RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
https://bs.serving-sys.com/serving/adServer.bs?cn=display&c=19&mc=imp&pli=24416402&PluID=0&ord=[timestamp]&rtu=-1

Odluka o izmjenama Odluke o porezima Grada Klanjca

Narodne novine br.12/2018. od 07.02.2018.

 

      U Odluci o porezima Grada Klanjca (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 25/17.) u članku 2. točka 4. briše se.

      Članak 3. mijenja se i glasi: »Prirez porezu na dohodak plaćaju obveznici poreza na dohodak s područja Grada Klanjca, sukladno odredbama Zakona o lokalnim porezima, Zakona o porezu na dohodak i Pravilnika o porezu na dohodak«.

      U Poglavlju II. Odjeljak 4. »Porez na nekretnine« i članak 15. brišu se.

      Članak 20. briše se.

      Ova Odluka stupa na snagu 23. prosinca 2017. godine.


Pretplatnik
Računovodstvo poduzetnika (1)