RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
https://bs.serving-sys.com/serving/adServer.bs?cn=display&c=19&mc=imp&pli=24416402&PluID=0&ord=[timestamp]&rtu=-1

Odluka o izmjeni Odluke o općinskim porezima Općine Petrijanec

Narodne novine br.12/2018. od 07.02.2018.

 

      U članku 16. Odluke o općinskim porezima Općine Petrijanec briše se stavak 1.

      Ostalo navedeno u točki 16. ostaje neizmijenjeno.

      Sve ostalo navedeno u Odluci o općinskim porezima (Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 75/17. i Nar. nov., br. 130/17.) ostaje neizmijenjeno.

      Ova Odluka stupa na snagu 6. veljače 2018. godine.


Pretplatnik
Računovodstvo poduzetnika (1)