RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Ispravak Odluke o primicima radnika

NN br. 57/2017, 14.06.2017

Opširnije

Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u svibnju 2017.

NN br. 57/2017, 14.06.2017

Opširnije

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku za ostvarivanje prava na sredstva iz naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma za izvršene radove u šumama

NN br. 57/2017, 14.06.2017

Opširnije

Odluka o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja

NN br. 56/2017, 12.06.2017

Opširnije

Pravilnik o dopuni Pravilnika o uvjetima za obavljanje pomorske kabotaže u Republici Hrvatskoj

NN br. 56/2017, 12.06.2017

Opširnije

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima

NN br. 55/2017, 09.06.2017

Opširnije

Naputak za postupanje u primjeni odredbe članka 51. stavka 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Nar. nov., broj 39/13. i 48/15.)

NN br. 53/2017, 07.06.2017

Opširnije

Pravilnik o jednokratnoj novčanoj pomoći i naknadi putnih i selidbenih troškova

NN br. 52/2017, 02.06.2017

Opširnije

Pravilnik o uvjetima i načinu isplate novčane naknade u jednokratnom iznosu

NN br. 52/2017, 02.06.2017

Opširnije

Pravilnik o odgovarajućem smještaju

NN br. 52/2017, 02.06.2017

Opširnije

Pravilnik o obavljanju djelatnosti u svezi sa zapošljavanjem

NN br. 52/2017, 02.06.2017

Opširnije

Pravilnik o ostvarivanju oslobođenja od carina

NN br. 52/2017, 02.06.2017

Opširnije

Odluka o općinskim porezima Općine Babina Greda

NN br. 51/2017, 31.05.2017

Opširnije

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima, kriterijima, načinu odabira, financiranja i provedbe lokalnih razvojnih strategija u ribarstvu

NN br. 51/2017, 31.05.2017

Opširnije

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potprore u okviru Mjere III.1. »Pripremna potpora«

NN br. 51/2017, 31.05.2017

Opširnije

Rješenje o određivanju područja stalnog graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika i roba u zračnom prometu Dubrovnik

NN br. 51/2017, 31.05.2017

Opširnije

Ispravak Pravilnika o strukturi i sadržaju godišnjih i polugodišnjih izvještaja i drugih izvještaja UCITS fonda

NN br. 50/2017, 26.05.2017

Opširnije

Odluka o lokalnim porezima Općine Preseka

NN br. 50/2017, 26.05.2017

Opširnije

Odluka o općinskim porezima Općine Velika Ludina

NN br. 50/2017, 26.05.2017

Opširnije

Odluka o visini, načinu i rokovima uplate sredstava trgovačkih društava od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku u Državni proračun Republike Hrvatske za 2017. godinu

NN br. 50/2017, 26.05.2017

Opširnije

Odluka o donošenju Strategije e-Hrvatska 2020, s Akcijskim planom za provedbu Strategije e-Hrvatska 2020

NN br. 50/2017, 26.05.2017

Opširnije

Uredba o izmjenama Uredbe o uvjetima za dolazak i boravak stranih jahti

NN br. 50/2017, 26.05.2017

Opširnije

Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom

NN br. 50/2017, 26.05.2017

Opširnije

Odluka o gradskim porezima Grada Dubrovnika

NN br. 49/2017, 24.05.2017

Opširnije

Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o priznavanju i potporama za početak rada proizvođačkih organizacija

NN br. 49/2017, 24.05.2017

Opširnije

Indeks potrošačkih cijena u travnju 2017.

NN br. 48/2017, 19.05.2017

Opširnije

Odluka o produžetku financiranja provedbe Programa energetske obnove zgrada javnog sektora za razdoblje 2014. – 2015. godine

NN br. 48/2017, 19.05.2017

Opširnije

Pravilnik o statusnim promjenama društva za upravljanje UCITS fondovima

NN br. 47/2017, 17.05.2017

Opširnije

Pravilnik o prisilnom prijenosu upravljanja UCITS fondovima

NN br. 47/2017, 17.05.2017

Opširnije

Odluka o lokalnim porezima Općine Podgora

NN br. 47/2017, 17.05.2017

Opširnije

Odluka o gradskim porezima Grada Lepoglave

NN br. 47/2017, 17.05.2017

Opširnije

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o sadržaju i obliku obrasca za prijavu djelatnosti uvoza, proizvodnje i distribucije materijala i predmeta koji dolaze u neposredni dodir s hranom

NN br. 47/2017, 17.05.2017

Opširnije

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o medu

NN br. 47/2017, 17.05.2017

Opširnije

Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u travnju 2017.

NN br. 46/2017, 12.05.2017

Opširnije

Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2017. godinu

NN br. 46/2017, 12.05.2017

Opširnije

Pravilnik o provedbi mjere 4 »Ulaganja u fizičku imovinu«, podmjere 4.2 »Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

NN br. 46/2017, 12.05.2017

Opširnije

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o fiskalizaciji u prometu gotovinom

NN br. 46/2017, 12.05.2017

Opširnije

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prijevozu

NN br. 46/2017, 12.05.2017

Opširnije

Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2017. godinu

NN br. 45/2017, 10.05.2017

Opširnije

Zakon o ograničavanju uporabe duhanskih i srodnih proizvoda

NN br. 45/2017, 10.05.2017

Opširnije

Ispravak Odluke o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja kreditnih institucija

NN br. 44/2017, 05.05.2017

Opširnije

Odluka o porezima Općine Stupnik

NN br. 44/2017, 05.05.2017

Opširnije

Odluka o porezima Općine Jelsa

NN br. 44/2017, 05.05.2017

Opširnije

Odluku o izmjenama Odluke o supervizorskim izvještajima kreditnih institucija

NN br. 44/2017, 05.05.2017

Opširnije

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara

NN br. 44/2017, 05.05.2017

Opširnije

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o oznakama zemljopisnog podrijetla i oznakama izvornosti proizvoda i usluga

NN br. 43/2017, 03.05.2017

Opširnije

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o industrijskom dizajnu

NN br. 43/2017, 03.05.2017

Opširnije

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o žigu

NN br. 43/2017, 03.05.2017

Opširnije

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o patentu

NN br. 43/2017, 03.05.2017

Opširnije

Uredba o provedbi postupka procjene učinaka propisa na malo gospodarstvo (test malog i srednjeg poduzetništva)

NN br. 43/2017, 03.05.2017

Opširnije

prva  prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 slijedeća    zadnja