RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Dnevna svjetla na automobilima i zimska oprema ne idu od istoga dana

Četvrtak, 24.10.2019.

Od 1. studenoga palite svjetla na automobilima i uštedite 300 kn.

Na motornim vozilima za vrijeme vožnje danju moraju biti upaljena dnevna ili kratka svjetla u razdoblju od 1. studenoga do 31. ožujka. Na motociklu i mopedu za vrijeme vožnje danju moraju biti upaljena kratka svjetla tijekom cijele godine. Novčanom kaznom u svoti od 300,00 kn kaznit će se za prekršaj vozač ako postupi suprotno navedenome (čl. 102. Zakona o sigurnosti prometa na cestama Nar. nov., br. 67/0. do 79/19.).

Za neuporabu zimske opreme od 15. studenoga kazna može biti ukupno do 21.000,00 kn.

Prema čl. 104. Pravilnika o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama (Nar. nov. br., 85/16., 24/17. i 70/19.) zimskom opremom motornih vozila kategorije M i N čija najveća dopuštena masa nije veća od 3,5 t sukladno ovom Pravilniku, smatraju se:

  • zimski pneumatici (M+S) – zimske gume na svim kotačima ili
  • ljetni pneumatici s najmanjom dubinom profila od 4 mm i s lancima za snijeg koji se postavljaju na pogonske kotače.

Zimska oprema obvezna je na zimskim dionicama javnih cesta u Republici Hrvatskoj i to u razdoblju od 15. studenoga tekuće godine do 15. travnja iduće godine (čl. 1. Odluke o obveznoj uporabi zimske opreme na zimskim dionicama javnih cesta u Republici Hrvatskoj – Nar. nov., br. 145/13., dalje: Odluka).

Prema čl. 193. Zakona o sigurnosti prometa na cestama novčanom kaznom u svoti od 5.000,00 do 15.000,00 kn kaznit će se pravna ili fizička osoba obrtnik ako naredi ili dopusti da se u prometu na cestama koristi vozilo koje nema propisanu zimsku opremu. Za prekršaj iz navedenog članka kaznit će se novčanom kaznom u svoti od 1.500,00 do 5.000,00 kn i odgovorna osoba u pravnoj osobi i u tijelu državne vlasti ili tijelu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. Uz to novčanom kaznom u svoti od 1.000,00 kn kaznit će se za prekršaj i vozač ako upravlja vozilom suprotno odredbama istog članka.

Prema Odluci, zimske dionice su:

AUTOCESTE

Broj
ceste

Opis ceste

Duljina (km)

A1

Zagreb (čvorište Lučko, A3) – Karlovac – Bosiljevo – čvorište Maslenica

242,4

A2

GP Macelj (granica Rep. Slovenije) –Trakošćan – Krapina – Zagreb (čvorište Jankomir, A3)

61,0

A3

GP Bregana (granica Rep. Slovenije) – Zagreb – Sl. Brod – GP Bajakovo (granica Rep. Srbije)

306,0

A4

GP Goričan (granica Rep. Mađarske) – Varaždin – Zagreb (čvorište Ivanja Reka, A3)

97,0

A5

Čvorište Osijek – Đakovo – čvorište Sredanci (A3)

51,8

A6

Čvorište Bosiljevo 2 (A1) – Delnice – Rijeka (čvorište Orehovica, A7)

81,0

Ukupno kilometara autocesta:

839,2

DRŽAVNE I ŽUPANIJSKE CESTE

Broj ceste

Opis ceste

Duljina (km)

1

G. P. Macelj (gr. R. Slovenije) – Krapina – Zagreb – Karlovac – Gračac – Knin

338,7

2

G. P. Dubrava Križovljanska (gr. R. Slovenije) – Varaždin (D528)

33,5

2

Osijek (D34)– Vukovar – G. P. Ilok (gr. R. Srbije)

85,7

3

Karlovac – Rijeka (D8)

130,9

5

G. P. Terezino Polje (gr. R. Mađarske) – Virovitica – Veliki Zdenci – Daruvar – Okučani – G. P. Stara Gradiška (gr. BiH)

123,1

6

G. P. Jurovski Brod (gr. R. Slovenije) – Ribnik – Karlovac (D1)

32,1

6

G. P. Dvor (gr. BiH) – Dvor (D47)

2,4

7

G. P. Duboševica (gr. R. Mađarske) – Beli Manastir – Osijek (D2)

43,0

7

Čvorište Velika Kopanica (A3) – G. P. Slavonski Šamac (gr. BiH)

13,2

23

Josipdol (D42) – Senj (D8)

68,5

25

Lički Osik (D50) – Gospić (D50)

7,5

27

Gračac (D50) – D. Karin (D502)

40,5

30

Čvorište Buzin (A3) – Velika Gorica – Žažina (D36)

38,8

30

Petrinja (D37) – Hrvatska Kostajnica (D47)

34,2

34

Donji Miholjac (D53) – Valpovo – čvorište Osijek (A5)

41,2

36

Žažina (D30) – Sisak – čvorište Popovača (A3)

33,9

37

Sisak (D36) – Petrinja (D30)

13,0

42

Čvorište Ogulin (A1) – Josipdol (D23)

5,5

45

Veliki Zdenci (D5) – Garešnica – čvorište Kutina (A3)

43,6

46

G. P. Tovarnik (gr. R. Srbije) – Vinkovci (D55)

32,7

47

G. P. Jasenovac (gr. BiH) – čvorište Novska (A3)

8,5

47

Hrvatska Kostajnica (D30) – Dvor (D6)

24,5

50

Žuta Lokva (D23) – Otočac – Gospić – Gračac (D27)

104,2

53

G. P. Donji Miholjac (gr. R. Mađarske) – Našice – G. P. Slavonski Brod (gr. BiH)

91,6

53

D525 – Sl. Brod (granica BiH)

3,2

54

Maslenica (D8) – Zaton Obrovački (D27)

13,5

55

Čvorište Županja (A3) – G. P. Županja (gr. BiH)

8,1

204

G. P. Pribanjci (gr. R. Slovenije) – Bosanci (D3) – čvorište Bosiljevo 1 (A1)

6,3

212

D7 – Kneževi Vinogradi – G. P. Batina (gr. R. Srbije)

22,1

213

D2 – G. P. Erdut (gr. R. Srbije)

26,7

214

Županja (D55) – Gunja – gr. BiH

28,8

217

Ličko Petrovo Selo (D1) – G. P. Ličko Petrovo Selo (gr. BiH)

3,0

519

Dalj (D213) – Borovo (D2)

16,2

525

Čvorište Sl. Brod zapad (A3) – D53

2,2

528

Varaždin (D2) – čvorište Varaždin (A4)

2,4

Ukupno kilometara državnih cesta:

1.523,3

TRANZITNI PROMET IZ HRVATSKIH LUKA

LUKA VUKOVAR

2

Riječno pristanište Vukovar – Borovo (D55)

2,7

55

Borovo (D2) – Vinkovci – čvorište Županja (A3)

41,5

LUKA OSIJEK

417

Riječno pristanište Osijek – čvorište Osijek – istok (D2)

2,3

LUKA I RAFINERIJA SISAK

36

Sisak (D36) – čvorište Popovača (A3)

21,6

Ukupno kilometara državnih cesta:

68,1

 

Navedene dionice mogu se vidjeti i na karti koja je sastavni dio Odluke, a kojoj se može pristupiti ovdje.

Na internetskoj stranici HAK-a dostupna je i interaktivna karta koja prikazuje zimske dionice. Toj karti se može pristupiti ovdje.


Š.G.Ostale vijesti:

[VIDEO] Članovi uprave smanjenje troška plaće
Utorak, 31.03.2020.
Pružatelji ugostiteljske djelatnosti u domaćinstvu ili na OPG-u djelomično su oslobođeni plaćanja turističke pristojbe
Ponedjeljak, 30.03.2020.
Obustava plaćanja spomeničke rente
Ponedjeljak, 30.03.2020.
Privremeno ukidanje obveze plaćanja članarine HGK i HOK
Petak, 27.03.2020.
[VIDEO] Potpore za očuvanje radnih mjesta - NOVOSTI
Petak, 27.03.2020.
Odgađa se plaćanje naknade za nezapošljavanje osoba s invaliditetom
Petak, 27.03.2020.
[VIDEO] Obveze poslodavca i radnika-COVID 19
Petak, 27.03.2020.
[VIDEO] Rad od kuće
Petak, 27.03.2020.
Obavijest trošarinskim obveznicima na duhanske prerađevine
Četvrtak, 26.03.2020.
Promjena roka predaje Izjave o fiskalnoj odgovornosti za trgovačka društva i druge pravne osobe
Četvrtak, 26.03.2020.
[VIDEO] Aneks ugovora o radu
Četvrtak, 26.03.2020.
[VIDEO] Plaćeni i neplaćeni dopust
Četvrtak, 26.03.2020.
Novi uvjeti za dobivanje potpore od 3.250,00 kn
Četvrtak, 26.03.2020.
Porezni tretman naknade troškova prijevoza u situaciji posebnih okolnosti
Srijeda, 25.03.2020.
Novi broj RRiF-a
Srijeda, 25.03.2020.
Podnošenje zahtjeva za odgodu poreza
Utorak, 24.03.2020.
[VIDEO] Propusnice koje izdaju poslodavci svojim radnicima
Utorak, 24.03.2020.
Radno vrijeme trgovina
Ponedjeljak, 23.03.2020.
Apel udruge Hrvatski računovođa
Ponedjeljak, 23.03.2020.
Privremeni brojevi telefona odjela prodaje, pretplate i informatike u RRIF-u
Ponedjeljak, 23.03.2020.
[VIDEO] Potpore za očuvanje radnih mjesta
Ponedjeljak, 23.03.2020.
Napuštanje mjesta prebivališta i stalnog boravka dopušteno je samo uz propusnicu
Ponedjeljak, 23.03.2020.
Obračun i isplata plaće za vrijeme primanja potpore od 3.250,00 kn
Nedjelja, 22.03.2020.
Financijski izvještaji u proračunskom sustavu za prva tri mjeseca 2020. godine
Subota, 21.03.2020.
Radno vrijeme u djelatnosti trgovine i ugostiteljstva u posebnim okolnostima
Petak, 20.03.2020.
Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19)
Petak, 20.03.2020.
Prijava u Hrvatski zavod za zapošljavanje
Četvrtak, 19.03.2020.
Ograničavanje društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja
Četvrtak, 19.03.2020.
Dostava hrane, pića i napitaka
Četvrtak, 19.03.2020.
Ogledni primjeri odluka poslodavaca
Srijeda, 18.03.2020.
Prijava podataka o privremenom zatvaranju poslovnog prostora ili promjeni radnog vremena
Srijeda, 18.03.2020.
Statističko izvješće o javnoj nabavi za 2019. godinu
Utorak, 17.03.2020.
Pandemija – što poslodavcu stoji na raspolaganju?
Utorak, 17.03.2020.
Ograničenje visine cijena za određene proizvode
Ponedjeljak, 16.03.2020.
Postupak predavanja zahtjeva za naknadu plaće osiguranika koji se nalaze u izolaciji
Petak, 13.03.2020.
Novi broj PiP-a
Četvrtak, 12.03.2020.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Utorak, 10.03.2020.
Dokazivanje oslobođenja od PDV-a za isporuke dobara unutar Europske unije
Petak, 06.03.2020.
Godišnje izvješće o izvršenju projekta ulaganja
Petak, 06.03.2020.
Novi uvjeti za primjenu oslobođenja na isporuke dobara unutar EU
Petak, 06.03.2020.
Približava se rok za predaju godišnjih financijskih izvještaja
Petak, 28.02.2020.
Prava osiguranika na privremenu nesposobnost za rad zbog pojave koronavirusa
Četvrtak, 27.02.2020.
Novi broj RRiF-a
Utorak, 25.02.2020.
Predaja obračuna članarine turističkim zajednicama za 2019. godinu
Srijeda, 19.02.2020.
Novi broj PiP-a
Petak, 14.02.2020.
Predaja financijskih izvješća kod prestanka društva bez postupka likvidacije
Srijeda, 12.02.2020.
Rokovi sastavljanja i predaje Obrasca OPZ-STAT-1
Petak, 07.02.2020.
DOH i PD obrasci za 2019. godinu
Srijeda, 05.02.2020.
Novi rokovi za podnošenje Obrasca JOPPD za neke neoporezive naknade
Ponedjeljak, 03.02.2020.
Nove osnovice za obračun plaće u javnom sektoru
Petak, 31.01.2020.

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)