RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Način isplate plaće radnika na kunski račun
- Porezna uprava
Ponedjeljak, 23.12.2019.  

Nejednaka isplata neoporezivih primitaka
- Porezna uprava
Srijeda, 20.11.2019.  

Plaćanje dva različita poreza po dvije različite osnove
- Porezna uprava
Ponedjeljak, 07.10.2019.  

Isplata primitaka u naravi po osnovi radnog odnosa
- Porezna uprava
Ponedjeljak, 29.07.2019.  

Porezni tretman prodaje udjela u privatnoj ustanovi
- Porezna uprava
Utorak, 15.05.2018.  

Uvjeti za priznavanje osobnog odbitka
- Porezna uprava
Četvrtak, 10.05.2018.  

Uvećanje osobnog odbitka po osnovi uzdržavanja djeteta
- Porezna uprava
Utorak, 08.05.2018.  

Prijava o prestanku obavljanja djelatnosti
- Porezna uprava
Utorak, 17.04.2018.  

Uvećanje osobnog odbitka za udomljeno dijete
- Porezna uprava
Utorak, 10.04.2018.  

Tumačenje odredbi Pravilnika o porezu na dohodak
- Porezna uprava
Ponedjeljak, 09.04.2018.  

Porezni tretman prodaje poslovnih udjela
- Porezna uprava
Utorak, 03.04.2018.  

Oporezivanje naknade štete i zateznih kamata
- Porezna uprava
Petak, 23.03.2018.  

Primici po osnovi potpora u poljoprivredi
- Porezna uprava
Utorak, 20.03.2018.  

Pravilnik o porezu na dohodak, članak 5., stavak 14.
- Porezna uprava
Srijeda, 07.03.2018.  

Izdavanje i upis promjena na Obrascu PK
- Porezna uprava
Petak, 09.02.2018.  

Uvećanje osobnog odbitka po osnovi invalidnosti
- Porezna uprava
Ponedjeljak, 05.02.2018.  

Oporezivanje nagrada stečajnih upravitelja
- Porezna uprava
Srijeda, 17.01.2018.  

Porezni tretman nagrade za rad u Ispitnom povjerenstvu
- Porezna uprava
Utorak, 29.08.2017.  

Oporezivanje primitaka učenika i studenata
- Porezna uprava
Petak, 05.05.2017.  

Korištenje osobnog odbitka kod više isplatitelja
- Porezna uprava
Srijeda, 03.05.2017.  

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)