. siječnja 2020. (petak)

*Seminar će se u Zagrebu održati u dvama terminima. Sudionici mogu odabrati datum održavanja koji im više odgovara i prijaviti se.

Izrada završnih financijskih izvještaja i godišnje prijave poreza na dobitak (PD) jedan je u nizu najvažnijih poslova računovođa. Za istinito izvješćivanje i točan obračun poreznih davanja pretpostavka je poznavanje svih zahtjeva koji proizlaze iz zakonskih i podzakonskih propisa, kako računovodstvenih (Standarda) tako i poreznih. Na seminaru će se izlagati bitna određenja koja moramo imati na umu kod izrade financijskih izvještaja i prijave poreza na dobitak. Kvalitetna priprema i prepoznavanje vlastite situacije u okviru zadanih određenja uvjet je za ispunjenje navedenih ciljeva.

Uvodni dio seminara obuhvatit će pregled novosti koje proizlaze iz najnovijih izmjena i dopuna poreznih propisa koji će stupili na snagu 1. siječnja 2020. godine.

Program seminara:

1. Novosti u oporezivanju dohotka u 2020. godini

 • novi osobni odbitci pri obračunu plaća u 2020. godini
 • porezne olakšice za mlade zaposlenike, premije dopunskoga zdravstvenog osiguranje i premije
  dodatnoga zdravstvenog osiguranja
 • nova minimalna plaća
 • neoporezivi primitci u 2020. godini – primjena
 • nove osnovice za obračun doprinosa u 2020. godini
 • korištenje osobnog odbitka pri obračunu posljednje plaće
 • ostale aktualnosti iz Pravilnika o porezu na dohodak

2. Novosti u oporezivanju PDV-om u 2020. godini

 • primjena snižene stope PDV-a  na ugostiteljske usluge
 • zdravstvene usluge kada ih obavljaju trgovačka društva  (ispravci pretporeza, tko i kada)
 •  izravna primjena Provedbene Uredbe VijećaEU2018/1912 – uvjeti za oslobođenje pri
   isporuci dobara unutar EU-a – dva neproturječna dokaza o otpremidobara koja su izdale dvije
  različite strane – NOVO
 • podatak o PDV-ID broju kupca kao materijalni dokaz za primjenu oslobođenja
 • pojednostavljenja u trgovini među državama članicama –premještanje dobara i usluga i
  isporuke u nizu
 • ostale novosti iz Zakona i Pravilnika o PDV-u

3. Novosti u  Zakonu o porezu na dobit za 2020. godinu

4. Rokovi, obrasci i obvezna davanja u vezi s godišnjim obračunom za 2019. godinu

5. Sastavljanje Računa dobitka i gubitka, Bilance  i Bilješki za 2019. godinu

- bitne napomene za pojedine prihode i rashode, imovinu, obveze i kapital

6. Izrada godišnje prijave poreza na dobitak (Obrazac PD) za 2019. godinu

- obračun nepriznatih troškova (reprezentacija, vrijednosna usklađenja zaliha, troškovi
  osobnih automobila itd.)
- porezni položaj primjene MSFI-ja 16 – Najmovi
- vrijednosna usklađenja i otpis potraživanja
- porezne olakšice i oslobođenja
- utvrđivanje porezne obveze za 2019. godinu i prijenos poreznih gubitaka
- izračun predujmova za 2020. godinu

7. Izrada izvještaja PD-DOP,  PD-IPO i PD-KID

8. PDV u primjeni:  ispravci pretporeza pri ulasku i izlasku iz sustava PDV-a i ostala aktualna pitanja

9. Tko treba predati Obrazac DOH za 2019. godinu te obrasce ZPP DOH i INO-DOH te
     obračun doprinosa za samostalne djelatnosti u Obrascu DOH

10. Odgovori na pitanja

 

Početak seminara je u 9:30 sati.

Predavači su RRIF-ovi savjetnici.

Naknada za seminar je 650,00 kn (520,00 kn + PDV 130,00 kn) po polazniku, a uključuje pisani materijal (prezentacije predavača), radni pribor i napitak.

Naknada za drugoga i svakoga sljedećeg polaznika iz istog društva, obrta ili ustanove je 500,00 kn (400,00 kn + PDV 100,00 kn).

Naknada za seminar uplaćuje se unaprijed na račun RRIF plus d.o.o. Zagreb, broj HR2624020061100033007, uz poziv na vaš OIB-3349 (model plaćanja: 00) ili gotovinom pri ulazu.

Ponude za seminar nećemo slati, a ako Vam je potrebna ponuda ili ćete platiti gotovinom, napomenite to u prijavi. Potvrdu o plaćanju molimo donijeti na seminar.

Rok za prijavu je najkasnije 3 dana prije održavanja seminara, kako bismo što kvalitetnije pripremili seminar.

Prijavu možete poslati i on-line putem naše stranice www.rrif.hr klikom na obavijest o ovom seminaru.

Sve ostale obavijesti možete dobiti na našoj adresi: RRiF plus d.o.o. Vlaška 68, 10 000 Zagreb, tel.: 01/4699-760, faks: 01/4699-766, e-pošta: rrif@rrif.hr
e-pošta: rrif@rrif.hr

PRIJAVNICA
za sudjelovanje na seminaru

faks 01/4699-766

Od 15. do 31. siječnja 2020. u sedam gradova seminar "Godišnja financijska i porezna izvješća za 2019. te porezne novosti u 2020. godini"
Naziv tvrtke, ustanove, obrta:

Ulica i broj

Pošt. broj i mjesto
e-pošta

OIB
Telefon

Faks
Ime i prezime polaznika

1.

2.
3.

4.
Napomena:


Želim primati novosti i obavijesti od RRiF-a

Sigurnosna provjera:
Upišite slovo koje nedostaje. (Naziv rijeke ili planine)
RISNJKPretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima (1)