RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Asimetrične informacije o „poreznom paklu“ od 1. III.

Četvrtak, 16.02.2012.

Udruga poslodavaca priopćila je svojim članovima novosti koje donose izmjene poreznih zakona na način koji unosi značajne zabune, a računovođe dovodi u očaj zbog vremenskog škripca. Pri tom nam nije namjera kritički osvrt radi kritike nego ukazati na pogreške koje su nastale u interpretaciji izmjena i dopuna Zakona o porezu na dohodak i Zakona o porezu na dobit, odnosno pomoći svim poduzetnicima.

U tekstu „Oporezivanje primitaka od dividendi i udjela u dobiti“ navodi se kako se dobitci ostvareni od 1. siječnja 2001. do 31. prosinca 2011. mogu neoporezivo isplatiti do 29. veljače 2012., tj. bez plaćanja dodatnih 12% poreza na dohodak od kapitala + prirez.

• Na žalost, za sve ostvarene dobitke u razdoblju od 1. I. 2001. do 31. XII. 2004. plaća se porez na dohodak od kapitala bez obzira kada se isplaćuju po stopi od 12% + prirez (čl. 68. Zakona o porezu na dohodak – do 30. lipnja 2010. stopa je iznosila 15%).
Tek dobitci od 1. I. 2005. i poslije su slobodni od dodatnog poreza ako se isplate do kraja veljače 2012. Uz navedeno bismo dodali da su neoporezivi i predujmovi dividendi i udjeli u dobitku za 2012. isplaćeni do kraja veljače 2012.

• Netočna je konstatacija kako je potrebno za 2011. izraditi financijske izvještaje i predati prijavu poreza na dobit do 29. II. 2012. jer rok za tu predaju je najkasnije do 30. travnja 2012. kada će poduzetnik platiti razlike poreza na dobit po godišnjoj poreznoj prijavi (PD). Drugo je pitanje želi li sve to učiniti još u veljači kako bi u slučaju nižeg poslovnog rezultata i dobitka smanjio predujmove poreza na dobitak.

• Pogrešno je izračunana efektivna stopa poreza na dobit koja će se primjenjivati prilikom isplate dobitaka – dividendi od 1. III. 2012., a koja je u pismu izračunana za područje Zagreba od 34,16%. Stvarna – efektivna stopa oporezivanja za fizičke osobe koje ostvaruju pravo na dividendu – udjele u dobitku jest 31,328%. Kad se izračunava takva stopa uzima se bruto dobitak, kao npr. 10.000,00 kn od kojeg treba platiti porez na dobit (20%) = ostatak je 8.000,00 na što se primjenjuje 12% poreza na dohodak od kapitala + prirez (Zagreb), što daje postotak ukupnog poreznog opterećenja da bi se na ruke dobilo 6.867,00 kn.

• Olakšica reinvestiranja koja će u primjenu od 2013. za dobitak ostvaren u 2012. porezna osnovica se može smanjiti za dio ostvarenog dobitka u 2012., ali se u roku 6 mjeseci mora podnijeti dokaz da je povećanje temeljnog kapitala obavljeno. Pretpostavlja se da će društva s ograničenom odgovornošću moći udovoljiti tom roku, ali je veliko pitanje hoće li dionička društva moći provesti postupak povećanja temeljnoga kapitala u danom roku od 6 mjeseci. Očekivalo se da poslodavci istaknu taj problem putem svoje Udruge.
Za novi porezni instrument tzv. reinvestiranja, tj. povećanja temeljnog kapitala vezuje se posebna zanimljivost da se poduzetnike tim instrumentom motivira povećanje upisanog kapitala ali ako to poduzetnik provede prijeti mu se nepriznavanjem takve porezne prijave, a vjerojatno i kaznom zbog istoga razloga jer je to učinio s ciljem izbjegavanja plaćanja poreza. Tako je zakonodavac dao mogućnost da se smanji plaćanje poreza (zakonito izbjegava plaćanje poreza) što lijepo zvuči za javnost i potencijalne investitore, ali također ista odredba postaje predmet sankcija ako je poduzetnik takvo smanjenje poreza izveo s ciljem "izbjegavanja plaćanja poreza".

Kapital društva je kapital toga društva bio on upisan kao temeljni kapital, kao pričuve, zadržani dobitak, revalorizacija ili neki drugi oblik - poduzetnicima je to potpuno svejedno jer je kapital kao vlastiti izvor financiranja na raspolaganju društvu. Zakon o porezu na dobitak daje mogućnost da se smanji porez, ako se izmijeni struktura kapitala u korist upisanoga, poduzetnici nemaju drugog razloga povećavati temeljni kapital, ali ne može se zbog toga taj motiv dovoditi u pitanje pod "teškim topništvom porezne utaje" i nezakonitog "izbjegavanja plaćanja poreza".

To su porezni apsurdi koji se ne daju razborito objasniti.
Očekivalo se da će poduzetnici uočiti taj problem.

O ovoj problematici već smo pisali na našoj stranici, a o svim detaljima poreznih novosti biti će riječ na našim seminarima što će se održati u Splitu, Zagrebu, Opatiji i Osijeku od 22. II. do 27. II. ovog mjeseca, te u RRiF br. 3/12.
V.B.Ostale vijesti:

Financiranje izborne promidžbe
Petak, 05.06.2020.
Raskidi ugovora i odustajanje od zahtjeva za mjeru Očuvanje radnih mjesta
Petak, 05.06.2020.
Obustava plaćanja spomeničke rente
Četvrtak, 04.06.2020.
U kojim slučajevima poslodavac treba vratiti potporu za svibanj?
Utorak, 02.06.2020.
Nove potpore za očuvanje radnih mjesta za lipanj i dopunjeni kriteriji za pravo na potporu za svibanj
Petak, 29.05.2020.
Novi broj RRiF-a
Ponedjeljak, 25.05.2020.
Smije li poslodavac isplatiti radniku plaću manju od primljene potpore i što s razlikom?
Četvrtak, 14.05.2020.
Novi broj PiP-a
Utorak, 12.05.2020.
NOVO – Webinari u organizaciji RRIF-a!
Ponedjeljak, 04.05.2020.
Od 1. svibnja uveden je zastoj (moratorij) s provedbom ovrhe na plaći
Nedjelja, 03.05.2020.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Srijeda, 29.04.2020.
Proširena je primjena potpora u sustavu športa
Srijeda, 29.04.2020.
Uputa za poslodavce i radnike
Ponedjeljak, 27.04.2020.
Uputa za pomorce u vezi porezne prijave za 2020.
Ponedjeljak, 27.04.2020.
Novi broj RRiF-a
Ponedjeljak, 27.04.2020.
Mjere ograničavanja društvenog okupljanja, rada trgovina, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događa
Ponedjeljak, 27.04.2020.
Radno vrijeme i način rada trgovina
Ponedjeljak, 27.04.2020.
Obrazac OKFŠ za 2019. predaje se do 30.4.2020.
Ponedjeljak, 27.04.2020.
Zastoj ovrhe po računu na novčanim sredstvima
Petak, 24.04.2020.
Financijski izvještaji u proračunskom sustavu za prva tri mjeseca 2020. godine – novi rok
Petak, 24.04.2020.
Promjene u proračunskom sustavu uvedene zbog koronavirusa
Srijeda, 22.04.2020.
Potpora za očuvanje radnih mjesta u sustavu športa
Ponedjeljak, 20.04.2020.
Od 18. travnja odgoda (moratorij) ovrhe po računu na novčanim sredstvima
Nedjelja, 19.04.2020.
Očuvanje radnih mjesta u sportu
Subota, 18.04.2020.
Tko može tražiti povrat naknade od Fine za uslugu javne objave?
Petak, 17.04.2020.
[VIDEO] Donacije (darovanja) u slučaju potresa
Petak, 17.04.2020.
Za sada još nema odgode (moratorija) ovrhe po računu na novčanim sredstvima
Četvrtak, 16.04.2020.
[VIDEO] Odgoda plaćanja dospjele obveze PDV-a prema Pravilniku o OPZ-u
Srijeda, 15.04.2020.
[VIDEO] Novi rokovi za podnošenje prijava PD-a i GFI-a
Utorak, 14.04.2020.
Novi broj PiP-a
Subota, 11.04.2020.
Ograničenja u proračunskom sustavu zbog koronavirusa
Petak, 10.04.2020.
[VIDEO] Obračun plaće u okolnostima izazvanim korona virusom
Petak, 10.04.2020.
Produljeni su rokovi za predaju financijskih izvještaja te prijave poreza na dobitak
Četvrtak, 09.04.2020.
Utvrđivanje obveze PDV-a prema novim pravilima
Četvrtak, 09.04.2020.
Igra s rokovima i računovođama
Srijeda, 08.04.2020.
Ugostitelji više ne primjenjuju „vanjske“ kolektivne ugovore
Srijeda, 08.04.2020.
„COVID-19 zajam za obrtna sredstva“ namijenjen mikro, malim i srednjim poduzetnicima
Utorak, 07.04.2020.
Promijenjeni su kriteriji za dobivanje potpore od HZZ-a
Utorak, 07.04.2020.
[VIDEO] Osiguranici u izolaciji
Utorak, 07.04.2020.
Računovodstveni servisi mogu izdavati propusnice u ime svojih klijenata
Nedjelja, 05.04.2020.
Rok za dodjelu potpore od 3.250,00/4.000,00 kn ipak je 7. 4. 2020. do ponoći
Subota, 04.04.2020.
[VIDEO] Novosti kod izdavanja propusnica za radnike - ePropusnice
Petak, 03.04.2020.
[VIDEO] Rad stranaca u RH - pitanja koja se javljaju za vrijeme proglašene epidemije
Petak, 03.04.2020.
Novosti u izdavanju propusnica radnicima
Četvrtak, 02.04.2020.
Potpora koju poslodavac isplaćuje radnicima zbog otklanjanja štete potresa ne smatra se plaćom
Četvrtak, 02.04.2020.
[VIDEO] Članovi uprave smanjenje troška plaće
Utorak, 31.03.2020.
Pružatelji ugostiteljske djelatnosti u domaćinstvu ili na OPG-u djelomično su oslobođeni plaćanja turističke pristojbe
Ponedjeljak, 30.03.2020.
Obustava plaćanja spomeničke rente
Ponedjeljak, 30.03.2020.
Privremeno ukidanje obveze plaćanja članarine HGK i HOK
Petak, 27.03.2020.
[VIDEO] Potpore za očuvanje radnih mjesta - NOVOSTI
Petak, 27.03.2020.

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)