RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
https://bs.serving-sys.com/serving/adServer.bs?cn=display&c=19&mc=imp&pli=24416402&PluID=0&ord=[timestamp]&rtu=-1

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA - UREDBA GDPR

Zagreb, Varaždin, Osijek, Opatija, Poreč, Split - od 10. do 19. travnja 2018. seminar "Zaštita osobnih podataka u skladu s Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka"


Mjesto Vrijeme održavanja
Zagreb, Hotel Westin, Kršnjavoga 110. travnja 2018. (utorak)
Varaždin, Hotel Park, Jurja Habdelića 611. travnja 2018. (srijeda)
Osijek, Hotel Osijek, Šamačka 412. travnja 2018. (četvrtak)
Opatija, Hotel Ambasador, F. Peršića 517. travnja 2018. (utorak)
Poreč, Hotel Valamar Diamant, Brulo 118. travnja 2018. (srijeda)
Split, Hotel Atrium, Domovinskog rata 49a19. travnja 2018. (četvrtak)

Opća uredba o zaštiti osobnih podataka (GDPR) unosi velike promjene u načine upravljanja osobnim podacima i izravno se primjenjuje na sve organizacije koje raspolažu osobnim podacima građana EU-a. Obveznici Uredbe koji su uredili svoje postupanje u skladu sa sada važećim Zakonom o zaštiti osobnih podataka trebaju preispitati zadovoljavaju li njihove politike, mjere i postupci uvjete koje određuje GDPR, dok ostali obveznici moraju propisati politike, postupke i mjere kako ih određuje GDPR. Prilikom usklađivanja posebno je važno obratiti pozornost na posebne kategorije zaštite osobnih podataka zaposlenika, članova društva, članova uprave, te svih osobnih podataka s kojima trgovačko društvo dolazi u doticaj. GDPR također donosi značajne promjene koje se odnose na pravna sredstva ispitanika, s tim da su propisane novčane kane u rasponu od 2% do 4 % godišnjeg prometa poduzetnika.

Seminar je namijenjen svim osobama koje u trgovačkom društvu dolaze u doticaj s osobnim podacima, posebno službe ljudskih resursa, pravne službe, službe računovodstva, te uprave društva.

Program seminara:

I. dio: Opća uredba o zaštiti podataka

1. Općenito o Uredbi:
    - predmet Uredbe
    - područje primjene, tko su obveznici primjene
    - tko je voditelj obrade, izvršitelj obrade, primatelj
    - na koju se obradu Uredba primjenjuje
    - načela obrade osobnih podataka

2. Najvažniji pojmovi:
    - osobni podatak
    - obrada osobnih podataka
    - posebne kategorije osobnih podataka
    - zakonitost obrade

3. Pravne osnove obrade

4. Prava ispitanika:
    - koje informacije mora ispitaniku dati voditelj obrade
    - pravo ispitanika na pristup
    - pravo na brisanje osobnog podatka
    - pravo na ograničenje obrade
    - pravo ne prenosivost podataka
    - pravo na prigovor

5. Voditelj obrade i izvršitelj obrade
    - zajednički voditelj obrade
    - predstavnici voditelja i izvršitelja obrade

6. Sigurnost obrade
    - sigurnost obrade
    - izvješćivanje nadzornog tijela i ispitanika o povredi osobnih podataka

7. Procjena učinaka na zaštitu osobnih podataka i prethodno savjetovanje s nadzornim tijelom

8. Pravna sredstva ispitanika

9. Nadzor: odgovornost i sankcije

II. dio: Prijedlog Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka

III. dio:  Obveze voditelja i izvršitelja obrade
    - provedba organizacijskih i tehničkih mjera
    - procjena rizika, donošenje politika privatnosti i sigurnosti
    - evidencija aktivnosti obrade
    - službenik za zaštitu osobnih podataka
    - izvješćivanje o povredi osobnih podataka

IV. dio: Provedba postupka usklađenja s Općom uredbom
    - kako uobličiti projekt usklađenja kod pojedinog voditelja obrade
    - definiranje obveza voditelja obrade / izvršitelja obrade / primatelja   
    - utvrđivanje stupnja usklađenosti
    - identificiranje kategorija osobnih podataka, procjena rizika
    - utvrđivanje organizacijskih i tehničkim mjera zaštite podataka
    - ustrojavanje sustava: propisivanje postupka, politika, dokumenata, dužnosti, odgovornosti
    - mogući pomoćni alati
    - dokazivanje usklađenosti
    - alati za dokazivanje pouzdanosti

 

Početak seminara je u 9,30 sati.

Predavači: Nenad Šimunec, odvjetnik; Tino Bego, dipl.iur., urednik i savjetnik u RRIF-u

Naknada za seminar je 750,00 kn (600,00 kn + PDV 150,00 kn) po polazniku, a uključuje pisani materijal (prezentacije predavača), radni pribor i napitak.

Naknada za drugoga i svakoga sljedećeg polaznika iz istog društva, obrta ili ustanove je 625,00 kn (500,00 kn + PDV 125,00 kn).

Naknada za seminar uplaćuje se unaprijed na račun RRIF plus d.o.o. Zagreb, broj HR2624020061100033007 uz poziv na vaš OIB-3070 (model plaćanja: 00) ili gotovinom pri ulazu. Molimo uplate naknade poslije 1. travnja 2018., kako bi uplata i seminar bili u istom poreznom razdoblju.

Ponude za seminar nećemo slati, a ako vam je potrebna ponuda ili ćete platiti gotovinom, napomenite to u prijavi. Potvrdu o plaćanju molimo donijeti na seminar.

Rok za prijavu je najkasnije 3 dana prije održavanja seminara kako bismo što kvalitetnije pripremili seminar.

Sve ostale obavijest možete dobiti na broju telefona 01/4699-760 ili e-poštom na rrif@rrif.hr

Sve ostale obavijesti možete dobiti na našoj adresi: RRIF PLUS d.o.o. za poslovno savjetovanje, Vlaška 68, 10 000 Zagreb, tel. 01/4699-760, faks: 01/4699-766, e-pošta: rrif@rrif.hr
e-pošta: rrif@rrif.hr

PRIJAVNICA
za sudjelovanje na seminaru

faks 01/4699-766

Zagreb, Varaždin, Osijek, Opatija, Poreč, Split - od 10. do 19. travnja 2018. seminar "Zaštita osobnih podataka u skladu s Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka"
Naziv tvrtke, ustanove, obrta:

Ulica i broj

Pošt. broj i mjesto
e-pošta

OIB
Telefon

Faks
Ime i prezime polaznika

1.

2.
3.

4.
Napomena:


Želim primati novosti i obavijesti od RRiF-a

Sigurnosna provjera:
Upišite slovo koje nedostaje. (Naziv rijeke ili planine)
KOANAPretplatnik
Računovodstvo poduzetnika (1)