RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Boravak i rad državljana EGP-a u RH

Četvrtak, 11.07.2019.

Novi Zakon o državljanima država članica europskog gospodarskog prostora i članovima njihovih obitelji (Nar. nov., br. 66/19.) uređuje uvjete za boravak i rad državljana država članica Europskoga gospodarskog prostora (EGP) i članova njihovih obitelji u RH. Napominjemo kako EGP čine države članice Europske unije te Island, Norveška i Lihtenštajn. Zakon stupa na snagu 18. srpnja 2019. godine, osim odredaba o državljanima Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske koje stupaju na snagu danom izlaska Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije.

Do sada su boravak i rad državljana EGP-a u RH bili uređeni odredbama Zakona o strancima (Nar. nov., br. 130/11., 74/13., 69/17. i 46/18.). Stupanjem na snagu Zakona o državljanima država članica europskog gospodarskog prostora i članovima njihovih obitelji prestat će važiti odredbe Zakona o strancima koje se odnose na boravak i rad državljana EGP-a u RH. Zakon o strancima i dalje će se primjenjivati na boravak i rad državljana trećih zemalja (zemalja koje nisu članice EGP-a).

Sve potvrde o privremenom boravku kao i boravišne iskaznice koje su državljanima EGP-a i članovima njihovih obitelji izdane u skladu s odredbama Zakona o strancima ostaju važiti do isteka roka na koji su izdane. Isto tako, svi postupci koji su započeti do stupanja na snagu ovoga Zakona dovršit će se prema odredbama Zakona o strancima.

Pravilnici doneseni na temelju Zakona o strancima kojima se uređuje boravak i rad državljana država članica EGP-a i članova njihovih obitelji ostaju na snazi do donošenja novih provedbenih propisa, koje će ministar rada donijeti u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu novog Zakona.

Više o boravku i radu državljana EGP-a možete pročitati u časopisu RRiF br. 4/19 kao i u časopisu PiP br. 9/19.


H.V.

Ostale vijesti:

Novi broj PiP-a
Ponedjeljak, 14.10.2019.
Plaće u zdravstvu za rujan 2019. godine
Petak, 04.10.2019.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Petak, 27.09.2019.
Novi broj RRiF-a
Srijeda, 25.09.2019.
Obrazac putnog naloga
Petak, 20.09.2019.
Provedba ovrhe na novim naknadama od 1. rujna 2019. godine
Utorak, 17.09.2019.
Novi broj PiP-a
Petak, 13.09.2019.
Pregled najavljenih promjena u oporezivanju od 1. siječnja 2020.
Srijeda, 11.09.2019.
Nova osnovica za obračun plaće u javnom sektoru
Utorak, 03.09.2019.
Odabir revizora za neprofitne organizacije
Ponedjeljak, 02.09.2019.
Novi neoporezivi primitci radnika
Četvrtak, 29.08.2019.
Novi broj RRiF-a
Ponedjeljak, 26.08.2019.
Predložene izmjene u oporezivanju plaća i neoporezivih primitaka radnika
Srijeda, 31.07.2019.
Novi broj RRiF-a
Četvrtak, 25.07.2019.
Primjena stope PDV-a na sjemenje
Srijeda, 17.07.2019.
Novi broj PiP-a
Ponedjeljak, 15.07.2019.
Boravak i rad državljana EGP-a u RH
Četvrtak, 11.07.2019.
Besplatna aplikacija za eRačune za male dobavljače
Četvrtak, 11.07.2019.
„Neprofitna“ okružnica za sastavljanje polugodišnjih financijskih izvještaja
Utorak, 09.07.2019.
Osnivanje trgovačkih društava na daljinu
Ponedjeljak, 08.07.2019.
Stopa zateznih kamata od 1. srpnja 2019.
Četvrtak, 04.07.2019.
Uputa za sastavljanje proračunskih financijskih izvještaja za prvih šest mjeseci 2019. godine
Četvrtak, 04.07.2019.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Ponedjeljak, 01.07.2019.
eRačun
Ponedjeljak, 01.07.2019.
Novi broj RRiF-a
Srijeda, 26.06.2019.
E-računi – besplatni video seminar
Petak, 14.06.2019.
Novi broj PiP-a
Četvrtak, 13.06.2019.
Oznake na bočnim stranama vozila u javnom cestovnom prijevozu i cestovnom prijevozu za vlastite potrebe
Petak, 07.06.2019.
Popunjavanje naloga za plaćanje - SEPA
Petak, 31.05.2019.
Novi broj RRiF-a
Ponedjeljak, 27.05.2019.
Novi Zakon o članarinama u turističkim zajednicama
Petak, 24.05.2019.
Novi broj PiP-a
Ponedjeljak, 13.05.2019.
Proširena je primjena Kolektivnog ugovora ugostiteljstva
Ponedjeljak, 13.05.2019.
Novi broj RRiF-a
Četvrtak, 25.04.2019.
Izmijenjen je Zakon o trgovačkim društvima
Utorak, 23.04.2019.
Podnošenje zahtjeva za izdavanje dozvole za boravak i rad
Ponedjeljak, 15.04.2019.
Prijava konsolidacije financijskih izvješća
Četvrtak, 11.04.2019.
Novi broj PiP-a
Srijeda, 10.04.2019.
Primjena stope PDV-a na sjemenje
Utorak, 09.04.2019.
Uputa za sastavljanje proračunskih financijskih izvještaja za prva tri mjeseca 2019. godine
Utorak, 09.04.2019.
Bolovanje za dijete iznad 3 godine života
Utorak, 02.04.2019.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Utorak, 02.04.2019.
Promijenjen je Kolektivni ugovor ugostiteljstva
Četvrtak, 28.03.2019.
Novi broj RRiF-a
Utorak, 26.03.2019.
Statistička izvješća o javnoj nabavi za 2018. godinu
Ponedjeljak, 25.03.2019.
Samoprocjena kod neprofitnih organizacija
Ponedjeljak, 25.03.2019.
Novi broj PiP-a
Ponedjeljak, 11.03.2019.
PD obrazac za 2018. godinu
Ponedjeljak, 04.03.2019.
Novi broj RRiF-a
Utorak, 26.02.2019.
Konsolidacija financijskih izvještaja u sustavu proračunskog računovodstva
Utorak, 26.02.2019.

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)