RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
https://bs.serving-sys.com/serving/adServer.bs?cn=display&c=19&mc=imp&pli=24416402&PluID=0&ord=[timestamp]&rtu=-1

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o porezima Općine Garčin

Narodne novine br.12/2018. od 07.02.2018.

 

      U Odluci o porezima Općine Garčin (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije, br. 14/17.) u članku 2. točka 5. briše se.

      U članku 6. riječi »pića (vinjak, rakiju i žestoka pića), prirodnih vina, specijalnih vina, piva« brišu se.

      Podnaslov »Porez na nekretnine« ispred članka 17. i članak 17. brišu se.

      U članku 18. stavku 1. iza riječi »prireza porezu na dohodak« dodaje se »zarez« i riječi »poreza na kuće za odmor«.

      U članku 19. riječi »poreza na kuće za odmor i« brišu se.

      Ova Odluka stupa na snagu 7. veljače 2018. godine.


Pretplatnik
Računovodstvo poduzetnika (1)