RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
https://bs.serving-sys.com/serving/adServer.bs?cn=display&c=19&mc=imp&pli=24416402&PluID=0&ord=[timestamp]&rtu=-1

Odluka o II. izmjenama Odluke o Općinskim porezima Općine Lukač

NN br. 2/2018, 05.01.2018

Opširnije

Odluka o izmjenama Odluke o općinskim porezima Općine Žakanje

NN br. 2/2018, 05.01.2018

Opširnije

Odluka o lokalnim porezima Općine Motovun – Montona

NN br. 2/2018, 05.01.2018

Opširnije

Odluka o općinskim porezima Općine Konjščina

NN br. 2/2018, 05.01.2018

Opširnije

Odluka o općinskim porezima Općine Gradina

NN br. 2/2018, 05.01.2018

Opširnije

Odluka o porezima Općine Trnava

NN br. 2/2018, 05.01.2018

Opširnije

Odluka o općinskim porezima Općine Ribnik

NN br. 2/2018, 05.01.2018

Opširnije

Odluka o porezima Općine Runovići

NN br. 2/2018, 05.01.2018

Opširnije

Odluka o izmjeni Odluke o porezima Grada Požege

NN br. 2/2018, 05.01.2018

Opširnije

Odluka o izmjenama Odluke o porezima Grada Otoka

NN br. 2/2018, 05.01.2018

Opširnije

Odluka o izmjenama Odluke o porezima Grada Ivanca

NN br. 2/2018, 05.01.2018

Opširnije

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o gradskim porezima Grada Metkovića

NN br. 2/2018, 05.01.2018

Opširnije

Odluka o porezima Grada Slavonskog Broda

NN br. 2/2018, 05.01.2018

Opširnije

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dobit

NN br. 2/2018, 05.01.2018

Opširnije

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o posebnom porezu na motorna vozila

NN br. 2/2018, 05.01.2018

Opširnije

Odluka o izmjeni Odluke o porezima Općine Ljubešćica

NN br. 1/2018, 03.01.2018

Opširnije

Odluka o općinskim porezima Općine Nuštar

NN br. 1/2018, 03.01.2018

Opširnije

Prosječna ponderirana kamatna stopa na stanja stambenih i ostalih potrošačkih kredita

NN br. 1/2018, 03.01.2018

Opširnije

Prosječna kamatna stopa na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima

NN br. 1/2018, 03.01.2018

Opširnije

Odluka o troškovima Komisije za nadzor rada i reviziju ovlaštenja ovlaštenih osoba za poslove zaštite na radu

NN br. 1/2018, 03.01.2018

Opširnije

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o provedbi tipa operacije 6.2.1. »Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

NN br. 1/2018, 03.01.2018

Opširnije

Odluka o izmjeni Odluke o načinu otvaranja transakcijskih računa

NN br. 1/2018, 03.01.2018

Opširnije

Pravilnik o Registru koncesija

NN br. 1/2018, 03.01.2018

Opširnije

Odluka o porezima Grada Malog Lošinja

NN br. 132/2017, 29.12.2017

Opširnije

Odluka o gradskim porezima Grada Hvara

NN br. 132/2017, 29.12.2017

Opširnije

Odluka o izmjeni Odluke o općinskim porezima Općine Gundinci

NN br. 132/2017, 29.12.2017

Opširnije

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o općinskim porezima Općine Lasinja

NN br. 132/2017, 29.12.2017

Opširnije

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o porezima Općine Stupnik

NN br. 132/2017, 29.12.2017

Opširnije

Odluka o izmjenama Odluke o općinskim porezima Općine Cerna

NN br. 132/2017, 29.12.2017

Opširnije

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o porezima Općine Karojba

NN br. 132/2017, 29.12.2017

Opširnije

Odluka o izmjenama Odluke o porezima Grada Vinkovaca

NN br. 132/2017, 29.12.2017

Opširnije

Odluka o izmjenama Odluke o gradskim porezima Grada Svete Nedelje

NN br. 132/2017, 29.12.2017

Opširnije

Odluka o izmjenama Odluke o gradskim porezima Grada Knina

NN br. 132/2017, 29.12.2017

Opširnije

Odluka o izmjenama Odluke o lokalnim porezima Grada Duge Rese

NN br. 132/2017, 29.12.2017

Opširnije

Odluka o izmjenama Odluke o porezima Grada Virovitice

NN br. 132/2017, 29.12.2017

Opširnije

Odluka o porezima Općine Oprtalj

NN br. 132/2017, 29.12.2017

Opširnije

Odluka o općinskim porezima Općine Jakovlje

NN br. 132/2017, 29.12.2017

Opširnije

Odluka o općinskim porezima Općine Pučišća

NN br. 132/2017, 29.12.2017

Opširnije

Odluka o prirezu poreza na dohodak Grada Hrvatske Kostajnice

NN br. 132/2017, 29.12.2017

Opširnije

Odluka o gradskim porezima Grada Kutjeva

NN br. 132/2017, 29.12.2017

Opširnije

Odluka o porezima Grada Ludbrega

NN br. 132/2017, 29.12.2017

Opširnije

Odluka o porezima Grada Ogulina

NN br. 132/2017, 29.12.2017

Opširnije

Pravilnik o potporama turističkim zajednicama na turistički nerazvijenim područjima

NN br. 132/2017, 29.12.2017

Opširnije

Uputa za provedbu Odluke o obveznoj pričuvi

NN br. 132/2017, 29.12.2017

Opširnije

Odluka o minimalno potrebnim deviznim potraživanjima

NN br. 132/2017, 29.12.2017

Opširnije

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o postupku odobravanja metodologije za određivanje stupnja rizičnosti kreditnih institucija pri izračunu premija za osigurane depozite

NN br. 132/2017, 29.12.2017

Opširnije

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o financijskim i dodatnim izvještajima te kontnom planu faktoring društava

NN br. 132/2017, 29.12.2017

Opširnije

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o kontnom planu leasing društva

NN br. 132/2017, 29.12.2017

Opširnije

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o strukturi i sadržaju te načinu i rokovima dostave financijskih i dodatnih izvještaja leasing društava

NN br. 132/2017, 29.12.2017

Opširnije

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja u slučaju ozljede na radu i profesionalne bolesti

NN br. 132/2017, 29.12.2017

Opširnije

prva  prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 slijedeća    zadnja
Pretplatnik
Računovodstvo poduzetnika (1)