RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
https://bs.serving-sys.com/serving/adServer.bs?cn=display&c=19&mc=imp&pli=24416402&PluID=0&ord=[timestamp]&rtu=-1

Ispravak Ispravka Odluke o porezima Općine Semeljci

Narodne novine br.20/2018. od 01.03.2018.

 

      U Ispravku Odluke o porezima Općine Semeljci objavljenom u Nar. nov., br. 79/17. te u Službenom glasniku Općine Semeljci br. 12/17., u članku 21. umjesto riječi: »Odredbe članka 11. – 13.« trebaju stajati riječi: »Odredbe članka 16.«, tako da članak 21. glasi:

»Odredbe članka 16. ove Odluke prestaju važiti od 1. siječnja 2018. godine.«


Pretplatnik
Računovodstvo poduzetnika (1)