RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
https://bs.serving-sys.com/serving/adServer.bs?cn=display&c=19&mc=imp&pli=24416402&PluID=0&ord=[timestamp]&rtu=-1

Odluka o prirezu porezu na dohodak Grada Korčule

Narodne novine br.20/2018. od 01.03.2018.

 

      Prirez porezu na dohodak plaćaju obveznici poreza na dohodak čije je prebivalište ili uobičajeno boravište na području Grada Korčule.

      Osnovica prireza na dohodak jest porez na dohodak utvrđen Zakonom o porezu na dohodak i podzakonskim općim aktima.

      Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 6%.

      Poslove u vezi s utvrđivanjem i naplatom prireza porezu na dohodak obavlja Porezna uprava.

      Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o prirezu poreza na dohodak (Službeni glasnik Grada Korčule, br. 6/01.).

      Ova Odluka stupa na snagu 1. travnja 2018. godine.


Pretplatnik
Računovodstvo poduzetnika (1)