RRiF-ova trgovina

Više o RRiF-ovim e-izdanjima (kako ih kupiti, preuzeti i čitati) možete vidjeti ovdje.

Knjiga (naslov, izdanje, autor, opis)   Naslovnica   Tiskano izdanje   E-izdanje
RRIF-ov računski plan za poduzetnike Zagreb, siječanj 2017. Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, ovl. rač. i drugi... Objavljeno je novo, XXI. izdanje RRiF-ovog računskog plana blikovano na dosadašnji način, a prema zahtjevima koji proizlaze iz Pravilnika o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja (Nar.nov., br. 95/16). Primamo Vaše narudžbe.     73,50 kn   75,00 kn
RRIF-ov računski plan za poduzetnike + CD Zagreb, siječanj 2017. Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, ovl. rač. i drugi... Objavljeno je novo, XXI. izdanje RRiF-ovog računskog plana blikovano na dosadašnji način, a prema zahtjevima koji proizlaze iz Pravilnika o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja (Nar.nov., br. 95/16). Na CD-u, koji je u prilogu računskom planu, računski plan je dostupan u pet formata (csv, HTML, xls, doc, xml, ods )     84,00 kn    
Hrvatski računovodstveni sustav Zagreb, veljača 2016. U knjizi su objavljeni izmijenjeni i dopunjeni Hrvatski standardi financijskog izvještavanja (HSFI) u pročišćenoj verziji, važeći Međunarodni standardi financijskog izvještavanja (MSFI) - pročišćena verzija, uz to se daje i pročišćeni tekst novog Zakona o računovodstvu, koji se primjenjuje od 1. siječnja 2016., te kratki komentar tog zakona.     294,00 kn   300,00 kn
Komentar jedinstvenih nomotehničkih pravila studeni 2015. Autor: Anamarija LIVAJA , mag. iur. i drugi... Iz tiska je izašla knjiga kojom se kompletiraju nomotehnička pravila za izradu pravnih akata u Republici Hrvatskoj. Knjiga čini komplet s našom knjigom Nomotehnika: izrada općih akata izašlom u ožujku 2015., kao njezin nastavak kroz komentare i preporuke u objašnjavanju pravila i tehnika strukturiranja propisa, te pravila o jeziku i stilu pisanja akata. Komplet ovih dviju knjiga također se može naručiti po ukupnoj cijeni od 231,00 kn     98,70 kn   87,50 kn
Nomotehnika-izrada općih akata + Komentar jedinstvenih nomotehničkih pravila Zagreb, ožujak i studeni 2015. Komplet knjiga kojima se na praktičan i jednostavan način pojašnjavaju osnovna pravila i metode za uspješnu pravnu redakciju svih vrsta općih akata, s brojnim primjerima općih akata iz domaće prakse koji predstavljaju ogledne primjere za pojedine nomotehničke analize, te se daju komentari i preporuke u vezi primjene pravila i tehnike strukturiranja propisa, te pravila o jeziku i stilu pisanja akata.     231,00 kn    
Zakon o trgovačkim društvima (Redakcijski pročišćeni tekst) Zagreb, studeni 2015. Knjiga Zakon o trgovačkim društvima (Urednički pročišćeni tekst) koja, osim samog pročišćenog teksta Zakona sadrži i Prolog za izmjene i dopune ZTD-a, sadržaj, te kazalo pojmova.     126,00 kn    
Financijski menadžment IX. izdanje, 2015. Autor: Prof. dr. sc. Ljiljana VIDUČIĆ i drugi... Pred Vama je deveto izdanje knjige Financijski menadžment. Knjiga se koristi kao udžbenik na prediplomskim, diplomskim i poslijediplomskim studijima Ekonomskog fakulteta u Splitu, te poslijediplomskim studijima Ekonomskog fakulteta u Zagrebu. Koristi se i na Odjelu za ekonomiju u Puli Sveučilišta u Rijeci, te na Veleučilištu Vern u Zagrebu. Knjiga Financijski menadžment je naišla na dobar prijem u znanstvenoj i stručnoj javnosti, među praktičarima i studentima. Te pohvale i p     257,25 kn   225,00 kn
Porez na dodanu vrijednost - primjena u praksi VII. naklada, 2015. Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , ovl. rač. i drugi... Sedmo izdanje ovog Priručnika nastalo je kao posljedica dvaju događaja. Početkom 2015. stupile su na snagu nove odredbe Zakona o porezu na dodanu vrijednost i Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost, a drugo – šesta naklada je rasprodana, što za nakladnika znači da je Priručnik svojom građom i objašnjenjima prihvaćen od stručne prakse. Opseg knjige 1306 stranica, tvrdi uvez. Naručite Vaš primjerak!     588,00 kn   525,00 kn
Propisi iz stvarnog prava Zagreb, travanj 2015. Priručnik obuhvaća redakcijske pročišćene tekstove propisa iz područja vlasništva, vlasničkih odnosa , te stvarno kazalo.     105,00 kn    
Radni odnosi - primjena Zakona o radu, ožujak 2015. i - dodatak Nove evidencije u području rada i obračuna plaće (srpanj 2015) Zagreb, ožujak 2015. Ovaj priručnik omogućit će vam lakše snalaženje i primjenu novog Zakona o radu u praksi, donoseći vam pritom na jednom mjestu, na pregledan način, niz upotrebljivih obrazaca, odluka i ugovora iz ovog područja, kao i sve povezane zakonske i podzakonske akte (pravilnike, uredbe, kolektivne ugovore i sl.). Svakom kupcu ove knjige pripada i dodatak iz srpnja 2015. „Nove evidencije u području rada i obračuna plaća“ s obzirom na to jer su ovi propisi doneseni poslije izlaska     462,00 kn   400,00 kn
Nomotehnika ožujak 2015. Iz tiska je izašla knjiga NOMOTEHNIKA: Izrada općih akata, kojom se na praktičan i jednostavan način pojašnjavaju osnovna pravila i metode za uspješnu pravnu redakciju svih vrsta općih akata, s brojnim primjerima općih akata iz domaće prakse koji predstavljaju ogledne primjere za pojedine nomotehničke analize.     189,00 kn   175,00 kn
Računovodstvo poduzetnika, X.nakl.2014 Zagreb, studeni 2014.     Trenutno
nedostupno
  500,00 kn
Menadžment u teoriji i praksi listopad 2014. Knjiga "Menadžment u teoriji i praksi" opisuje funkcije menadžmenta a posebno funkciju vodstva s različitih aspekata i na realan način uzimajući u obzir probleme koji se pojavljuju u praksi.     252,00 kn    
Trojezični rječnik bankarstva i financija rujan 2014.     0,00 kn   280,00 kn
Poslovanje u trgovini Zagreb, srpanj 2014. U ovoj zbirci objavljeno je 14 najvažnijih propisa iz područja trgovine i zaštite potrošača. Knjiga je izašla iz tiska sredinom srpnja 2014. i sadrži aktualne tekstove propisa.     84,00 kn    
Analiza poslovne uspješnosti svibanj 2014. Nova knjiga prof.dr. Vinka Belaka nastavak je, a u nekim poglavljima i zamjena, za knjigu "Menadžersko računovodstvo" iz 1995. U knjizi su na poseban način obrađene bitne teme i problemi iz područja analize poslovne uspješnosti, s posebnim usmjerenjem na praktičnu primjenu.     Trenutno
nedostupno
  275,00 kn
Zbirka propisa iz cestovnog prometa Zagreb, travanj 2014. Priručnik obuhvaća najvažnije zakonske i podzakonske tekstove (redakcijski pročišćene) kojima je uređeno područje cestovnog prometa u Republici Hrvatskoj.     Trenutno
nedostupno
   
Fiskalni sustavi i oporezivanje poduzeća (posebni dio) Autor: Dr. sc. Dragan ROLLER     105,00 kn    
Kreditni rizik Zagreb, travanj 2013. Autor: Prof. dr. sc. Drago JAKOVČEVIĆ i drugi... Predstavljamo novu knjigu u našoj nakladi u kojoj se opisuje najčešći i najznačajniji rizik kojem se izlažu financijski i nefinancijski subjekti u svom poslovanju. Knjiga je podijeljena u šest poglavlja, od kojih je šesto u cijelosti posvećeno prikazu Basela III s posebnim osvrtom na kreditni rizik. Knjiga je namijenjena prvenstveno poslovnim bankarima, predavačima na studijima visokih i sveučilišnih kolegija iz bankarstva i poslovnih financije, te praktičarima i studentima.     336,00 kn   240,00 kn
Blagajničko poslovanje i fiskalizacija Zagreb, veljača 2013. Izdali smo priručnik u kojem se obrađuju sva pitanja koja su uređena propisima o fiskalizaciji te drugim propisima koji se odnose na poslovanje s gotovinom, daju se primjeri akata, računa, isprava i druga objašnjenja koja su od pomoći za primjenu više propisa iz ovog financijskog i poreznog područja.     Trenutno
nedostupno
  125,00 kn
Novi Ovršni zakon Zagreb, prosinac 2012. Ova knjiga je prvenstveno namijenjena praktičarima, ali i osobama koji se prvi put ili rijetko susreću s ovrhom, budući da osim tekstova relevantnih propisa s područja ovrhe, sadržava i ogledne primjere akata koji se učestalo pojavljuju u praksi. Uz to, knjiga sadrži i poveznice uz svaku odredbu novog Ovršnog zakona.     147,00 kn   100,00 kn
Osnove suvremenog računovodstva studeni, 2012. Izašla je nova knjiga u nakladi "Belak excellens" koja je namijenjena za prvi i drugi stupanj učenja računovodstva i knjigovodstva na fakultetima, visokim učilištima, veleučilištima i drugim praktičnim studijima. No, može dobro poslužiti i u profesionalnoj računovodstvenoj praksi jer su u njoj potanko objašnjeni modeli knjiženja i obračuna koji se najčešće pojavljuju u praksi, a posebice u računovodstvu malih i srednjih poduzeća.     Trenutno
nedostupno
  187,50 kn
Kratki komentar FIDIC-ovih općih uvjeta građenja Zagreb, siječanj 2013. Autor: Dr. sc. Branko VUKMIR Kako budućnost razvoja naše građevinske industrije nije samo u Hrvatskoj nego i u izvođenju građevinskih radova u inozemstvu, kod pregovora i ugovaranja poslova naši će se izvođači najčešće susretati upravo s nekim od uvjeta ugovora koje je sastavio FIDIC. Uvjeti ugovora FIDIC pomažu da se spriječe nedostatci, odnosno da se stvori ravnoteža prava i dužnosti te uspostavi pravedna ravnoteža rizika između ugovornih strana.     378,00 kn   225,00 kn
Sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma Zagreb, studeni 2012. Autor: Marijana BILUŠ , dipl. oec. i drugi... Ovo je prvo izdanje knjige kojom se prati važeći sustav sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma u nas. Knjiga je namijenjena svim obveznicima primjene i prikladna je za sustavno obrazovanje u ovom području. Uz teoretski dio, sadrži i obilje praktičnih primjera i uputa za provedbu Zakona.     283,50 kn   168,75 kn
Kamate u poslovanju poduzetnika i drugih osoba Prvi put u izdanju RRiF-a izlazi knjiga u kojoj se obrađuje pravno, porezno i računovodstveno motrište kamata u poslovanju poduzetnika i drugih osoba.     120,75 kn   75,00 kn
prva  prethodna 1 2 3 slijedeća    zadnja