RRiF-ova trgovina

Više o RRiF-ovim e-izdanjima (kako ih kupiti, preuzeti i čitati) možete vidjeti ovdje.

Financijsko restrukturiranje i sanacija poduzeća

Osnovni podaci o knjizi

     
Biblioteka:   Poslovne financije
Izdavač:   RRiF-plus d.o.o. za nakladništvo i poslovne usluge
Izdanje:   Zagreb, 2010.
Autor:   Prof. dr. sc. Ivan MARKOVIĆ
Broj stranica:   212
     

 

Pogledajte sadržaj i uvodnik knjige

Sadržaj i uvodnik knjige

  
 

O knjizi

U svom životnom vijeku poduzeća prolaze kroz faze uspona i padova, dobrog i lošeg poslovanja , prosperiteta i kriza. U vrijeme financijske krize  poduzeća u pravilu ostvaruju negativan financijski rezultat (gubitak), negativne stope rentabilnosti, prezadužena su i insolventna te ne mogu plaćati dospjele obveze, itd.  Zbog toga mnoga poduzeća  propadaju. Financijsku krizu uzrokuju brojni unutarnji i vanjski uzročnici. Unutarnje uzroke krize poduzeća mogu odgovarajućim mjerama eliminirati, dok vanjske ne mogu.U najnovijoj knjizi prof. Marković  razmatra teoriju i praksu restrukturiranja i sanacije poduzeća. Upućuje na uzroke financijske krize poduzeća koja se reflektira kroz bilancu, račun dobitka i gubitka i račun novčanih tijekova, te se iznose metode njihova dijagnosticiranja.Posebice su razrađene mjere i financijski učinci restrukturiranja i sanacija pomoću spajanja, pripajanja i podjele poduzeća, prodaja poduzeća, itd. koje se često primjenjuju u svijetu. Na kraju je dana metodologija izrade i sadržaj Programa restrukturiranja  i sanacije poduzeća.


 


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)
RRiFov letak