RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
https://bs.serving-sys.com/serving/adServer.bs?cn=display&c=19&mc=imp&pli=24416402&PluID=0&ord=[timestamp]&rtu=-1

Odluka o izmjenama Odluke o općinskim porezima Općine Kamanje

Narodne novine br.20/2018. od 01.03.2018.

 

      U Odluci o općinskim porezima (Glasnik Općine Kamanje br. 1/17.) u članku 1. stavak 1. točka 5. i stavak 2. brišu se.

      Ova Odluka stupa na snagu 9. ožujka 2018., a primjenjuje se od 1. siječnja 2018. godine.


Pretplatnik
Računovodstvo poduzetnika (1)