RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
https://bs.serving-sys.com/serving/adServer.bs?cn=display&c=19&mc=imp&pli=24416402&PluID=0&ord=[timestamp]&rtu=-1

Odluka o izmjenama Odluke o porezima Grada Čakovca

Narodne novine br.20/2018. od 01.03.2018.

 

      U Odluci o porezima (Službeni glasnik Grada Čakovca br. 1/17., u daljnjem tekstu Odluka) u članku 2. briše se točka 4.

      U II. poglavlju Odluke, briše se točka i naslov točke 4. POREZ NA NEKRETNINE s pripadajućim člancima 15., 16., 17., 18., 19., 20. i 21.

      U članku 23. Odluke briše se stavak 2.

      U članku 25. Odluke, iza riječi »Službenom glasniku Grada Čakovca« briše se zarez, stavlja se točka, a preostale riječi se brišu.

      Dosadašnji članci 22., 23., 24. i 25. postaju članci 15., 16., 17. i 18.

      Ostale odredbe Odluke ostaju na snazi.

      Ova Odluka stupa na snagu 9. prosinca 2017. godine.


Pretplatnik
Računovodstvo poduzetnika (1)