RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
https://bs.serving-sys.com/serving/adServer.bs?cn=display&c=19&mc=imp&pli=24416402&PluID=0&ord=[timestamp]&rtu=-1

Odluka o izmjeni Odluke o općinskim porezima Općine Babina Greda

NN br. 112/2017, 17.11.2017

Opširnije

Odluka o lokalnim porezima Općine Končanica

NN br. 112/2017, 17.11.2017

Opširnije

Pravilnik o načinu izvođenja osnovnih geodetskih radova

NN br. 112/2017, 17.11.2017

Opširnije

Odluka o određivanju visine naknade za vođenje jedinstvenog računovodstva osobnih računa članova obveznih mirovinskih fondova

NN br. 112/2017, 17.11.2017

Opširnije

Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima

NN br. 112/2017, 17.11.2017

Opširnije

Poslovnik Zajedničkog informacijskog sustava zemljišnih knjiga i katastra

NN br. 112/2017, 17.11.2017

Opširnije

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o lokalnim porezima Općine Mljet

NN br. 110/2017, 15.11.2017

Opširnije

Odluka o izmjeni Odluke o općinskim porezima Općine Trnovec Bartolovečki

NN br. 110/2017, 15.11.2017

Opširnije

Odluka o izmjenama Odluke o gradskim porezima Grada Kutine

NN br. 110/2017, 15.11.2017

Opširnije

Prosječna mjesečna isplaćena neto i bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za razdoblje siječanj – kolovoz 2017.

NN br. 110/2017, 15.11.2017

Opširnije

Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u listopadu 2017.

NN br. 110/2017, 15.11.2017

Opširnije

Odluka o stjecanju statusa osiguranika i preuzimanju obveze uplate doprinosa za zapošljavanje člana posade broda u međunarodnoj plovidbi

NN br. 110/2017, 15.11.2017

Opširnije

Odluka o stjecanju statusa osiguranika i preuzimanju obveze uplate doprinosa za zapošljavanje osobe zaposlene u inozemstvu

NN br. 110/2017, 15.11.2017

Opširnije

Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele državne potpore male vrijednosti u segmentu toplovodnog uzgoja slatkovodnih riba, prerade proizvoda ribarstva i lokalnih akcijskih skupina u ribarstvu

NN br. 110/2017, 15.11.2017

Opširnije

Odluka o općinskim porezima Općine Zlatar Bistrica

NN br. 109/2017, 10.11.2017

Opširnije

Odluka o lokalnim porezima Općine Jagodnjak

NN br. 109/2017, 10.11.2017

Opširnije

Odluka o načinu određivanja i objave prodajnih cijena Hrvatske narodne banke za izdani prigodni zlatni i srebrni kovani novac i numizmatičke komplete

NN br. 109/2017, 10.11.2017

Opširnije

Odluka o postupcima namire za sporedne sustave

NN br. 109/2017, 10.11.2017

Opširnije

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima za otvaranje i funkcioniranje namjenskoga novčanog računa (DCA) u sustavu TARGET2-HR

NN br. 109/2017, 10.11.2017

Opširnije

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima za otvaranje i funkcioniranje PM računa u sustavu TARGET2-HR

NN br. 109/2017, 10.11.2017

Opširnije

Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja u slučaju ozljede na radu i profesionalne bolesti

NN br. 109/2017, 10.11.2017

Opširnije

Pravilnik o dopunama Pravilnika o zahvatima u prostoru koji se ne smatraju građenjem, a za koje se izdaje lokacijska dozvola

NN br. 108/2017, 08.11.2017

Opširnije

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zemljišnim knjigama

NN br. 108/2017, 08.11.2017

Opširnije

Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma

NN br. 108/2017, 08.11.2017

Opširnije

Odluka o izmjenama Odluke o porezima Općine Pisarovina

NN br. 107/2017, 03.11.2017

Opširnije

Odluka o izmjeni Odluke o načinu otvaranja transakcijskih računa

NN br. 107/2017, 03.11.2017

Opširnije

Odluka o dodatnim kriterijima za procjenu kreditne sposobnosti potrošača te provođenju postupka naplate dospjelih neplaćenih obveza i dobrovoljne namire

NN br. 107/2017, 03.11.2017

Opširnije

Odluku o sadržaju i obliku u kojem se potrošaču daju informacije prije ugovaranja pojedine bankovne usluge

NN br. 107/2017, 03.11.2017

Opširnije

Uredba o načinu i uvjetima osnivanja prava građenja i prava služnosti na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske

NN br. 107/2017, 03.11.2017

Opširnije

Odluka o izmjenama Odluke o porezima Općine Vrhovine

NN br. 106/2017, 31.10.2017

Opširnije

Odluka o lokalnim porezima Grada Iloka

NN br. 105/2017, 27.10.2017

Opširnije

Odluka o izmjeni Odluke o porezima Grada Imotskog

NN br. 105/2017, 27.10.2017

Opširnije

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o gradskim porezima Grada Visa

NN br. 105/2017, 27.10.2017

Opširnije

Odluka o efektivnoj kamatnoj stopi

NN br. 105/2017, 27.10.2017

Opširnije

Pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih i polugodišnjih financijskih izvještaja i drugih izvještaja društva za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima

NN br. 105/2017, 27.10.2017

Opširnije

Pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih i polugodišnjih izvještaja i drugih izvještaja alternativnog investicijskog fonda

NN br. 105/2017, 27.10.2017

Opširnije

Pravilnik o strukturi i sadržaju financijskih izvještaja i drugih izvještaja društva za upravljanje UCITS fondovima

NN br. 105/2017, 27.10.2017

Opširnije

Pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih i polugodišnjih izvještaja i drugih izvještaja UCITS fonda

NN br. 105/2017, 27.10.2017

Opširnije

Odluka o prestanku važenja Pravilnika o obrascima za dostavljanje statističkih podataka tijelima koja obavljaju poslove državne statistike

NN br. 105/2017, 27.10.2017

Opširnije

Pravilnik o postupanju prilikom opće procjene privremenosti rada upućenoga radnika i privremenosti poduzimanja ekonomskih aktivnosti poslodavca u Republici Hrvatskoj Predmet

NN br. 105/2017, 27.10.2017

Opširnije

Pravilnik o obliku i sadržaju izjave o upućivanju radnika

NN br. 105/2017, 27.10.2017

Opširnije

Pravilnik o zahvatima u prostoru koji se ne smatraju građenjem, a za koje se izdaje lokacijska dozvola

NN br. 105/2017, 27.10.2017

Opširnije

Uredba o izmjeni Uredbe o Hrvatskom viznom informacijskom sustavu

NN br. 105/2017, 27.10.2017

Opširnije

Odluka o općinskim porezima Općine Velika Kopanica

NN br. 104/2017, 25.10.2017

Opširnije

Odluka o gradskim porezima i prirezu porezu na dohodak Grada Otočca

NN br. 104/2017, 25.10.2017

Opširnije

Odluka o porezima Općine Drenje

NN br. 104/2017, 25.10.2017

Opširnije

Odluka o kontnom planu za kreditne institucije

NN br. 104/2017, 25.10.2017

Opširnije

Pravilnik o strukturi i sadržaju financijskih izvještaja i drugih izvještaja mirovinskog društva koje upravlja dobrovoljnim mirovinskim fondovima

NN br. 104/2017, 25.10.2017

Opširnije

Pravilnik o godišnjim, polugodišnjim i drugim izvještajima dobrovoljnog mirovinskog fonda

NN br. 104/2017, 25.10.2017

Opširnije

Pravilnik o strukturi i sadržaju financijskih izvještaja i drugih izvještaja mirovinskog društva koje upravlja obveznim mirovinskim fondovima

NN br. 104/2017, 25.10.2017

Opširnije

prva  prethodna 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 slijedeća    zadnja
Pretplatnik
Računovodstvo poduzetnika (1)