RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Dodatak II Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike i pripadajući Sporazum

Ponedjeljak, 06.09.2010.

Potpisan je Dodatak II Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike te pripadajući Sporazum.

Vlada RH i sindikati državnih službi sklopili su 18. lipnja 2010. Dodatak II Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike (Nar. nov., br. 90/10., dalje: Dodatak Kolektivnom ugovoru) i pripadajući Sporazum. Potpisnici Sporazuma suglasni su da se u 2010. ne isplati božićnica iz čl. 64. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike (Nar. nov., br. 93/08. – 39/09., dalje: Kolektivni ugovor), te da se sredstva preusmjere odgovarajućom preraspodjelom u okviru državnog proračuna za 2010. za pomoć nezaposlenima. Sindikati državnih službi zadržali su pravo na 1.250,00 kn regresa i dar za djecu od 400,00 kn.

Ugovoreno je zajedničko sudjelovanje sindikata državnih službi i Vlade RH u izradi Zakona o plaćama u javnom sektoru u okviru zajedničke radne skupine, izradi plana optimalnog broja zaposlenih i plana zbrinjavanja viška zaposlenih po načelu dva za jedan. Vlada RH i sindikati redovito će se informirati o učincima provedbe Programa gospodarskog oporavka te će u okviru ostvarenih rezultata, rasta BDP-a i fiskalnih mogućnosti putem socijalnog dijaloga i kolektivnog pregovora dogovarati razinu pojedinih prava državnih službenika i namještenika.

Sindikati državnih službenika koji su potpisali Sporazum dobili su i garanciju kako do 31. srpnja 2012. Vlada RH neće jednostrano otkazati Kolektivni ugovor. Dodatak Kolektivnom ugovoru državnim službenicima osigurava i isplatu božićnica u 2011. i 2012.

Osim navedenog, Dodatkom Kolektivnom ugovoru izmijenjen je čl. 59. st. 10. Kolektivnog ugovora prema kojem se službeniku ili namješteniku koji koristi međumjesni javni prijevoz omogućuje pravo na naknadu troškova mjesnog prijevoza u mjestu stanovanja u skladu s kriterijem za mjesni javni prijevoz ako ima od adrese stanovanja do najbliže stanice međumjesnog prijevoza više od 1000 metara. Dosadašnjom odredbom Kolektivnog ugovora to pravo je službenik ili namještenik imao ako je navedena udaljenost bila viša od 500 metara.


M.G.

Ostale vijesti:

Obrazac putnog naloga
Petak, 20.09.2019.
Provedba ovrhe na novim naknadama od 1. rujna 2019. godine
Utorak, 17.09.2019.
Novi broj PiP-a
Petak, 13.09.2019.
Pregled najavljenih promjena u oporezivanju od 1. siječnja 2020.
Srijeda, 11.09.2019.
Nova osnovica za obračun plaće u javnom sektoru
Utorak, 03.09.2019.
Odabir revizora za neprofitne organizacije
Ponedjeljak, 02.09.2019.
Novi neoporezivi primitci radnika
Četvrtak, 29.08.2019.
Novi broj RRiF-a
Ponedjeljak, 26.08.2019.
Predložene izmjene u oporezivanju plaća i neoporezivih primitaka radnika
Srijeda, 31.07.2019.
Novi broj RRiF-a
Četvrtak, 25.07.2019.
Primjena stope PDV-a na sjemenje
Srijeda, 17.07.2019.
Novi broj PiP-a
Ponedjeljak, 15.07.2019.
Boravak i rad državljana EGP-a u RH
Četvrtak, 11.07.2019.
Besplatna aplikacija za eRačune za male dobavljače
Četvrtak, 11.07.2019.
„Neprofitna“ okružnica za sastavljanje polugodišnjih financijskih izvještaja
Utorak, 09.07.2019.
Osnivanje trgovačkih društava na daljinu
Ponedjeljak, 08.07.2019.
Stopa zateznih kamata od 1. srpnja 2019.
Četvrtak, 04.07.2019.
Uputa za sastavljanje proračunskih financijskih izvještaja za prvih šest mjeseci 2019. godine
Četvrtak, 04.07.2019.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Ponedjeljak, 01.07.2019.
eRačun
Ponedjeljak, 01.07.2019.
Novi broj RRiF-a
Srijeda, 26.06.2019.
E-računi – besplatni video seminar
Petak, 14.06.2019.
Novi broj PiP-a
Četvrtak, 13.06.2019.
Oznake na bočnim stranama vozila u javnom cestovnom prijevozu i cestovnom prijevozu za vlastite potrebe
Petak, 07.06.2019.
Popunjavanje naloga za plaćanje - SEPA
Petak, 31.05.2019.
Novi broj RRiF-a
Ponedjeljak, 27.05.2019.
Novi Zakon o članarinama u turističkim zajednicama
Petak, 24.05.2019.
Novi broj PiP-a
Ponedjeljak, 13.05.2019.
Proširena je primjena Kolektivnog ugovora ugostiteljstva
Ponedjeljak, 13.05.2019.
Novi broj RRiF-a
Četvrtak, 25.04.2019.
Izmijenjen je Zakon o trgovačkim društvima
Utorak, 23.04.2019.
Podnošenje zahtjeva za izdavanje dozvole za boravak i rad
Ponedjeljak, 15.04.2019.
Prijava konsolidacije financijskih izvješća
Četvrtak, 11.04.2019.
Novi broj PiP-a
Srijeda, 10.04.2019.
Primjena stope PDV-a na sjemenje
Utorak, 09.04.2019.
Uputa za sastavljanje proračunskih financijskih izvještaja za prva tri mjeseca 2019. godine
Utorak, 09.04.2019.
Bolovanje za dijete iznad 3 godine života
Utorak, 02.04.2019.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Utorak, 02.04.2019.
Promijenjen je Kolektivni ugovor ugostiteljstva
Četvrtak, 28.03.2019.
Novi broj RRiF-a
Utorak, 26.03.2019.
Statistička izvješća o javnoj nabavi za 2018. godinu
Ponedjeljak, 25.03.2019.
Samoprocjena kod neprofitnih organizacija
Ponedjeljak, 25.03.2019.
Novi broj PiP-a
Ponedjeljak, 11.03.2019.
PD obrazac za 2018. godinu
Ponedjeljak, 04.03.2019.
Novi broj RRiF-a
Utorak, 26.02.2019.
Konsolidacija financijskih izvještaja u sustavu proračunskog računovodstva
Utorak, 26.02.2019.
Predaja izjave o fiskalnoj odgovornosti za 2018. godinu
Utorak, 26.02.2019.
Rok za predaju godišnjih izvještaja neprofitnih organizacija za 2018. godinu
Utorak, 26.02.2019.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Srijeda, 20.02.2019.
Novi broj PiP-a
Utorak, 12.02.2019.

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)