RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Eskontna stopa Hrvatske narodne banke

Četvrtak, 29.10.2015.

U stručnim krugovima je visina eskontne stope bila prijeporom s obzirom na to u čiju korist je kao takva bila određena. I sada se odjednom u Nar. nov . br. 115. od 23. listopada 2015. objavljuje Odluka o kamatnim stopama, diskontnoj (eskontnoj) stopi i naknadama Hrvatske narodne banke (dalje: Odluka o kamatnim stopama) gdje je u t. VI. objavljena eskontna stopa Hrvatske narodne banke (daje: HNB) od 3% godišnje.

Ta eskontna stopa HNB-a primjenjuje se od 31. listopada 2015.

U primjeni te Odluke o kamatnim stopama pojavljuje se nekoliko praktičnih problema:

  • 1. Zašto nije stavljena izvan snage objava  o eskontnoj stopi HNB-a u Narodnim novinama br. 73. od 1. srpnja 2015, a stavlja se izvan snage Odluka o diskontnoj (eskontnoj) stopi Hrvatske narodne banke objavljena u Nar. nov. br. 66. od 16. lipnja 2011.
  • 2. Ako je objava eskontne stope HNB-a u navedenim Nar. nov. objavljena na temelju čl. 29. st. 8. Zakona o obveznim odnosima koji je promijenjen s primjenom od 1. kolovoza,  je li ta objava još uvijek na snazi i može li se primjenjivati nakon stupanja na snagu Odluke o kamatnim stopama.
  • 3. Za obračun poreza na dobitak prema čl. 14 Zakona o porezu na dobit (Nar. nov, br. 177/04. do 143/14.) odnosno čl. 37. Pravilnika o porezu na dobit, otvorena je dvojba koju odluku treba primijeniti i na koji način.

Evo naših promišljanja o mogućim rješenjima:

1. Odluka o kamatnim stopama, diskontnoj (eskontnoj) stopi i naknadama Hrvatske narodne banke donesena je temeljem Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci i to je njezina izvorna odluka. Prema Zakonu o obveznim odnosima (čl. 29. st. 8.), HNB je objavljivala samo informaciju o tome kolika je eskontna stopa prema njezinoj izvornoj odluci, ali nikako nije mogla temeljem Zakona o obveznim odnosima  objaviti neku drugu eskontnu stopu, a ako želi objaviti novu eskontnu stopu poziva se na Zakon o HNB-u kako to sada i čini. Dakle, informacija o visini eskontne stope koja je objavljena prema Zakonu o obveznim odnosima vrijedi dok vrijedi i sama ta odredba Zakona o obveznim odnosima. Drugim riječima ta informacija nakon stupanja na snagu nove Odluke o kamatnim stopama HNB-a više ne vrijedi jer je istina da je eskontna stopa HNB-a od 31. listopada 3% godišnje i nema druge eskontne stope.

2. Za obračun kamata između povezanih osoba od 31. listopada 2015. može se koristiti kamatna stopa od 3% za potrebe utvrđivanja porezne osnovice, a na temelju čl. 14. Zakona o porezu na dobit:

- za obračun kamata na dane pozajmice nerezidentima - povezanim osobama (čl. 14. st. 1. Zakona o porezu na dobit)

- za obračun rashoda za kamate na primljene pozajmice od nerezidenata – povezanih osoba (čl. 14. st. 2. Zakona o porezu na dobit)

- za obračun kamata između povezanih osoba rezidenata kada je jedna od tih osoba u povoljnijem poreznom položaju (čl. 14. st. 4. Zakona o porezu na dobit). Povoljniji porezni položaj razumije prijenos poreznog gubitka ili posluje na potpomognutim područjima ili koristi povlastice ulaganja.

Prema tome:

- ako je dana pozajmica nerezidentu (povezanoj osobi) bez kamata u PD obrazac dodaje se 3% godišnje (ta razdoblje od 31. listopada), ako je ugovorena i obračunana kamata 3% godišnje porezno je prihvatljivo i ne povećava se porezna osnovica (za razdoblje od 31. listopada).

- ako je plaćena kamata nerezidentu do 3% godišnje (za razdoblje od 31. listopada) ne treba povećavati poreznu osnovicu, a ako je plaćeno više razlika kamata iznad 3% dodaje se kao povećanje u PD obrazac,

- ako je kamata između povezanih osoba koje nemaju jednaki porezni položaj obračunana do 3% (za razdoblje od 31. listopada) prihvatljivo je za poreznu osnovicu.


Š.G.Ostale vijesti:

Nove potpore za očuvanje radnih mjesta za lipanj i dopunjeni kriteriji za pravo na potporu za svibanj
Petak, 29.05.2020.
Novi broj RRiF-a
Ponedjeljak, 25.05.2020.
Smije li poslodavac isplatiti radniku plaću manju od primljene potpore i što s razlikom?
Četvrtak, 14.05.2020.
Novi broj PiP-a
Utorak, 12.05.2020.
NOVO – Webinari u organizaciji RRIF-a!
Ponedjeljak, 04.05.2020.
Od 1. svibnja uveden je zastoj (moratorij) s provedbom ovrhe na plaći
Nedjelja, 03.05.2020.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Srijeda, 29.04.2020.
Proširena je primjena potpora u sustavu športa
Srijeda, 29.04.2020.
Uputa za poslodavce i radnike
Ponedjeljak, 27.04.2020.
Uputa za pomorce u vezi porezne prijave za 2020.
Ponedjeljak, 27.04.2020.
Novi broj RRiF-a
Ponedjeljak, 27.04.2020.
Mjere ograničavanja društvenog okupljanja, rada trgovina, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događa
Ponedjeljak, 27.04.2020.
Radno vrijeme i način rada trgovina
Ponedjeljak, 27.04.2020.
Obrazac OKFŠ za 2019. predaje se do 30.4.2020.
Ponedjeljak, 27.04.2020.
Zastoj ovrhe po računu na novčanim sredstvima
Petak, 24.04.2020.
Financijski izvještaji u proračunskom sustavu za prva tri mjeseca 2020. godine – novi rok
Petak, 24.04.2020.
Promjene u proračunskom sustavu uvedene zbog koronavirusa
Srijeda, 22.04.2020.
Potpora za očuvanje radnih mjesta u sustavu športa
Ponedjeljak, 20.04.2020.
Od 18. travnja odgoda (moratorij) ovrhe po računu na novčanim sredstvima
Nedjelja, 19.04.2020.
Očuvanje radnih mjesta u sportu
Subota, 18.04.2020.
Tko može tražiti povrat naknade od Fine za uslugu javne objave?
Petak, 17.04.2020.
[VIDEO] Donacije (darovanja) u slučaju potresa
Petak, 17.04.2020.
Za sada još nema odgode (moratorija) ovrhe po računu na novčanim sredstvima
Četvrtak, 16.04.2020.
[VIDEO] Odgoda plaćanja dospjele obveze PDV-a prema Pravilniku o OPZ-u
Srijeda, 15.04.2020.
[VIDEO] Novi rokovi za podnošenje prijava PD-a i GFI-a
Utorak, 14.04.2020.
Novi broj PiP-a
Subota, 11.04.2020.
Ograničenja u proračunskom sustavu zbog koronavirusa
Petak, 10.04.2020.
[VIDEO] Obračun plaće u okolnostima izazvanim korona virusom
Petak, 10.04.2020.
Produljeni su rokovi za predaju financijskih izvještaja te prijave poreza na dobitak
Četvrtak, 09.04.2020.
Utvrđivanje obveze PDV-a prema novim pravilima
Četvrtak, 09.04.2020.
Igra s rokovima i računovođama
Srijeda, 08.04.2020.
Ugostitelji više ne primjenjuju „vanjske“ kolektivne ugovore
Srijeda, 08.04.2020.
„COVID-19 zajam za obrtna sredstva“ namijenjen mikro, malim i srednjim poduzetnicima
Utorak, 07.04.2020.
Promijenjeni su kriteriji za dobivanje potpore od HZZ-a
Utorak, 07.04.2020.
[VIDEO] Osiguranici u izolaciji
Utorak, 07.04.2020.
Računovodstveni servisi mogu izdavati propusnice u ime svojih klijenata
Nedjelja, 05.04.2020.
Rok za dodjelu potpore od 3.250,00/4.000,00 kn ipak je 7. 4. 2020. do ponoći
Subota, 04.04.2020.
[VIDEO] Novosti kod izdavanja propusnica za radnike - ePropusnice
Petak, 03.04.2020.
[VIDEO] Rad stranaca u RH - pitanja koja se javljaju za vrijeme proglašene epidemije
Petak, 03.04.2020.
Novosti u izdavanju propusnica radnicima
Četvrtak, 02.04.2020.
Potpora koju poslodavac isplaćuje radnicima zbog otklanjanja štete potresa ne smatra se plaćom
Četvrtak, 02.04.2020.
[VIDEO] Članovi uprave smanjenje troška plaće
Utorak, 31.03.2020.
Pružatelji ugostiteljske djelatnosti u domaćinstvu ili na OPG-u djelomično su oslobođeni plaćanja turističke pristojbe
Ponedjeljak, 30.03.2020.
Obustava plaćanja spomeničke rente
Ponedjeljak, 30.03.2020.
Privremeno ukidanje obveze plaćanja članarine HGK i HOK
Petak, 27.03.2020.
[VIDEO] Potpore za očuvanje radnih mjesta - NOVOSTI
Petak, 27.03.2020.
Odgađa se plaćanje naknade za nezapošljavanje osoba s invaliditetom
Petak, 27.03.2020.
[VIDEO] Obveze poslodavca i radnika-COVID 19
Petak, 27.03.2020.
[VIDEO] Rad od kuće
Petak, 27.03.2020.
Obavijest trošarinskim obveznicima na duhanske prerađevine
Četvrtak, 26.03.2020.

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)