RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima

NN br. 102/2017, 18.10.2017

Opširnije

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije

NN br. 102/2017, 18.10.2017

Opširnije

Zakon o zaštiti životinja

NN br. 102/2017, 18.10.2017

Opširnije

Odluka o lokalnim porezima Općine Podcrkavlje

NN br. 102/2017, 18.10.2017

Opširnije

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o općinskim porezima Općine Lukač

NN br. 102/2017, 18.10.2017

Opširnije

Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o porezima Općine Borovo

NN br. 102/2017, 18.10.2017

Opširnije

Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u rujnu 2017.

NN br. 102/2017, 18.10.2017

Opširnije

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna

NN br. 102/2017, 18.10.2017

Opširnije

Pravilnik o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi

NN br. 101/2017, 12.10.2017

Opširnije

Pravilnik o elektroničkoj žalbi u javnoj nabavi

NN br. 101/2017, 12.10.2017

Opširnije

Pravilnik o provedbi mjere 16 »Suradnja« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

NN br. 101/2017, 12.10.2017

Opširnije

Zakon o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona

NN br. 101/2017, 12.10.2017

Opširnije

Zakon o izmjenama Zakona o lokalnim porezima

NN br. 101/2017, 12.10.2017

Opširnije

Zakon o prekograničnoj provedbi odluka o novčanoj kazni u području upućivanja radnika

NN br. 101/2017, 12.10.2017

Opširnije

Zakon o međunarodnom privatnom pravu

NN br. 101/2017, 12.10.2017

Opširnije

Zakon o stambenom potrošačkom kreditiranju

NN br. 101/2017, 12.10.2017

Opširnije

Odluka o gradskim porezima Grada Drniša

NN br. 100/2017, 11.10.2017

Opširnije

Odluka o općinskim porezima Općine Bol

NN br. 100/2017, 11.10.2017

Opširnije

Odluka o porezima Općine Barban

NN br. 100/2017, 11.10.2017

Opširnije

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o statusu i radu stranaca u Republici Hrvatskoj

NN br. 100/2017, 11.10.2017

Opširnije

Uredba o standardnim obrascima za koncesije i njihovoj objavi

NN br. 100/2017, 11.10.2017

Opširnije

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu prijavljivanja i odjavljivanja, te stjecanju statusa osigurane osobe u obveznom zdravstvenom osiguranju

NN br. 99/2017, 06.10.2017

Opširnije

Odluka o porezima Grada Varaždina

NN br. 99/2017, 06.10.2017

Opširnije

Odluku o porezima Grada Skradina

NN br. 99/2017, 06.10.2017

Opširnije

Odluka o porezima Općine Tučepi

NN br. 99/2017, 06.10.2017

Opširnije

Odluka o izmjeni Odluke o prirezu na porez na dohodak Grada Splita

NN br. 99/2017, 06.10.2017

Opširnije

Pravilnik o evidenciji privremeno i trajno oduzetih predmeta i imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom

NN br. 99/2017, 06.10.2017

Opširnije

Odluka o usvajanju Jamstvenog programa »Poljoprivrednici«

NN br. 99/2017, 06.10.2017

Opširnije

Odluku o porezima Općine Viškovci

NN br. 97/2017, 29.09.2017

Opširnije

Odluka o općinskim porezima Općine Stari Mikanovci

NN br. 97/2017, 29.09.2017

Opširnije

Odluka o općinskim porezima Općine Vojnić

NN br. 96/2017, 27.09.2017

Opširnije

Odluka o gradskim porezima Grada Komiže

NN br. 96/2017, 27.09.2017

Opširnije

Odluka o općinskim porezima Općine Sračinec

NN br. 95/2017, 22.09.2017

Opširnije

Odluka o općinskim porezima Općine Sibinj

NN br. 95/2017, 22.09.2017

Opširnije

Ispravak Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (pročišćeni tekst)

NN br. 94/2017, 20.09.2017

Opširnije

Odluka o lokalnim porezima Općine Kravarsko

NN br. 94/2017, 20.09.2017

Opširnije

Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o pravilima rada hrvatskog sustava velikih plaćanja

NN br. 94/2017, 20.09.2017

Opširnije

Odluka o načinu obračuna, naplate i plaćanja kamata i naknada Hrvatske narodne banke

NN br. 94/2017, 20.09.2017

Opširnije

Odluka o prestanku važenja Odluke o unutardnevnom kreditu

NN br. 94/2017, 20.09.2017

Opširnije

Odluka o kamatnim stopama, diskontnoj (eskontnoj) stopi i naknadama Hrvatske narodne banke

NN br. 94/2017, 20.09.2017

Opširnije

Odluka o provođenju monetarne politike Hrvatske narodne banke

NN br. 94/2017, 20.09.2017

Opširnije

Indeks potrošačkih cijena u kolovozu 2017.

NN br. 94/2017, 20.09.2017

Opširnije

Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.10. »Trajni prestanak ribolovnih aktivnosti« za 2017. godinu

NN br. 94/2017, 20.09.2017

Opširnije

Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.9. »Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti« pridnenim povlačnim mrežama – koćama za rujan/listopad 2017. godine

NN br. 94/2017, 20.09.2017

Opširnije

Odluka o općinskim porezima Općine Čepin

NN br. 93/2017, 15.09.2017

Opširnije

Odluka o općinskim porezima Općine Bošnjaci

NN br. 93/2017, 15.09.2017

Opširnije

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu vođenja Registra godišnjih financijskih izvještaja te načinu primanja i postupku provjere potpunosti i točnosti godišnjih financijskih izvještaja i godišnjeg izvješća

NN br. 93/2017, 15.09.2017

Opširnije

Odluka o porezima Općine Markušica

NN br. 92/2017, 13.09.2017

Opširnije

Pravilnik o sadržaju i načinu podnošenja obrazaca u postupku ostvarivanja prava u slučaju blokade računa poslodavca

NN br. 92/2017, 13.09.2017

Opširnije

Pravilnik o sadržaju obrasca zahtjeva radnika za ostvarivanje prava u slučaju stečaja poslodavca

NN br. 92/2017, 13.09.2017

Opširnije

prva  prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 slijedeća    zadnja
Pretplatnik
OVRŠNI ZAKON i bitni pravilnici  (1)