RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
https://bs.serving-sys.com/serving/adServer.bs?cn=display&c=19&mc=imp&pli=24416402&PluID=0&ord=[timestamp]&rtu=-1

Pravilnik o sadržaju izvješća o obavljenim uslugama ili aktivnostima organizatora volontiranja

Narodne novine br.9/2018. od 26.01.2018.

 

      Pravilnikom se propisuje sadržaj izvješća o obavljenim uslugama ili aktivnostima organizatora volontiranja, način izvještavanja, izvještajno razdoblje i rok za dostavljanje izvješća te druga pitanja važna za izvješće.

      Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o sadržaju izvješća o obavljenim uslugama i aktivnostima organizatora volontiranja (Nar. nov., br. 104/15.).

      Ovaj Pravilnik stupa na snagu 26. siječnja 2018., a može se vidjeti ovdje.


Pretplatnik
Računovodstvo poduzetnika (1)