RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Odluka o općinskim porezima Općine Drenovci

NN br. 34/2017, 08.04.2017

Opširnije

Odluka o gradskim porezima Grada Ivanić-Grada

NN br. 34/2017, 08.04.2017

Opširnije

Odluka o porezima Grada Rijeke

NN br. 34/2017, 08.04.2017

Opširnije

Ispravak Pravilnika o utvrđivanju korektivnih koeficijenata i evidenciji o nekretninama

NN br. 33/2017, 07.04.2017

Opširnije

Odluka o gradskim porezima Grada Dugog Sela

NN br. 33/2017, 07.04.2017

Opširnije

Odluka o lokalnim porezima Grada Karlovca

NN br. 33/2017, 07.04.2017

Opširnije

Odluka o naknadi za superviziju kreditnih institucija za 2017. godinu

NN br. 33/2017, 07.04.2017

Opširnije

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi Mjere 03 »Sustavi kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode«, Podmjere 3.1. »Potpore za novo sudjelovanje u sustavima kvalitete« i Podmjere 3.2. »Potpora za aktivnosti informiranja i promoviranja koje provode skupine proizvođača na unutarnjem tržištu« iz programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

NN br. 33/2017, 07.04.2017

Opširnije

Pravilnik o načinu utvrđivanja visine sredstava koje Republika Hrvatska osigurava u državnom proračunu za pokrivanje dijela obveza mirovinskog osiguranja

NN br. 33/2017, 07.04.2017

Opširnije

Zakon o postupku izvanredne uprave u trgovačkim društvima od sistemskog značaja za Republiku Hrvatsku

NN br. 32/2017, 06.04.2017

Opširnije

Odluka o gradskim porezima Grada Kutine

NN br. 31/2017, 05.04.2017

Opširnije

Odluka o općinskim porezima Općine Konavle

NN br. 31/2017, 05.04.2017

Opširnije

Odluka o općinskim porezima Općine Križ

NN br. 31/2017, 05.04.2017

Opširnije

Odluka o primicima radnika

NN br. 31/2017, 05.04.2017

Opširnije

Odluka o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja kreditnih institucija

NN br. 30/2017, 03.04.2017

Opširnije

Odluka o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja kreditnih unija

NN br. 30/2017, 03.04.2017

Opširnije

Pravilnik o utvrđivanju visine nagrada i naknada troškova zastupniku po službenoj dužnosti

NN br. 30/2017, 03.04.2017

Opširnije

Pravilnik o provedbi Općeg poreznog zakona

NN br. 30/2017, 03.04.2017

Opširnije

Pravilnik o katastru infrastrukture

NN br. 29/2017, 31.03.2017

Opširnije

Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o upravnim sporovima

NN br. 29/2017, 31.03.2017

Opširnije

Odluka o lokalnim porezima i o prirezu porezu na dohodak Grada Zagreba

NN br. 28/2017, 29.03.2017

Opširnije

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o klasifikaciji plasmana i izvanbilančnih obveza kreditnih institucija

NN br. 28/2017, 29.03.2017

Opširnije

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu

NN br. 28/2017, 29.03.2017

Opširnije

Odluka o porezima Grada Svetog Ivana Zeline

NN br. 27/2017, 24.03.2017

Opširnije

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o provedbi Mjere 07 »Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

NN br. 27/2017, 24.03.2017

Opširnije

Odluka o donošenju Smjernica politike državnih potpora za razdoblje 2017. – 2019.

NN br. 27/2017, 24.03.2017

Opširnije

Ispravak Pravilnika o sadržaju obavijesti o pripajanju obveznih mirovinskih fondova i načinu njene dostave

NN br. 26/2017, 22.03.2017

Opširnije

Pravilnik o dopunama Pravilnika o proglašavanju turističkih općina i gradova i o razvrstavanju naselja u turističke razrede

NN br. 26/2017, 22.03.2017

Opširnije

Odluka o prirezu porezu na dohodak Grada Kraljevice

NN br. 25/2017, 20.03.2017

Opširnije

Indeks potrošačkih cijena u veljači 2017.

NN br. 25/2017, 20.03.2017

Opširnije

Pravilnik o dopuni Pravilnika o neprofitnom računovodstvu i računskom planu

NN br. 25/2017, 20.03.2017

Opširnije

Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama

NN br. 24/2017, 17.03.2017

Opširnije

Pravilnik o uređenju ugovornih odnosa u sektoru mlijeka i mliječnih proizvoda

NN br. 24/2017, 17.03.2017

Opširnije

Uredba o pružanju iznimne potpore za prilagodbu proizvođačima mlijeka

NN br. 24/2017, 17.03.2017

Opširnije

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o upisniku pružatelja medijskih usluga, elektroničkih publikacija i neprofitnih proizvođača audiovizualnog i/ili radijskog programa

NN br. 23/2017, 15.03.2017

Opširnije

Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o obveznom sadržaju idejnog projekta

NN br. 23/2017, 15.03.2017

Opširnije

Odluka o izmjeni Odluke o uvjetima i načinu na koji ovlašteni mjenjači obavljaju mjenjačke poslove

NN br. 22/2017, 13.03.2017

Opširnije

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća i bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za 2016.

NN br. 21/2017, 10.03.2017

Opširnije

Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u veljači 2017.

NN br. 21/2017, 10.03.2017

Opširnije

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o upisu u Upisnik trgovaca voćem i povrćem

NN br. 21/2017, 10.03.2017

Opširnije

Pravilnik o provedbi mjera Nacionalnog pčelarskog programa za razdoblje od 2017. do 2019. godine

NN br. 20/2017, 08.03.2017

Opširnije

Odluka kojom se utvrđuju uvjeti i način preuzimanja podataka o dohocima i primicima iz Evidencije o dohocima i primicima

NN br. 20/2017, 08.03.2017

Opširnije

Pravilnik o načinu obračuna i tarifi naknada

NN br. 20/2017, 08.03.2017

Opširnije

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o obrascu zahtjeva za izdavanje međunarodne uvozne potvrde, potvrde o krajnjem korištenju i potvrde o primitku robe s dvojnom namjenom

NN br. 20/2017, 08.03.2017

Opširnije

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o obrascima zahtjeva dozvola za robu s dvojnom namjenom

NN br. 20/2017, 08.03.2017

Opširnije

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o gradnji

NN br. 20/2017, 08.03.2017

Opširnije

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i kriterijima dodjeljivanja sredstava fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini

NN br. 19/2017, 03.03.2017

Opširnije

Pravilnik o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2017. godinu

NN br. 19/2017, 03.03.2017

Opširnije

Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u siječnju 2017.

NN br. 18/2017, 01.03.2017

Opširnije

Indeks potrošačkih cijena u siječnju 2017.

NN br. 18/2017, 01.03.2017

Opširnije

prva  prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 slijedeća    zadnja