RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Neprofitne organizacije - smjernice
- Porezna uprava
Petak, 10.01.2020.  

Prijenos obrta u trgovačko društvo
- Porezna uprava
Srijeda, 28.08.2019.  

Prijava poreza na dobit za 2018. godinu - uputa
- Porezna uprava
Petak, 17.05.2019.  

Porezni tretman dnevne parkirne karte
- Porezna uprava
Petak, 25.05.2018.  

Prijava poreza na dobit - uputa
- Porezna uprava
Ponedjeljak, 23.04.2018.  

Porezni tretman prijevoznih sredstava za osobni prijevoz
- Porezna uprava
Utorak, 27.03.2018.  

Prijenos poreznog gubitka u razdoblju likvidacije
- Porezna uprava
Utorak, 16.01.2018.  

Porezni tretman ispravka vrijednosti financijske imovine
- Porezna uprava
Srijeda, 29.11.2017.  

Porez po odbitku pri isplati dividendi
- Porezna uprava
Utorak, 18.04.2017.  

Otpisi nenaplativih potraživanja
- Porezna uprava
Ponedjeljak, 10.04.2017.  

Primjena olakšice za reinvestiranu dobit
- Porezna uprava
Ponedjeljak, 10.04.2017.  

Promjena načina oporezivanja
- Porezna uprava
Utorak, 14.03.2017.  

Prijava poreza na dobit za 2016. godinu
- Porezna uprava
Srijeda, 22.02.2017.  

Ulaganje u financijske instrumente povezane osobe
- Porezna uprava
Ponedjeljak, 26.09.2016.  

Vrijednosno usklađenje dugotrajne imovine
- Porezna uprava
Utorak, 05.04.2016.  

Porezna osnovica u poslovanju između povezanih osoba
- Porezna uprava
Utorak, 15.03.2016.  

Porezni tretman zatvorenih alternativnih investicijskih fondova
- Porezna uprava
Ponedjeljak, 04.01.2016.  

Porezni tretman kamata između povezanih osoba
- Porezna uprava
Utorak, 31.03.2015.  

Porezni tretman promidžbene akcije
- Porezna uprava
Utorak, 07.01.2014.  

Porezna olakšica za reinvestiranu dobit
- Porezna uprava
Ponedjeljak, 17.06.2013.  

Vrijednosno usklađenje zemljišta
- Porezna uprava
Srijeda, 20.02.2013.  

Porezni tretman kamata na zajmove između povezanih osoba
- Porezna uprava
Srijeda, 02.01.2013.  

Porezna olakšica za reinvestiranu dobit
- Porezna uprava
Utorak, 27.11.2012.  

Priznavanje rashoda po osnovi koncesijske naknade
- Porezna uprava
Petak, 09.11.2012.  

Porezni status predstavništva stranih osoba
- Porezna uprava
Ponedjeljak, 24.09.2012.  

Porezni tretman vrijednosnog usklađenja goodwilla
- Porezna uprava
Petak, 29.06.2012.  

Predaja obrasca PD u elektroničkom obliku
- Porezna uprava
Petak, 30.03.2012.  

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)