RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o porezima Općine Podstrana

NN br. 121/2017, 06.12.2017

Opširnije

Odluka o izmjeni Odluke o općinskim porezima Općine Dubrava

NN br. 121/2017, 06.12.2017

Opširnije

Odluka o izmjenama Odluke o lokalnim porezima Općine Skrad

NN br. 121/2017, 06.12.2017

Opširnije

Odluka o općinskim porezima Općine Strizivojna

NN br. 121/2017, 06.12.2017

Opširnije

Odluka o porezima Općine Marija Gorica

NN br. 121/2017, 06.12.2017

Opširnije

Odluka o lokalnim porezima Općine Popovac

NN br. 121/2017, 06.12.2017

Opširnije

Odluka o izmjenama Odluke o porezima Općine Barban

NN br. 121/2017, 06.12.2017

Opširnije

Odluka o izmjenama Odluke o gradskim porezima Grada Varaždinskih Toplica

NN br. 121/2017, 06.12.2017

Opširnije

Odluka o porezima Grada Crikvenice

NN br. 121/2017, 06.12.2017

Opširnije

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.22. »Dodana vrijednost, kvaliteta proizvoda i korištenje neželjenog ulova«

NN br. 121/2017, 06.12.2017

Opširnije

Zakon o Agenciji za mobilnost i programe Europske unije

NN br. 121/2017, 06.12.2017

Opširnije

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o supervizorskim izvještajima kreditnih institucija

NN br. 120/2017, 04.12.2017

Opširnije

Odluka o lokalnim porezima Općine Darda

NN br. 119/2017, 01.12.2017

Opširnije

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o općinskim porezima Općine Velika Ludina

NN br. 118/2017, 30.11.2017

Opširnije

Odluka o izmjenama Odluke o općinskim porezima Općine Križ

NN br. 118/2017, 30.11.2017

Opširnije

Odluka o izmjenama Odluke o porezima Općine Pirovac

NN br. 118/2017, 30.11.2017

Opširnije

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o općinskim porezima Općine Tordinci

NN br. 118/2017, 30.11.2017

Opširnije

Odluka o izmjenama Odluke o porezima Općine Petrijevci

NN br. 118/2017, 30.11.2017

Opširnije

Odluka o izmjeni Odluke o porezima Grada Pazina

NN br. 118/2017, 30.11.2017

Opširnije

Pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja investicijskih društava

NN br. 118/2017, 30.11.2017

Opširnije

Odluka o isplati materijalnih prava i drugih naknada i o visini osnovice za obračun plaće u javnim službama

NN br. 118/2017, 30.11.2017

Opširnije

Odluka o općinskim porezima Općine Bol

NN br. 117/2017, 29.11.2017

Opširnije

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o općinskim porezima Općine Gornji Kneginec

NN br. 117/2017, 29.11.2017

Opširnije

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o gradskim porezima Grada Komiže

NN br. 117/2017, 29.11.2017

Opširnije

Pravilnik o gospodarenju otpadom

NN br. 117/2017, 29.11.2017

Opširnije

Pravilnik o provedbi tipa operacije 6.2.1. »Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

NN br. 117/2017, 29.11.2017

Opširnije

Zakon o prijenosu mirovinskih prava

NN br. 117/2017, 29.11.2017

Opširnije

Zakon o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom

NN br. 117/2017, 29.11.2017

Opširnije

Odluka o izmjenama Odluke o porezima Općine Staro Petrovo Selo

NN br. 116/2017, 24.11.2017

Opširnije

Odluka o porezima Općine Fužine

NN br. 116/2017, 24.11.2017

Opširnije

Odluka o općinskim porezima Općine Dvor

NN br. 116/2017, 24.11.2017

Opširnije

Odluka o izmjenama Odluke o lokalnim porezima Grada Vrbovskog

NN br. 116/2017, 24.11.2017

Opširnije

Odluka o porezima Grada Zaprešića

NN br. 116/2017, 24.11.2017

Opširnije

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku, uvjetima i načinu utvrđivanja prava na plaćanje premije dopunskog zdravstvenog osiguranja iz državnog proračuna

NN br. 116/2017, 24.11.2017

Opširnije

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ambalaži i otpadnoj ambalaži

NN br. 116/2017, 24.11.2017

Opširnije

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o poticajima pri zapošljavanju osoba s invaliditetom

NN br. 116/2017, 24.11.2017

Opširnije

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o statističkom i bonitetnom izvješćivanju

NN br. 115/2017, 23.11.2017

Opširnije

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o općinskim porezima Općine Bošnjaci

NN br. 114/2017, 22.11.2017

Opširnije

Odluka o općinskim porezima Općine Đurđenovac

NN br. 114/2017, 22.11.2017

Opširnije

Odluka o lokalnim porezima Općine Lastovo

NN br. 114/2017, 22.11.2017

Opširnije

Odluka o gradskim porezima Grada Donjeg Miholjca

NN br. 114/2017, 22.11.2017

Opširnije

Odluka o izmjeni Odluke o porezima Općine Tisno

NN br. 114/2017, 22.11.2017

Opširnije

Indeks potrošačkih cijena u listopadu 2017.

NN br. 114/2017, 22.11.2017

Opširnije

Odluku o klasifikaciji izloženosti u rizične skupine i načinu utvrđivanja kreditnih gubitaka

NN br. 114/2017, 22.11.2017

Opširnije

Odluka o izmjeni Odluke o općinskim porezima Općine Babina Greda

NN br. 112/2017, 17.11.2017

Opširnije

Odluka o lokalnim porezima Općine Končanica

NN br. 112/2017, 17.11.2017

Opširnije

Pravilnik o načinu izvođenja osnovnih geodetskih radova

NN br. 112/2017, 17.11.2017

Opširnije

Odluka o određivanju visine naknade za vođenje jedinstvenog računovodstva osobnih računa članova obveznih mirovinskih fondova

NN br. 112/2017, 17.11.2017

Opširnije

Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima

NN br. 112/2017, 17.11.2017

Opširnije

Poslovnik Zajedničkog informacijskog sustava zemljišnih knjiga i katastra

NN br. 112/2017, 17.11.2017

Opširnije

prva  prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 slijedeća    zadnja
Pretplatnik
Računovodstvo neprofitnih organizacija (2)