RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Eskontna stopa Hrvatske narodne banke

Četvrtak, 29.10.2015.

U stručnim krugovima je visina eskontne stope bila prijeporom s obzirom na to u čiju korist je kao takva bila određena. I sada se odjednom u Nar. nov . br. 115. od 23. listopada 2015. objavljuje Odluka o kamatnim stopama, diskontnoj (eskontnoj) stopi i naknadama Hrvatske narodne banke (dalje: Odluka o kamatnim stopama) gdje je u t. VI. objavljena eskontna stopa Hrvatske narodne banke (daje: HNB) od 3% godišnje.

Ta eskontna stopa HNB-a primjenjuje se od 31. listopada 2015.

U primjeni te Odluke o kamatnim stopama pojavljuje se nekoliko praktičnih problema:

  • 1. Zašto nije stavljena izvan snage objava  o eskontnoj stopi HNB-a u Narodnim novinama br. 73. od 1. srpnja 2015, a stavlja se izvan snage Odluka o diskontnoj (eskontnoj) stopi Hrvatske narodne banke objavljena u Nar. nov. br. 66. od 16. lipnja 2011.
  • 2. Ako je objava eskontne stope HNB-a u navedenim Nar. nov. objavljena na temelju čl. 29. st. 8. Zakona o obveznim odnosima koji je promijenjen s primjenom od 1. kolovoza,  je li ta objava još uvijek na snazi i može li se primjenjivati nakon stupanja na snagu Odluke o kamatnim stopama.
  • 3. Za obračun poreza na dobitak prema čl. 14 Zakona o porezu na dobit (Nar. nov, br. 177/04. do 143/14.) odnosno čl. 37. Pravilnika o porezu na dobit, otvorena je dvojba koju odluku treba primijeniti i na koji način.

Evo naših promišljanja o mogućim rješenjima:

1. Odluka o kamatnim stopama, diskontnoj (eskontnoj) stopi i naknadama Hrvatske narodne banke donesena je temeljem Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci i to je njezina izvorna odluka. Prema Zakonu o obveznim odnosima (čl. 29. st. 8.), HNB je objavljivala samo informaciju o tome kolika je eskontna stopa prema njezinoj izvornoj odluci, ali nikako nije mogla temeljem Zakona o obveznim odnosima  objaviti neku drugu eskontnu stopu, a ako želi objaviti novu eskontnu stopu poziva se na Zakon o HNB-u kako to sada i čini. Dakle, informacija o visini eskontne stope koja je objavljena prema Zakonu o obveznim odnosima vrijedi dok vrijedi i sama ta odredba Zakona o obveznim odnosima. Drugim riječima ta informacija nakon stupanja na snagu nove Odluke o kamatnim stopama HNB-a više ne vrijedi jer je istina da je eskontna stopa HNB-a od 31. listopada 3% godišnje i nema druge eskontne stope.

2. Za obračun kamata između povezanih osoba od 31. listopada 2015. može se koristiti kamatna stopa od 3% za potrebe utvrđivanja porezne osnovice, a na temelju čl. 14. Zakona o porezu na dobit:

- za obračun kamata na dane pozajmice nerezidentima - povezanim osobama (čl. 14. st. 1. Zakona o porezu na dobit)

- za obračun rashoda za kamate na primljene pozajmice od nerezidenata – povezanih osoba (čl. 14. st. 2. Zakona o porezu na dobit)

- za obračun kamata između povezanih osoba rezidenata kada je jedna od tih osoba u povoljnijem poreznom položaju (čl. 14. st. 4. Zakona o porezu na dobit). Povoljniji porezni položaj razumije prijenos poreznog gubitka ili posluje na potpomognutim područjima ili koristi povlastice ulaganja.

Prema tome:

- ako je dana pozajmica nerezidentu (povezanoj osobi) bez kamata u PD obrazac dodaje se 3% godišnje (ta razdoblje od 31. listopada), ako je ugovorena i obračunana kamata 3% godišnje porezno je prihvatljivo i ne povećava se porezna osnovica (za razdoblje od 31. listopada).

- ako je plaćena kamata nerezidentu do 3% godišnje (za razdoblje od 31. listopada) ne treba povećavati poreznu osnovicu, a ako je plaćeno više razlika kamata iznad 3% dodaje se kao povećanje u PD obrazac,

- ako je kamata između povezanih osoba koje nemaju jednaki porezni položaj obračunana do 3% (za razdoblje od 31. listopada) prihvatljivo je za poreznu osnovicu.


Š.G.Ostale vijesti:

Minimalna plaća za 2020. godinu
Četvrtak, 07.11.2019.
Promjene u zapošljavanje stranaca
Srijeda, 06.11.2019.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Utorak, 29.10.2019.
Novi broj RRiF-a
Petak, 25.10.2019.
Dnevna svjetla na automobilima i zimska oprema ne idu od istoga dana
Četvrtak, 24.10.2019.
Usklađenje velikog broja zakona s novim Zakonom o sustavu državne uprave
Ponedjeljak, 21.10.2019.
Novi broj PiP-a
Ponedjeljak, 14.10.2019.
Plaće u zdravstvu za rujan 2019. godine
Petak, 04.10.2019.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Petak, 27.09.2019.
Novi broj RRiF-a
Srijeda, 25.09.2019.
Obrazac putnog naloga
Petak, 20.09.2019.
Provedba ovrhe na novim naknadama od 1. rujna 2019. godine
Utorak, 17.09.2019.
Novi broj PiP-a
Petak, 13.09.2019.
Pregled najavljenih promjena u oporezivanju od 1. siječnja 2020.
Srijeda, 11.09.2019.
Nova osnovica za obračun plaće u javnom sektoru
Utorak, 03.09.2019.
Odabir revizora za neprofitne organizacije
Ponedjeljak, 02.09.2019.
Novi neoporezivi primitci radnika
Četvrtak, 29.08.2019.
Novi broj RRiF-a
Ponedjeljak, 26.08.2019.
Predložene izmjene u oporezivanju plaća i neoporezivih primitaka radnika
Srijeda, 31.07.2019.
Novi broj RRiF-a
Četvrtak, 25.07.2019.
Primjena stope PDV-a na sjemenje
Srijeda, 17.07.2019.
Novi broj PiP-a
Ponedjeljak, 15.07.2019.
Boravak i rad državljana EGP-a u RH
Četvrtak, 11.07.2019.
Besplatna aplikacija za eRačune za male dobavljače
Četvrtak, 11.07.2019.
„Neprofitna“ okružnica za sastavljanje polugodišnjih financijskih izvještaja
Utorak, 09.07.2019.
Osnivanje trgovačkih društava na daljinu
Ponedjeljak, 08.07.2019.
Stopa zateznih kamata od 1. srpnja 2019.
Četvrtak, 04.07.2019.
Uputa za sastavljanje proračunskih financijskih izvještaja za prvih šest mjeseci 2019. godine
Četvrtak, 04.07.2019.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Ponedjeljak, 01.07.2019.
eRačun
Ponedjeljak, 01.07.2019.
Novi broj RRiF-a
Srijeda, 26.06.2019.
E-računi – besplatni video seminar
Petak, 14.06.2019.
Novi broj PiP-a
Četvrtak, 13.06.2019.
Oznake na bočnim stranama vozila u javnom cestovnom prijevozu i cestovnom prijevozu za vlastite potrebe
Petak, 07.06.2019.
Popunjavanje naloga za plaćanje - SEPA
Petak, 31.05.2019.
Novi broj RRiF-a
Ponedjeljak, 27.05.2019.
Novi Zakon o članarinama u turističkim zajednicama
Petak, 24.05.2019.
Novi broj PiP-a
Ponedjeljak, 13.05.2019.
Proširena je primjena Kolektivnog ugovora ugostiteljstva
Ponedjeljak, 13.05.2019.
Novi broj RRiF-a
Četvrtak, 25.04.2019.
Izmijenjen je Zakon o trgovačkim društvima
Utorak, 23.04.2019.
Podnošenje zahtjeva za izdavanje dozvole za boravak i rad
Ponedjeljak, 15.04.2019.
Prijava konsolidacije financijskih izvješća
Četvrtak, 11.04.2019.
Novi broj PiP-a
Srijeda, 10.04.2019.
Primjena stope PDV-a na sjemenje
Utorak, 09.04.2019.
Uputa za sastavljanje proračunskih financijskih izvještaja za prva tri mjeseca 2019. godine
Utorak, 09.04.2019.
Bolovanje za dijete iznad 3 godine života
Utorak, 02.04.2019.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Utorak, 02.04.2019.
Promijenjen je Kolektivni ugovor ugostiteljstva
Četvrtak, 28.03.2019.
Novi broj RRiF-a
Utorak, 26.03.2019.

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)