RRiF-ova trgovina

Više o RRiF-ovim e-izdanjima (kako ih kupiti, preuzeti i čitati) možete vidjeti ovdje.

Financijski menadžment

Osnovni podaci o knjizi

     
Izdavač:   RRiF-plus d.o.o. za nakladništvo i poslovne usluge
Izdanje:   IX. izdanje, 2015.
Autori:   Prof. dr. sc. Ljiljana VIDUČIĆ
Doc. dr. sc. Sandra PEPUR
Dr. sc. ŠIMIĆ ŠARIĆ Marija
Broj stranica:   616
Jezik:   hrvatski
     

 

Predgovor

Pred Vama je deveto izdanje knjige Financijski menadžment. Knjiga se koristi kao udžbenik na prediplomskim, diplomskim i poslijediplomskim studijima Ekonomskog fakulteta u Splitu, te poslijediplomskim studijima Ekonomskog fakulteta u Zagrebu. Koristi se i na Odjelu za ekonomiju u Puli Sveučilišta u Rijeci, te na Veleučilištu Vern u Zagrebu. Knjiga Financijski menadžment je naišla na dobar prijem u znanstvenoj i stručnoj javnosti, među praktičarima i studentima. Te pohvale i priznanja bile su poticaj da ovo izdanje dođe u Vaše ruke.  


Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)
RRiFov letak